Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Mažiau svarbioms įstaigoms aktuali informacija

Čia apžvelgiami ECB paskelbti dokumentai, kurie yra aktualūs mažesniems bankams, kurie Europos bankų priežiūros sistemoje priskiriami prie mažiau svarbių įstaigų (MSĮ) kategorijos.

Mažiau svarbių įstaigų SREP

2018 m. rugpjūčio mėn. ECB paskelbė suderintą priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso (SREP) metodiką, skirtą MSĮ. Ji buvo rengiama kartu su nacionalinėmis kompetentingomis institucijomis (NKI). Bendra mažesnių bankų priežiūrai taikoma metodika yra pagrįsta svarbių įstaigų priežiūroje taikomais principais ir metodais, tačiau ji yra adaptuota, supaprastinta ir pritaikyta atsižvelgiant į MSĮ ypatumus. Metodikos tikslas – užtikrinti, kad priežiūros srityje būtų laikomasi nuoseklaus požiūrio, ir padėti NKI vykdyti jų kasdienius priežiūros uždavinius. Šiuo metu NKI įgyvendina suderintą SREP metodiką, skirtą MSĮ, ir deda pastangas, kad įgyvendinimas būtų visiškai užbaigtas iki 2020 m.

Finansinių technologijų kredito įstaigų paraiškos gauti licenciją

2018 m. kovo mėn., pasibaigus viešoms konsultacijoms, ECB paskelbė Finansinių technologijų kredito įstaigų paraiškų gauti licenciją vertinimo vadovą. Juo siekiama suteikti potencialiems paraiškų gauti „fintech“ banko licenciją teikėjams kuo daugiau informacijos ir padėti jiems geriau suprasti ECB taikomą paraiškų vertinimo tvarką ir kriterijus. Visa tai turėtų palengvinti paraiškų teikimo procesą. Šiame vadove aptariami aspektai, aktualūs konkrečiai „fintech“ verslo modelius taikantiems bankams, ir jis turėtų būti skaitomas kartu su bendrais ECB licencijavimo vadovais.

Pasirinkimo galimybės ir teisė veikti savo nuožiūra

2017 m. balandžio mėn., pasibaigus viešoms konsultacijoms, ECB paskelbė gaires ir rekomendaciją, kuriomis suderintos taisyklės dėl Europos Sąjungos teisėje numatytų pasirinkimo galimybių ir teisės veikti savo nuožiūra. Buvo numatyta, kad NKI šią rekomendaciją pradės taikyti jos priėmimo dieną – 2017 m. balandžio 4 d., o gaires – 2018 m. sausio 1 d. Vykdydamas priežiūros stebėsenos funkciją, ECB stebi, kaip NKI įgyvendina sutartas pasirinkimo galimybes ir teisę veikti savo nuožiūra.

Institucinės užtikrinimo sistemos

2016 m. ECB paskelbė gaires apie institucinių užtikrinimo sistemų (IUS) vertinimą ir ECB bei NKI atitinkamų veiksmų derinimą. Šiomis gairėmis užtikrinama, kad ECB ir NKI vienodai vertintų naujas paraiškas dėl IUS ir nuosekliai vykdytų paskesnę stebėseną, ar IUS nenustoja tenkinti joms nustatytų teisinių reikalavimų.

Visi šios dalies puslapiai

Informavimas apie pažeidimus