Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Informacije v zvezi z manj pomembnimi institucijami

Na tej strani so na voljo dokumenti, ki jih je objavila ECB in so relevantni za manjše banke v evropskem bančnem nadzoru, razvrščene kot manj pomembne institucije.

Proces SREP za manj pomembne institucije

ECB je avgusta 2018 objavila poenoteno metodologijo za proces nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja (SREP) v manj pomembnih institucijah, ki jo je razvila skupaj s pristojnimi nacionalnimi organi. Skupna metodologija, ki se upošteva pri nadzoru manjših bank, temelji na načelih in metodah, ki se uporabljajo pri nadzoru pomembnih institucij, vendar je prirejena, poenostavljena in prilagojena značilnostim manj pomembnih institucij. Njen namen je spodbujati enoten nadzorniški pristop in podpirati pristojne nacionalne organe pri vsakodnevnih nadzornih nalogah. Pristojni nacionalni organi trenutno uvajajo poenoteno metodologijo SREP za manj pomembne institucije in si prizadevajo, da bi se do leta 2020 izvajala v celoti.

Prošnje finančnotehnoloških kreditnih institucij za pridobitev licence

ECB je marca 2018 po javnem posvetovanju objavila Vodnik za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij za pridobitev licence. Namen vodnika je potencialnim finteh prosilcem zagotoviti večjo transparentnost ter s tem izboljšati razumevanje postopkov in kriterijev, ki jih ECB uporablja pri ocenjevanju prošenj za pridobitev licence. Namen transparentnosti je tudi olajšati postopek pridobivanja licence. Vodnik vključuje vidike, ki so še posebno relevantni za specifično naravo bank s finteh poslovnim modelom, brati pa ga je treba skupaj s splošnim vodnikom ECB za pridobitev licence.

Opcije in diskrecijske pravice

ECB je aprila 2017 po javnem posvetovanju objavila smernico in priporočilo, s katerima je poenotila pravila glede opcij in nacionalnih diskrecijskih pravic iz prava EU. Pristojni nacionalni organi morajo priporočilo upoštevati od datuma sprejetja 4. aprila 2017, smernico pa od 1. januarja 2018. ECB v funkciji pregleda spremlja, kako pristojni nacionalni organi izvajajo dogovorjene opcije in diskrecijske pravice.

Institucionalne sheme za zaščito vlog

ECB je leta 2016 objavila smernici o tem, kako ocenjevati institucionalne sheme za zaščito vlog in usklajevati aktivnosti ECB in pristojnih nacionalnih organov na tem področju. Smernici zagotavljata, da ECB in pristojni nacionalni organi poenoteno ocenjujejo nove prošnje v zvezi z institucionalnimi shemami za zaščito vlog ter skladno spremljajo, ali sheme ves čas izpolnjujejo pravne zahteve.

Vse strani v tem razdelku

Žvižgaštvo