Għażliet tat-Tfixxija
Paġna ewlenija Midja Spjegazzjonijiet Riċerka u Pubblikazzjonijiet Statistika Politika Monetarja L-€uro Ħlasijiet u Swieq Karrieri
Suġġerimenti
Issortja skont

Informazzjoni relatata mal-LSIs

Hawnhekk tista’ ssib ħarsa ġenerali lejn id-dokumenti li ġew ippubblikati mill-BĊE li huma relevanti għal banek iżgħaraħt superviżjoni bankarja Ewropea kklassifikati bħala istituzzjonijiet inqas sinifikanti (LSIs).

SREP għal istituzzjonijiet inqas sinifikanti (LSIs)

F’Awwissu 2018, il-BĊE ppubblika metodoloġija armonizzata tal-Proċess Superviżorju ta’ Rieżami u Evalwazzjoni (SREP) għal-LSIs, żviluppata flimkien mal-awtoritajiet nazzjonali kompetenti (ANK). Din il-metodoloġija komuni, applikabbli għas-superviżjoni ta’ banek iżgħar, hija bbażata fuq prinċipji u metodi użati fis-superviżjoni ta’ istituzzjonijiet sinifikanti imma hija adattata, issimplifikata u mfassla għall-ispeċifiċitajiet tal-LSIs. Għandha l-għan li trawwem approċċ superviżorju konsistenti fiż-żona tal-euro, u li tappoġġja l-ANK fir-responsabbiltajiet superviżorji ta’ kuljum tagħhom. L-ANK issa qegħdin jimplimentaw il-metodoloġija SREP armonizzata għal-LSIs, u qed jimmiraw għal implimentazzjoni sħiħa sal-2020.

Applikazzjonijiet għal liċenzja ta’ istituzzjoni ta kreditu Fintech

F’Marzu 2018, wara konsultazzjoni pubblika, il-BĊE ppubblika l-Gwida għall-valutazzjonijiet tal-applikazzjonijiet għal liċenzja tal-istituzzjoni ta’ kreditu fintech. Irid li jtejjeb it-trasparenza għal applikanti potenzjali tal-bank fintech u biex iżid l-għarfien tagħhom tal-proċedura u l-kriterji applikati mill-BĊE meta jivvaluta l-applikazzjonijiet għal-liċenzji. Din it-trasparenza hija maħsuba wkoll biex tiffaċilita l-proċess tal-applikazzjoni. Il-gwida tinkludi kunsiderazzjonijiet li huma partikolarment rilevanti għan-natura speċifika tal-banek b'mudelli ta’ negozju fintech, u għandhom jinqraw flimkien mal-gwidi ġenerali tal-liċenzjar tal-BĊE.

Opzjonijiet u diskrezzjonijiet

F'April 2017, wara konsultazzjoni pubblika, il-BĊE ppubblika gwida u rakkomandazzjoni li armonizzat ir-regoli dwar l-għażliet u d-diskrezzjonijiet disponibbli fil-liġi tal-Unjoni Ewropea. L-ANK kienu mistennija japplikaw ir-rakkomandazzjoni mid-data tal-adozzjoni tagħha fl-4 ta' April 2017 u jikkonformaw mal-linja gwida mill-1 ta' Jannar 2018. Fil-funzjoni ta’ sorveljanza tiegħu, il-BĊE jimmonitorja l-implimentazzjoni tal-għażliet u d-diskrezzjonijiet miftiehma mill-ANK.

Skemi ta' protezzjoni istituzzjonali

Fl-2016 il-BĊE ppubblika linji gwida dwar kif jiġu vvalutati l-iskemi ta’ protezzjoni istituzzjonali (IPSs) u jiġu kkoordinati l-attivitajiet tal-BĊE u l-ANK f’dan ir-rigward. Il-linji gwida jiżguraw li l-BĊE u l-ANK jivvalutaw applikazzjonijiet ġodda ta’ IPS ġodda b'mod armonizzat, filwaqt li jimmonitorjaw konsistentement l-aderenza kontinwa tal-IPSs mar-rekwiżiti legali.

Il-paġni kollha f’din it-taqsima

Il-Whistleblowing (l-iżvelar ta’ informazzjoni protetta)