Menu

Konsultacija dėl paraiškų gauti licenciją ir finansinių technologijų kredito įstaigų paraiškų gauti licenciją vertinimo vadovų

Šių konsultacijų metu suinteresuotieji subjektai turės galimybę pateikti pastabas dėl visų kredito įstaigų paraiškų gauti licenciją vertinimo vadovo ir dėl finansinių technologijų kredito įstaigų paraiškų gauti licenciją vertinimo.

Pastabų pateikimo terminas: 2017 m. lapkričio 2 d. 24.00 val. (Vidurio Europos laiku).

Bus svarstomos tik iki šio termino gautos pastabos.

ECB paraiškų gauti licenciją vertinimo vadovas ir ECB finansinių technologijų kredito įstaigų paraiškų gauti licenciją vertinimo vadovas

ECB konsultuojasi dėl paraiškų gauti licenciją vertinimo vadovo ir finansinių technologijų kredito įstaigų paraiškų gauti licenciją vertinimo vadovo. Pirmajame vadove išdėstyta bendra paraiškų gauti banko veiklos licenciją vertinimo tvarka ir reikalavimai. Antrasis dokumentas skirtas pagal finansinėmis technologijomis pagrįstus verslo modelius veikiančioms įmonėms, ketinančioms teikti paraišką gauti banko veiklos licenciją. Abu šie vadovai buvo parengti siekiant užtikrinti skaidresnį paraiškų teikimo procesą ir padėti pareiškėjams atlikti visus pasirengimo formalumus.

Pastabų teikimas

Pastabas prašom pateikti iki 2017 m. lapkričio 2 d. 24.00 val. (Vidurio Europos laiku) naudojant šias formas:

Viešų konsultacijų formos

Taip pat pateikite atitinkamų pavyzdžių arba duomenų, jeigu turite.

Bus svarstomos tik iki šio termino gautos pastabos.


Pastabų teikimas el. paštu

Pastabas siųskite el. pašto adresu SSMPublicConsultation@ecb.europa.eu

Temos eilutėje įrašykite „Consultation on the draft guides concerning the assessment of licence applications and fintech credit institution licence applications“.


Pastabų teikimas paprastu paštu

Pastabas siųskite šiuo pašto adresu:

European Central Bank
Secretariat to the Supervisory Board
“Consultation on the draft guides concerning the assessment of licence applications and fintech credit institution licence applications”
60640 Frankfurt am Main
Germany (Vokietija)


Pastabų paskelbimas

Pasibaigus viešoms konsultacijoms, visos pastabos kartu su konsultacijų rezultatus apibendrinančiu pareiškimu bus paskelbtos šiame tinklalapyje. Jei norite sužinoti daugiau apie tai, kaip bus tvarkomi jūsų asmens duomenys ir pateiktos pastabos, perskaitykite pranešimą apie privatumą.

Pranešimas apie privatumą

Viešas svarstymas

2017 m. spalio 26 d. 17.00 val. (Vidurio Europos laiku) savo pagrindiniame pastate Frankfurte prie Maino ECB surengs viešą svarstymą.

Pirmiausia numatytas pristatymas, o po jo bus skirta laiko klausimams ir atsakymams (anglų k.).

Kaip dalyvauti

Jei norite dalyvauti svarstyme, apie tai praneškite iki 2017 m. spalio 18 d. užpildydami šią formą.


Dėl riboto vietų skaičiaus viešame svarstyme iš tos pačios įstaigos galės dalyvauti ne daugiau kaip penki asmenys (jei bus vietų).

Registracija vyks iki 2017 m. spalio 18 d.

Jei galėsime patenkinti Jūsų prašymą dalyvauti svarstyme, gausite patvirtinimą el. paštu.

Į svarstymą bus įleidžiami tik tie dalyviai, kurie pateiks registraciją patvirtinantį el. laišką ir galiojantį asmens dokumentą, pavyzdžiui, pasą arba tapatybės kortelę (vairuotojo pažymėjimai nebus priimami).

Transliacija internetu

Dokumentai
2018 03 23

Pranešimas spaudai

Paraiškų gauti licenciją vertinimo vadovas

Finansinių technologijų kredito įstaigų paraiškų gauti licenciją vertinimo vadovas

Konsultacijų rezultatus apibendrinantis pareiškimas

Gautos pastabos

2017 09 21

Kredito įstaigų paraiškų gauti licenciją vertinimo vadovo projektas

Finansinių technologijų kredito įstaigų licencijavimo priežiūrinio vertinimo vadovo projektas

Dažniausiai užduodami klausimai

Pamatiniai ir kiti dokumentai

2017 09 21

Pranešimas spaudai

2016 03 14

ECB reglamentas dėl naudojimosi Sąjungos teisės aktuose numatytomis pasirinkimo galimybėmis ir teise veikti savo nuožiūra

2014 04 16

BPM pagrindų reglamentas

2013 10 15

BPM reglamentas

2013 06 26

Reglamentas dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms (KRR)

2013 06 26

Direktyva dėl galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir dėl riziką ribojančios kredito įstaigų ir investicinių įmonių priežiūros (KRD IV)