Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Julkinen kuuleminen unionin oikeuden sallimien vaihtoehtojen ja harkintavallan käytöstä kansallisissa toimivaltaisissa viranomaisissa suhteessa vähemmän merkittäviin laitoksiin

EKP käynnistää julkisen kuulemisen luonnoksesta suuntaviivoiksi unionin oikeuden sallimien vaihtoehtojen ja harkintavallan käytöstä kansallisissa toimivaltaisissa viranomaisissa suhteessa vähemmän merkittäviin laitoksiin sekä luonnoksesta suositukseksi yhteisistä eritelmistä, jotka koskevat tiettyjen unionin oikeuden sallimien vaihtoehtojen ja harkintavallan käyttöä kansallisissa toimivaltaisissa viranomaisissa suhteessa vähemmän merkittäviin laitoksiin. Sidosryhmillä ja muilla asiasta kiinnostuneilla on mahdollisuus kommentoida luonnoksia.

Kommentit tulee lähettää viimeistään 5.1.2017 kello 23.59 (Keski-Euroopan aikaa).

Vain määräaikaan mennessä vastaanotetut kommentit huomioidaan.

Unionin oikeuden sallimien vaihtoehtojen ja harkintavallan käyttö kansallisissa toimivaltaisissa viranomaisissa suhteessa vähemmän merkittäviin laitoksiin

EKP päätti vuonna 2015 yhdenmukaistaa unionin oikeuden sallimien vaihtoehtojen ja harkintavallan käyttöä suoraan valvomiensa 129 merkittävän laitoksen kohdalla. Aiheesta laadittiin EKP:n asetus ja ohjeet, jotka molemmat annettiin aiemmin tänä vuonna. Seuraavaksi EKP päätti pankkijärjestelmän yleisvalvojana yhdenmukaistaa vaihtoehtojen ja harkintavallan käyttöä myös vähemmän merkittävien pankkien kohdalla, jotta kaikkien pankkien valvonta olisi mahdollisimman yhtenäistä. Tätä varten se laatii suuntaviivat ja suosituksen.

Kommenttien lähettäminen

Kommentit tulee lähettää viimeistään 5.1.2017 kello 23.59 (Keski-Euroopan aikaa) käyttämällä alla olevaa kommentointipohjaa.

Julkisen kuulemisen kommentointipohja

Kommentteihin voi liittää tarvittaessa havainnollistavia esimerkkejä tai tietoja.

Kommenttien lähettäminen sähköpostitse

Kommentit lähetetään sähköpostiosoitteeseen SSMPublicConsultation@ecb.europa.eu

Sähköpostin otsikkona tulee olla ”Public consultation on the exercise of options and discretions by NCAs in relation to less significant institutions”.

Kommenttien lähettäminen postitse

Kommentit lähetetään osoitteeseen

European Central BankSecretariat to the Supervisory Board
”Public consultation on the exercise of options and discretions by NCAs in relation to less significant institutions”
60640 Frankfurt am Main
Germany

Kommenttien julkaiseminen

Kaikki kommentit ja niistä laadittu palauteyhteenveto julkaistaan vastausajan päätyttyä tällä verkkosivulla. Lisätietoja henkilötietojen ja kommenttien käsittelystä on yksityisyydensuojalausekkeessa.

Yksityisyydensuojalauseke
Julkinen kuulemistilaisuus

EKP järjestää 17.11.2016 julkisen kuulemistilaisuuden toimitiloissaan Frankfurt am Mainissa.

Tilaisuudessa pidetään kuulemisen aihetta koskeva esitys, jonka jälkeen osallistujilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä (englanniksi).

Kuulemistilaisuuden aikana voi lähettää kysymyksiä sähköpostitse osoitteeseen, joka ilmoitetaan tällä verkkosivulla hiukan ennen tilaisuuden alkua.

Ohjelma

Kuulemistilaisuuteen saavuttaessa on esitettävä sähköpostitse saatu osallistumisvahvistus ja voimassa oleva henkilöllisyystodistus (passi tai henkilökortti, ajokorttia ei hyväksytä).

Webcast-lähetys
Asiakirjat
Ilmoita väärinkäytöksestä