Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Informācija par MNI

Šeit atradīsiet pārskatu par ECB publicētajiem dokumentiem attiecībā uz mazākām bankām, kas Eiropas banku uzraudzības ietvaros klasificētas kā mazāk nozīmīgas iestādes (MNI).

SREP mazāk nozīmīgajām iestādēm (MNI)

2018. gada augustā ECB publicēja saskaņoto uzraudzības pārbaudes un novērtēšanas procesa (SREP) metodoloģiju MNI, kas tika izstrādāta kopā ar valstu kompetentajām iestādēm (VKI). Šī vienotā metodoloģija, ko piemēro mazāku banku uzraudzībai, balstās uz nozīmīgo iestāžu uzraudzībā izmantotajiem principiem un metodēm, kas tikuši pielāgoti, vienkāršoti un pieskaņoti MNI specifikai. Tās mērķis ir veicināt konsekventu uzraudzības pieeju un atbalstīt VKI to ikdienas uzraudzības pienākumu pildīšanā. VKI pašlaik īsteno saskaņoto SREP metodoloģiju MNI ar mērķi to pilnībā ieviest līdz 2020. gadam.

Iesniegumi Fintech kredītiestādes licences saņemšanai

2018. gada martā pēc sabiedriskās apspriešanas ECB publicēja Norādījumus par iesniegumu FinTech kredītiestādes licences saņemšanai novērtēšanu. To mērķis ir nodrošināt potenciālajiem pretendentiem, kas ir FinTech bankas, lielāku caurredzamību, un uzlabot to izpratni par procedūrām un kritērijiem, ko ECB piemēro, novērtējot iesniegumus licences saņemšanai. Paredzams, ka šī caurredzamība padarīs vieglāku arī iesniegumu izskatīšanas procesu. Norādījumi ietver apsvērumus, kas ir īpaši svarīgi bankām ar Fintech uzņēmējdarbības modeli un būtu jāinterpretē kopā ar vispārējiem ECB norādījumiem par licencēšanu.

Izvēles iespējas un rīcības brīvība

2017. gada aprīlī pēc sabiedriskās apspriešanas ECB publicēja pamatnostādni un ieteikumu, kas saskaņoja Eiropas Savienības tiesību aktos noteiktās izvēles iespējas un rīcības brīvības. Tika paredzēts, ka VKI piemēros ieteikumu no tā pieņemšanas brīža (2017. gada 4. aprīļa) un izpildīs pamatnostādnes prasības ar 2018. gada 1. janvāri. Pildot savu pārraudzības funkciju, ECB uzrauga VKI saskaņoto izvēles iespēju un rīcības brīvību īstenošanu.

Institucionālās aizsardzības shēmas

2016. gadā ECB publicēja pamatnostādnes par to, kā jānovērtē institucionālās aizsardzības shēmas un jākoordinē ECB un valstu kompetento iestāžu (VKI) darbība šajā jomā. Pamatojoties uz tām, ECB un VKI saskaņoti novērtēs jaunus institucionālo aizsardzības shēmu pieteikumus, vienlaikus konsekventi kontrolēs shēmu nepārtrauktu atbilstību juridiskajām prasībām.

Visas šīs sadaļas lapas

Trauksmes celšana