Menu

Samråd om vägledningar vid bedömning av ansökningar för tillstånd och bedömning av tillståndsansökningar från Fintech-kreditinstitut

Detta samråd ger intresserade parter möjlighet att kommentera en vägledning vid bedömning av tillståndsansökningar från allmänna kreditinstitut och en vägledning vid bedömning av tillståndsansökningar från fintech-kreditinstitut.

Sista datum för inlämning av kommentarer: midnatt centraleuropeisk tid (CET) den 2 november 2017.

Endast kommentarer som inkommer innan tidsfristen löper ut kommer att beaktas.

ECB:s vägledning vid bedömning av tillståndsansökningar och ECB:s vägledning vid bedömning av tillståndsansökningar från Fintech-kreditinstitut

ECB samråder om en vägledning vid bedömning av tillståndsansökningar och en vägledning vid bedömning av tillståndsansökningar från Fintech-kreditinstitut. Den första vägledningen lägger fram den allmänna processen och kraven vid bedömning av ansökningar för banktillstånd. Det andra dokumentet är inriktat på enheter med en fintech-affärsmodell som avser att ansöka om banktillstånd. Båda vägledningarna har till syfte att göra ansökningsprocessen mer transparent och att hjälpa de sökande i deras förberedelser.

Inlämning av kommentarer

Kommentarer kan lämnas fram till midnatt CET den 2 november 2017 med dessa formulär:

Formulär för offentligt samråd

Ange i förekommande fall relevanta exempel eller uppgifter.

Endast kommentarer som inkommer innan tidsfristen löper ut kommer att beaktas.


Kommentarer per e-post:

Skicka kommentarer till: SSMPublicConsultation@ecb.europa.eu

Vänligen ange "Consultation on the draft guides concerning the assessment of licence applications and fintech credit institution licence applications".


Kommentarer per post:

Skicka kommentarer till:

European Central Bank
Secretariat to the Supervisory Board
“Consultation on the draft guides concerning the assessment of licence applications and fintech credit institution licence applications”
60640 Frankfurt am Main
Germany


Offentliggörande av kommentarer

När samrådsperioden har avslutats kommer alla kommentarer att offentliggöras på denna webbplats tillsammans med ett feedbackdokument. För närmare information om hur personuppgifter och kommentarer kommer att hanteras, se Integritetspolicy:

Integritetspolicy

Offentlig utfrågning

ECB kommer att hålla en offentlig utfrågning den 26 oktober 2017, kl. 17:00 CET, i sina lokaler i Frankfurt am Main.

Den består av en presentation som följs av en frågestund på engelska.

Deltagande

Anmäl intresse att närvara vid utfrågningen senast den 18 oktober 2017 genom att använda detta formulär.


Av utrymmesskäl är deltagandet begränsat till fem personer per institut eller företag.

Sista anmälningsdag är den 18 oktober 2017.

Om ansökan godtas skickas en bekräftelse med e-post.

Till utfrågningen kommer bara deltagare att beviljas tillträde om de kan visa upp en utskrift av mejlet med bekräftelsen och en giltig id-handling, t.ex. pass eller id-kort (körkort accepteras inte).

Webbsändning

Dokument
23/3/2018

Pressmeddelande

Vägledning vid bedömning av tillståndsansökningar

Vägledning vid bedömning av tillståndsansökningar från fintech-kreditinstitut

Feedbackdokument

Erhållna kommentarer

21/9/2017

Utkast till vägledning vid bedömning av tillståndsansökningar

Utkast till vägledning vid bedömning av tillståndsansökningar från Fintech-kreditinstitut

Vanliga frågor

Referensdokument

21/9/2017

Pressmeddelande

14/03/2016

ECB:s förordning om de alternativ och det handlingsutrymme som ges genom unionsrätten

16.04.2014

Ramförordningen om SSM

15.10.2013

SSM-förordningen

26.06.2013

Förordningen om tillsynskraven avseende kreditinstitut och värdepappersföretag (CRR)

26.06.2013

Direktivet om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag (CRD IV)