SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Information om mindre signifikante institutter

Her kan du finde et overblik over dokumenter offentliggjort af ECB, som er af relevans for mindre banker under europæisk banktilsyn og klassificeret som mindre signifikante.

SREP for mindre signifikante institutter

I august 2018 offentliggjorde ECB en harmoniseret SREP-metode for mindre signifikante institutter, der var udarbejdet sammen med de kompetente nationale myndigheder. Den fælles metode, som anvendes til tilsyn med mindre banker, er baseret på principper og metoder, der anvendes i tilsynet med signifikante institutter, men som er tilpasset, forenklet og skræddersyet til mindre signifikante institutters særlige forhold. Dens formål er at skabe et ensartet tilsyn og at understøtte de kompetente nationale myndigheder i deres daglige tilsynsopgaver. De kompetente nationale myndigheder er nu ved at implementere den harmoniserede SREP-metode til mindre signifikante institutter. Målet er, at den er fuldt implementeret i 2020.

Licensansøgninger fra fintech-kreditinstitutter

I marts 2018 offentliggjorde ECB, efter en offentlig høring, vejledningen i vurdering af licensansøgninger fra fintech-kreditinstitutter. Formålet er at skabe større gennemsigtighed for potentielle ansøgere fra fintech-banker og at give dem en bedre forståelse af proceduren og kriterierne, som anvendes af ECB ved vurderingen af ansøgninger om licens. Denne gennemsigtighed skal også lette ansøgningsprocessen. Vejledningen omfatter forhold, som er af særlig relevans for banker med fintech-forretningsmodeller, og bør læses i sammenhæng med ECB's vejledninger om licensudstedelse.

Valgmuligheder og skøn

Efter en offentlig høring offentliggjorde ECB i april 2017 en retningslinje og en henstilling, som harmoniserede reglerne for valgmuligheder og skøn i EU-retten. Det blev forventet, at de kompetente nationale myndigheder anvendte henstillingen fra 4. april 2017, den dato, henstillingen blev vedtaget, og at de efterlevede retningslinjen fra 1. januar 2018. I sin egenskab af overvågningsmyndighed følger ECB de kompetente nationale myndigheders implementering af de aftalte valgmuligheder og skøn.

Institutsikringsordninger

I 2016 offentliggjorde ECB retningslinjer for, hvordan institutsikringsordninger skal vurderes, og hvordan ECB's og de kompetente nationale myndigheders aktiviteter skal koordineres i den henseende. Retningslinjerne sikrer, at ECB og de kompetente nationale myndigheder foretager en harmoniseret vurdering af nye ansøgninger om en institutsikringsordning, og at de konsekvent overvåger, at institutsikringsordningerne løbende overholder de retlige krav.

Alle sider i dette afsnit

Whistleblowing