Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal
  • PRANEŠIMAS SPAUDAI

ECB skelbia institucinių užtikrinimo sistemų vertinimo ir stebėsenos gaires

2016 m. lapkričio 15 d.
  • ECB skelbia du gairių rinkinius apie institucinių užtikrinimo sistemų vertinimą ir ECB bei NKI veiksmų derinimą.
  • Gairėmis vienodinama ECB ir NKI taikoma metodika.
  • ECB ir NKI kartu stebės sistemas, sudarytas ir iš svarbių, ir iš mažiau svarbių kredito įstaigų.

Šiandien Europos Centrinis Bankas (ECB) paskelbė du rinkinius gairių apie institucinių užtikrinimo sistemų (IUS) vertinimą ir ECB bei nacionalinių kompetentingų institucijų (NKI) veiksmų derinimą. IUS reiškia bankų grupės susitarimą saugoti sistemai priklausančių įstaigų mokumą ir likvidumą.

Šių dviejų gairių rinkinių paskelbimu baigiamas 2015 m. pradžioje pradėtas BPM šioms sistemoms taikomos bendros metodikos sudarymo projektas. Šiais dviem gairių rinkiniais užtikrinama, kad ECB ir NKI vienodai vertintų naujas paraiškas dėl IUS ir nuosekliai vykdytų paskesnę stebėseną, ar IUS nenustoja tenkinti joms nustatytų teisinių reikalavimų.

Pripažinus institucinę užtikrinimo sistemą, jai priklausančioms įstaigoms taikomi ne tokie griežti rizikos ribojimo reikalavimai, kaip paprastai taikomi atskiriems bankams. Šiuo metu panaši tvarka taikoma konsoliduotoms bankų grupėms priklausantiems subjektams. Tokia tvarka IUS gali būti taikoma tik tuo atveju, jei ji tenkina Europos Sąjungos teisės aktuose IUS nustatytus reikalavimai, pavyzdžiui, bet kada iškilus poreikiui gebėti suteikti paramą su sunkumais susidūrusioms savo narėms. Paprastai tarp IUS narių yra svarbių ir mažiau svarbių kredito įstaigų, todėl labai svarbu, kad ir už tiesioginę svarbių įstaigų priežiūrą atsakingas ECB, ir mažiau svarbių įstaigų priežiūrą vykdančios NKI IUS vertintų pagal tuos pačius kriterijus.

2016 m. liepos mėn. ECB paskelbė vadovą, kuriame išdėstyta, kaip bus vertinama, ar IUS (ir jas sudarančios įstaigos) tenkina Europos Sąjungos teisėje nustatytas sąlygas, svarstant, ar jas pripažinti IUS ir dėl to taikyti ne tokius griežtus rizikos ribojimo reikalavimus. Galutinėje vadovo versijoje atsižvelgta į pastabas, gautas iš suinteresuotųjų subjektų per 2016 m. pirmojoje pusėje vykusias viešas konsultacijas.

Šiandien paskelbtu pirmuoju gairių rinkiniu siekiama užtikrinti, kad NKI, vertindamos mažiau svarbių įstaigų pateiktas paraiškas dėl IUS, taikytų tuos pačius, vadove išdėstytus kriterijus. Taip siekiama užtikrinti, kad visiems IUS nariams visame BPM būtų taikoma vienoda tvarka. Antrajame gairių rinkinyje aprašyti ECB ir NKI veiksmų, susijusių su sprendimais, priimamais dėl IUS priežiūros, ir su nuolatine IUS stebėsena, koordinavimo principai.

Anksčiau NKI priimtiems sprendimams dėl IUS pripažinimo gairės tiesioginės įtakos neturės. Tačiau jei IUS įvyktų reikšmingų struktūrinių pokyčių arba nutiktų kas nors, dėl ko būtų galima suabejoti, ar IUS tenkina teisinius reikalavimus, gali būti atliekamas pakartotinis vertinimas.

Žiniasklaidos atstovai užklausas gali teikti Rolfui Bendersui tel. +49 69 1344 6925.

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai
Informavimas apie pažeidimus