Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Informace vztahující se k méně významným institucím

Zde naleznete přehled dokumentů zveřejněných ECB, které jsou relevantní pro menší banky podléhající evropskému bankovnímu dohledu zařazené mezi méně významné instituce.

SREP pro méně významné instituce

V srpnu 2018 zveřejnila ECB harmonizovanou metodiku procesu dohledu a hodnocení orgány dohledu (SREP) pro méně významné instituce, kterou vytvořila společně s vnitrostátními příslušnými orgány. Tato společná metodika, použitelná při dohledu nad menšími bankami, vychází z principů a metod používaných při dohledu nad významnými institucemi, ale je přizpůsobena, zjednodušena a individualizována pro specifika méně významných institucí. Jejím cílem je přispívat ke konzistentnímu přístupu k dohledu a podporovat vnitrostátní příslušné orgány při plnění jejich každodenních úkolů v oblasti dohledu. Vnitrostátní příslušné orgány v současnosti harmonizovanou metodiku SREP pro méně významné instituce zavádějí a o její plné zavedení usilují do roku 2020.

Žádosti o licenci finančnětechnologických úvěrových institucí

V návaznosti na veřejnou konzultaci zveřejnila ECB v březnu 2018 pokyny pro hodnocení žádostí o licenci finančnětechnologických úvěrových institucí. Cílem těchto pokynů je zvýšit transparentnost pro možné žadatele z finančnětechnologických úvěrových institucí a prohloubit jejich porozumění postupu a kritérií uplatňovaných ECB při hodnocení žádostí o licenci. Transparentnost by měla zároveň usnadnit postup podávání žádostí. Pokyny obsahují aspekty, které jsou relevantní zejména z hlediska konkrétní povahy bank s finančnětechnologickými obchodními modely a měly by být čteny společně s obecnými pokyny ECB pro udělování licencí.

Možnosti a případy vlastního uvážení

Na základě veřejné konzultace zveřejnila ECB v dubnu 2017 obecné zásady a doporučení, čímž se harmonizovala pravidla upravující možnosti a případy vlastního uvážení dostupné v právu Evropské unie. Od vnitrostátních příslušných orgánů se očekávalo, že budou doporučení uplatňovat od data jeho přijetí 4. dubna 2017 a dodržovat obecné zásady od 1. ledna 2018. V rámci plnění své funkce dohledu ECB provádění dohodnutých možností a případů vlastního uvážení vnitrostátními příslušnými orgány monitoruje.

Institucionální systémy ochrany

V roce 2016 ECB v této souvislosti zveřejnila obecné zásady pro hodnocení institucionálních systémů ochrany a pro koordinaci činností ECB a vnitrostátních příslušných orgánů. Obecné zásady zajišťují, aby ECB i vnitrostátní příslušné orgány hodnotily nové žádosti o institucionální systémy ochrany harmonizovaně a současně aby konzistentně monitorovaly pokračující dodržování legislativních požadavků institucionálními systémy ochrany.

Všechny stránky v této části

Oznámení porušení předpisů (whistleblowing)