Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Sabiedriskā apspriešana par VKI īstenotajām Savienības tiesību aktos noteiktajām izvēles iespējām un rīcības brīvībām attiecībā uz mazāk nozīmīgajām iestādēm

Šī apspriešana dod ieinteresētajām pusēm iespēju nākt klajā ar komentāriem par pamatnostādnes par VKI īstenotajām Savienības tiesību aktos noteiktajām izvēles iespējām un rīcības brīvībām attiecībā uz mazāk nozīmīgajām iestādēm projektu un ieteikuma par kopējām specifikācijām attiecībā uz valstu kompetento iestāžu (VKI) īstenotajām Savienības tiesību aktos noteiktajām izvēles iespējām un rīcības brīvībām attiecībā uz mazāk nozīmīgajām iestādēm projektu.

Komentāru iesniegšanas termiņš ir 2017. gada 5. janvāris, plkst. 24:00 pēc Viduseiropas laika.

Tiks izskatīti tikai līdz šā termiņa beigām iesniegtie komentāri.

VKI īstenotās Savienības tiesību aktos noteiktās izvēles iespējas un rīcības brīvības attiecībā uz mazāk nozīmīgajām iestādēm

ECB 2015. gadā pieņēma lēmumu saskaņot izvēles iespēju un rīcības brīvību piemērošanu 129 nozīmīgo iestāžu tiešajai uzraudzībai. Šajā nolūkā šā gada sākumā tika pieņemta ECB regula un ECB norādījumi par Savienības tiesību aktos noteikto izvēles iespēju un rīcības brīvību īstenošanu. Sistēmas pārraudzības pienākumu ietvaros kā otro soli ECB nolēma saskaņot arī izvēles iespēju un rīcības brīvību īstenošanu attiecībā uz mazāk nozīmīgajām iestādēm, kuras atrodas valstu kompetento iestāžu tiešā uzraudzībā, pieņemot pamatnostādni un ieteikumu. Šādi tā rīkojas, lai nodrošinātu saskaņošanu attiecībā uz visām bankām.

Komentāru iesniegšanas termiņš ir 2017. gada 5. janvāris, plkst. 24:00 pēc Viduseiropas laika.

Tiks izskatīti tikai līdz šā termiņa beigām iesniegtie komentāri.

Komentāru iesniegšana

Lūdzam komentārus iesniegt līdz 2017. gada 5. janvārim, plkst. 24:00 pēc Viduseiropas laika, izmantojot šo veidni:

Sabiedriskās apspriešanas veidne

Ja iespējams, lūdzam pamatot savas atsauksmes ar atbilstošiem piemēriem vai datiem.

Komentāru iesniegšana pa e-pastu

Sūtiet savus komentārus uz e-pasta adresi:SSMPublicConsultation@ecb.europa.eu

Lūdzam tēmas rindiņā norādīt "Public consultation on the exercise of options and discretions by NCAs in relation to less significant institutions".

Komentāru iesniegšana pa pastu

Sūtiet komentārus uz šādu pasta adresi:

European Central BankSecretariat to the Supervisory Board
"Public consultation on the exercise of options and discretions by NCAs in relation to less significant institutions"
60640 Frankfurt am Main
Germany

Komentāru publicēšana

Pēc apspriešanas beigām visi komentāri tiks publicēti šajā interneta vietnē kopā ar pārskatu par sniegtajām atbildēm. Sīkāku informāciju par to, kā tiks apstrādāti jūsu personas dati un iesniegtie komentāri, sk. privātuma paziņojumā.

Privātuma paziņojums
Atklātā sēde

2016. gada 17. novembrī Frankfurtē pie Mainas ECB telpās notiks atklāta sēde.

Tajā tiks sniegta prezentācija, bet pēc tās – atbildes uz jautājumiem (angļu valodā).

Jautājumus atklātās sēdes laikā var sūtīt e-pastā uz adresi, kas neilgi pirms sēdes sākuma būs pieejama šajā interneta vietnē.

Programma

Lūdzam ievērot, ka atklātās sēdes norises dienā jūs varēsiet iekļūt telpās, tikai uzrādot reģistrācijas apstiprinājuma e-pastu un derīgu personu apliecinošu dokumentu, piemēram, pasi vai ID karti (autovadītāja apliecība netiks pieņemta).

Tiešraide
Dokumenti
Trauksmes celšana