Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po
  • SPOROČILO ZA JAVNOST

ECB je objavila smernici o ocenjevanju in spremljanju institucionalnih shem za zaščito vlog

15. november 2016
  • ECB je objavila smernici o tem, kako ocenjevati institucionalne sheme za zaščito vlog ter usklajevati dejavnosti ECB in pristojnih nacionalnih organov.
  • Smernici prinašata poenotenje pristopa, ki ga uporabljajo ECB in pristojni nacionalni organi.
  • ECB in pristojni nacionalni organi bodo skupaj spremljali sheme, v katerih so tako pomembne kot tudi manj pomembne institucije.

Evropska centralna banka (ECB) je danes objavila smernici o tem, kako ocenjevati institucionalne sheme za zaščito vlog ter usklajevati dejavnosti ECB in pristojnih nacionalnih organov. Institucionalna shema za zaščito vlog je dogovor med skupino bank, ki varuje njihovo solventnost in likvidnost.

Z objavo teh smernic se zaključuje projekt vzpostavitve enotnega pristopa k institucionalnim shemam v enotnem mehanizmu nadzora (EMN), ki se je začel v prvih mesecih leta 2015. Smernici zagotavljata, da ECB in pristojni nacionalni organi poenoteno ocenjujejo nove prošnje v zvezi z institucionalnimi shemami in na enak način spremljajo, ali sheme ves čas izpolnjujejo pravne zahteve.

Ko je shema priznana, se za članice sheme sprostijo nekatere bonitetne zahteve, ki običajno veljajo za posamezne banke, ker se zanje uporablja pristop, podoben tistemu, ki velja za bančne skupine. To je dopustno samo v primeru, da so izpolnjene zahteve, ki so določene v zakonodaji Evropske unije, kot je na primer trajna sposobnost sheme, da pomaga članici, ki zaide v težave. Ker so institucionalne sheme za zaščito vlog običajno sestavljene iz pomembnih in tudi manj pomembnih institucij, je zelo pomembno, da tako ECB, ki je odgovorna za nadzor pomembnih institucij, kot tudi pristojni nacionalni organi, ki so odgovorni za nadzor manj pomembnih institucij, sheme obravnavajo na enak način.

Julija 2016 je ECB objavila vodnik, ki določa, kako naj se ocenjuje skladnost institucionalnih shem (in institucij članic) s pogoji, določenimi v pravu Unije, da so lahko priznane kot institucionalne sheme za zaščito vlog in upravičene do znižanja bonitetnih zahtev. V končni različici vodnika so upoštevane pripombe, ki so jih med javnim posvetovanjem v prvi polovici leta 2016 dale zainteresirane strani.

Cilj prve danes objavljene smernice je zagotoviti, da pristojni nacionalni organi pri oceni prošenj v zvezi z institucionalnimi shemami, ki jih predložijo manj pomembne institucije, uporabljajo enake kriterije, kot so določeni v vodniku. S tem bo zagotovljena enotna obravnava vseh članic institucionalnih shem v EMN. Druga smernica pa določa načela za usklajevanje nadzorniških odločitev, ki jih ECB in pristojni nacionalni organi sprejemajo v zvezi z institucionalnimi shemami, in načela za tekoče spremljanje teh shem.

Smernici ne bosta neposredno vplivali na starejše odločitve, s katerimi so pristojni nacionalni organi priznali institucionalne sheme za zaščito vlog. V primeru velikih sprememb v strukturi sheme ter v primeru dogodkov, ki zbujajo dvom glede skladnosti sheme s pravnimi zahtevami, pa je možna ponovna ocena.

Kontaktna oseba za novinarska vprašanja je Rolf Benders, tel. +49 69 1344 6925.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije
Žvižgaštvo