Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Informacje dotyczące instytucji mniej istotnych

W tej sekcji można znaleźć wykaz opublikowanych przez EBC dokumentów dotyczących mniejszych spośród banków objętych europejskim nadzorem bankowym, które mają status instytucji mniej istotnych.

Proces SREP dla instytucji mniej istotnych

W sierpniu 2018 EBC wydał zharmonizowaną metodologię procesu przeglądu i oceny nadzorczej (SREP) dla instytucji mniej istotnych, opracowaną wspólnie z krajowymi organami nadzoru („właściwe organy krajowe”). Ta wspólna metodologia, mająca zastosowanie do nadzoru nad mniejszymi bankami, opiera się na zasadach i metodach stosowanych w nadzorze nad instytucjami istotnymi, ale została zaadaptowana, uproszczona i dostosowana do specyfiki instytucji mniej istotnych. Jej celem jest upowszechnianie spójnego podejścia do nadzoru oraz wsparcie właściwych organów krajowych w ich bieżących zadaniach nadzorczych. Jest obecnie wdrażana przez te organy i ma zostać w pełni wprowadzona do roku 2020.

Wnioski o licencję dla instytucji kredytowych z branży fintech

W marcu 2018 EBC opublikował – po przeprowadzeniu konsultacji publicznych – instrukcję oceny wniosków o licencję składanych przez instytucje kredytowe z branży fintech. Jej celem jest bardziej przejrzyste przedstawienie zasad i lepsze wyjaśnienie potencjalnym wnioskodawcom procedury i kryteriów stosowanych przez EBC przy ocenie wniosków. Przejrzystość ma także pomóc w przejściu przez proces aplikowania o licencję. Instrukcja obejmuje kwestie związane ze specyfiką banków o modelu biznesowym typu fintech, więc dla uzyskania pełnego obrazu należy się także zapoznać z ogólnymi instrukcjami EBC odnoszącymi się do procesu udzielania licencji.

Opcje i swobody uznania

W kwietniu 2017 EBC opublikował – po przeprowadzeniu konsultacji publicznych – wytyczne i zalecenie służące harmonizacji zasad w zakresie opcji i swobód uznania przewidzianych w prawie Unii Europejskiej. Właściwe organy krajowe powinny przestrzegać zalecenia od dnia jego uchwalenia, czyli od 4 kwietnia 2017, zaś wytycznych – od 1 stycznia 2018. W ramach sprawowania kontroli zwierzchniej EBC monitoruje, jak uzgodnione opcje i swobody uznania są wykonywane przez te organy.

Instytucjonalne systemy ochrony

W 2016 EBC wydał wytyczne, jak należy oceniać instytucjonalne systemy ochrony i koordynować związane z tych działania EBC i właściwych organów krajowych. Na tej podstawie EBC i organy krajowe będą jednolicie oceniać wnioski o ustanowienie nowych systemów, a jednocześnie w spójny sposób monitorować na bieżąco, czy istniejące systemy spełniają wymogi prawne.

Wszystkie strony w tej sekcji

Demaskowanie nieprawidłowości