Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Supervisory practices

Rūpinamės, kad bankai galėtų atlikti itin svarbų savo vaidmenį

Dirbame kartu su nacionalinėmis priežiūros institucijomis, kad Europos bankų sistema būtų saugi ir patikima. Šioje skiltyje galite daugiau sužinoti apie tai, ką darome, kuriuos bankus prižiūrime ir kokias priemones galime naudoti.

Priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo procesas

Būdami priežiūros institucija, vertiname riziką, su kuria susiduria bankai, ir tikriname, ar bankai yra pasirengę šią riziką tinkamai valdyti. Ši veikla vadinama priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo procesu arba, trumpiau, SREP. Šio proceso tikslas – nuosekliai vertinti bankų rizikos profilius ir priimti sprendimus dėl to, kokių reikia priežiūros priemonių.

Daugiau apie SREP

Priežiūros prioritetai

Priežiūros prioritetų apraše išdėstyta, kokioms sritims ateinančiais metais bus skiriama daugiausia dėmesio. Šie prioritetai nustatomi kartą per metus, tačiau gali būti bet kada peržiūrėti, jei dėl rizikos pokyčių to prireiktų. Priežiūros prioritetus nustatome įvertinę prižiūrimų įstaigų silpnąsias vietas ir pagrindinę riziką, su kuria šios įstaigos susiduria.

Daugiau apie mūsų priežiūros prioritetus

Prižiūrimų bankų sąrašas

Mes tiesiogiai prižiūrime didžiausius bankus dalyvaujančiose šalyse, glaudžiai bendradarbiaudami su nacionalinėmis priežiūros institucijomis, kurios savo šalyse taip pat prižiūri mažesnius bankus.

Daugiau apie tai, kuriuos bankus prižiūrime

Testavimas nepalankiausiomis sąlygomis

Naudojame testavimą nepalankiausiomis sąlygomis, kad įvertintume, kaip gerai bankai yra pasiruošę atlaikyti finansinius ir ekonominius sukrėtimus. Šių testavimų rezultatai mums padeda nustatyti bankų silpnąsias vietas ir aptarti jas su bankais kuo anksčiau priežiūrinio dialogo metu.

Daugiau apie testavimą nepalankiausiomis sąlygomis

Priežiūros duomenys

Mūsų darbo pagrindas – patikimi ir palyginami duomenys. Jais grindžiami mūsų vėlesni sprendimai ir veiksmai. Be to, siekdami užtikrinti skaidrumą, reguliariai skelbiame apibendrintus bankų priežiūros statistinius duomenis.

Priežiūros duomenys

Jungtinės priežiūros grupės

Europos ir nacionalinės priežiūros institucijos bendradarbiauja tiesiogiai prižiūrėdamos svarbius bankus. Viena iš pagrindinių jų bendradarbiavimo formų yra jungtinės priežiūros grupės (JPG). Šios grupės atlieka kasdienį priežiūros darbą ir puoselėja bendrą priežiūros kultūrą bei nuoseklią priežiūrą.

Daugiau apie jungtines priežiūros grupes

Sužinokite daugiau apie mūsų veiklą

Priežiūros priemonės

Priežiūros priemonėmis siekiame užtikrinti, kad mūsų prižiūrimi bankai laikytųsi prudencinių reikalavimų. Jomis skatiname bankus kuo anksčiau imtis veiksmų iškilusioms problemoms išspręsti.

Priežiūros priemonės
Vykdymo užtikrinimas

Jei bankai nesilaiko prudencinių reikalavimų arba nevykdo mūsų skirtų priežiūros priemonių, galime skirti vykdymo užtikrinimo priemones. Šias priemones galime skirti tik už nepašalintus pažeidimus.

Vykdymo užtikrinimas
Sankcijos

Sankcijomis baudžiama už reikalavimų nevykdymą. Jos veikia kaip atgrasomoji priemonė ne tik pažeidimą padariusiam bankui, bet ir visam bankų sektoriui. Mūsų sankcijų paskirtis – skatinti reikalavimų laikymosi kultūrą Europos bankų sistemoje.

Sankcijos
Leidimai

Europos bankų priežiūros srityje už bankų veiklos leidimus yra atsakingas ECB. Priimdamas šiuos sprendimus ECB vadovaujasi EBI bendru taisyklių sąvadu ir, jei to reikia, nacionalinės teisės normomis. Siekdamas užtikrinti, kad visose šalyse būtų taikoma tokia pati tvarka ir būtų laikomasi aukštų standartų, ECB taip pat bendradarbiauja su nacionalinėmis priežiūros institucijomis.

Leidimai
Kompetencijos ir tinkamumo vertinimai

Kad bankas gerai veiktų, jam būtini tinkami vadovai. Todėl bankai privalo nuolat rūpintis savo vadovų tinkamumu. ECB atlieka prevencinės kontrolės funkciją ir vertina visų tiesiogiai prižiūrimų įstaigų valdymo organų visų narių tinkamumą.

Kompetencijos ir tinkamumo vertinimai
Administracinė peržiūra

Nedarant poveikio teisei iškelti bylą Europos Sąjungos Teisingumo Teisme, ECB sprendimus, kuriais skiriamos nuobaudos ar nustatomos priežiūrinės priemonės, atitinkamo banko prašymu gali peržiūrėti Administracinė peržiūros valdyba. 

Administracinė peržiūros valdyba

Covid-19

Mūsų atsakas į pandemiją

KEITIMOSI INFORMACIJA PLATFORMOS

Sužinokite daugiau apie tai, kaip su mumis galite pasidalyti informacija

Bankų priežiūros portalas

Šis portalas – tai vartai bankams į mūsų teikiamas internetines su bankų priežiūra susijusias paslaugas. Naudodamiesi portalu galite pateikti informaciją ir bendrauti su priežiūros specialistais.

Bankų priežiūros portalas

Pranešimas apie pažeidimus

Jeigu įtariate, kad kuris nors prižiūrimas bankas, kuri nors nacionalinė priežiūros institucija ar ECB pažeidė ES bankų priežiūros teisės aktų reikalavimus, galite apie tai pranešti internetu per pranešimų teikimo platformą.

Daugiau apie pranešimą apie pažeidimus

Visi šios dalies puslapiai

Informavimas apie pažeidimus