Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Julkinen kuuleminen luottolaitosten toimilupahakemusten arviointioppaasta ja fintech-luottolaitosten toimilupahakemusten arviointioppaasta

EKP käynnistää julkisen kuulemisen kahdesta toimilupahakemusten arviointioppaasta, joista toinen on tarkoitettu yleisesti luottolaitoksille ja toinen fintech-luottolaitoksille. Sidosryhmillä ja muilla asiasta kiinnostuneilla on mahdollisuus kommentoida opasluonnoksia.

Kommentit tulee lähettää viimeistään 2.11.2017 kello 23.59 (Keski-Euroopan aikaa).

Vain määräaikaan mennessä vastaanotetut kommentit huomioidaan.

Toimilupahakemusten arviointiopas ja fintech-luottolaitosten toimilupahakemusten arviointiopas

EKP pyytää kommentteja kahdesta opasluonnoksesta, jotka koskevat pankkitoimilupahakemusten arviointimenettelyä. Toisessa niistä kuvataan yleistä arviointimenettelyä ja arviointikriteerejä, ja toinen on suunnattu sellaisille finanssiteknologiaan perustuvaa liiketoimintamallia noudattaville ns. fintech-yhteisöille, jotka harkitsevat pankkitoimiluvan hakemista. Oppaiden tarkoituksena on parantaa toimilupamenettelyn avoimuutta ja auttaa yhteisöjä luvanhakuun valmistautumisessa.

Kommenttien lähettäminen

Kommentit tulee lähettää viimeistään 2.11.2017 kello 23.59 (Keski-Euroopan aikaa) käyttämällä alla olevaa kommentointipohjaa.

Julkisen kuulemisen kommentointipohja

Kommentteihin voi liittää tarvittaessa havainnollistavia esimerkkejä tai tietoja.

Kommenttien lähettäminen sähköpostitse

Kommentit lähetetään osoitteeseen SSMPublicConsultation@ecb.europa.eu.

Sähköpostin otsikkona tulee olla ”Consultation on the draft guides concerning the assessment of licence applications and fintech credit institution licence applications”.

Kommenttien lähettäminen postitse

Kommentit lähetetään osoitteeseen

European Central BankSecretariat to the Supervisory Board
”Consultation on the draft guides concerning the assessment of licence applications and fintech credit institution licence applications”
60640 Frankfurt am Main
Germany

Kommenttien julkaiseminen

Kaikki kommentit ja niistä laadittu palauteyhteenveto julkaistaan vastausajan päätyttyä tällä verkkosivulla. Lisätietoja henkilötietojen ja kommenttien käsittelystä on yksityisyydensuojalausekkeessa.

Yksityisyydensuojalauseke
Julkinen kuulemistilaisuus

EKP järjestää 26.10.2017 kello 17.00 (Keski-Euroopan aikaa) kuulemistilaisuuden toimitiloissaan Frankfurt am Mainissa.

Tilaisuudessa pidetään kuulemisen aihetta koskeva esitys, jonka jälkeen osallistujilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä (englanniksi).

Osallistuminen

Kuulemistilaisuuteen tulee ilmoittautua tällä lomakkeella 18.10.2017 mennessä. Lomakkeeseen kirjaudutaan käyttämällä käyttäjätunnusta ja salasanaa.

Tilaisuuteen voi kustakin organisaatiosta osallistua enintään viisi henkilöä (mikäli tilaa on riittävästi).

Jos kuulemistilaisuudessa on tilaa, osallistujalle lähetetään sähköpostitse osallistumisvahvistus.

Kuulemistilaisuuteen saavuttaessa on esitettävä sähköpostitse saatu osallistumisvahvistus ja voimassa oleva henkilöllisyystodistus (passi tai henkilökortti, ajokorttia ei hyväksytä).

Webcast-lähetys
Asiakirjat
Ilmoita väärinkäytöksestä