Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset
  • LEHDISTÖTIEDOTE

EKP julkaisee suuntaviivat laitosten suojajärjestelmien hyväksyttävyysarvioinnista ja valvonnasta

15.11.2016
  • EKP julkaisee suuntaviivat laitosten suojajärjestelmien hyväksyttävyysarvioinnista sekä EKP:n ja kansallisten toimivaltaisten viranomaisten toimien koordinoinnista.
  • Suuntaviivoilla yhdenmukaistetaan EKP:n ja kansallisten viranomaisten käytäntöjä.
  • EKP ja kansalliset viranomaiset vastaavat yhdessä sellaisten suojajärjestelmien valvonnasta, joihin kuuluu sekä merkittäviä että vähemmän merkittäviä laitoksia.

Euroopan keskuspankki (EKP) julkaisee tänään kahdet suuntaviivat laitosten suojajärjestelmistä: toiset suuntaviivat käsittelevät suojajärjestelmien hyväksyttävyysarviointia ja toiset EKP:n ja kansallisten toimivaltaisten viranomaisten toimien koordinointia. Laitosten suojajärjestelmällä tarkoitetaan pankkiryhmän keskinäistä järjestelyä, jolla varmistetaan jäsenpankkien maksuvalmius ja vakavaraisuus.

Suuntaviivojen myötä saadaan päätökseen yhtenäistämistyö, joka aloitettiin vuoden 2015 alussa. Suuntaviivoilla varmistetaan, että EKP ja kansalliset toimivaltaiset viranomaiset noudattavat laitosten suojajärjestelmien hyväksyttävyysarvioinneissa samoja periaatteita ja valvovat lainsäädännön vaatimusten jatkuvaa noudattamista samalla tavalla.

Hyväksynnän myötä laitosten suojajärjestelmän yksittäisiin jäsenlaitoksiin sovellettavat vakavaraisuusvaatimukset kevenevät hiukan – samaan tapaan kuin pankkiryhmittymään kuuluvilla yhteisöillä. Helpotukset ovat mahdollisia ainoastaan, jos EU:n lainsäädännön edellytykset täyttyvät. Laitosten suojajärjestelmän on esimerkiksi jatkuvasti pystyttävä tukemaan vaikeuksissa olevia jäsenlaitoksia. Koska laitosten suojajärjestelmät useimmiten koostuvat sekä merkittävistä että vähemmän merkittävistä luottolaitoksista, on erityisen tärkeää, että EKP (vastaa merkittävien luottolaitosten valvonnasta) ja kansalliset valvontaviranomaiset (vastaavat vähemmän merkittävien luottolaitosten valvonnasta) kohtelevat suojajärjestelmiä samalla tavalla.

EKP julkaisi heinäkuussa 2016 ohjeet laitosten suojajärjestelmille tehtävistä hyväksyttävyysarvioinneista. Ohjeissa määritettyjen periaatteiden mukaan arvioidaan, täyttävätkö suojajärjestelmät ja niiden jäsenlaitokset EU:n lainsäädännössä säädetyt hyväksymisedellytykset, joiden nojalla niille voidaan myöntää helpotuksia vakavaraisuusvaatimuksista. Ohjeiden lopullisessa versiossa on otettu huomioon vuoden 2016 alkupuoliskolla järjestetyssä kuulemismenettelyssä saadut kommentit.

Tänään julkaistuista suuntaviivoista ensimmäisillä varmistetaan, että kansalliset toimivaltaiset viranomaiset noudattavat vähemmän merkittävien laitosten hyväksyntähakemuksia arvioidessaan ohjeissa määritettyjä periaatteita. Näin pyritään varmistamaan, että kaikkia suojajärjestelmien jäseniä kohdellaan samalla tavalla koko yhteisessä valvontamekanismissa. Toisissa suuntaviivoissa määritetään, miten EKP:n ja kansallisten viranomaisten tulee koordinoida toimintaansa laitosten suojajärjestelmiä koskevissa valvontapäätöksissä sekä suojajärjestelmien jatkuvassa valvonnassa.

Suuntaviivoilla ei ole suoraa vaikutusta kansallisten viranomaisten jo aiemmin hyväksymiin suojajärjestelmiin, mutta jos suojajärjestelmän koostumus muuttuu merkittävästi tai jos herää epäilyksiä lainsäädännön vaatimusten rikkomisesta, voidaan harkinnan mukaan suorittaa uusi arviointi.

Tiedotusvälineiden kysymyksiin vastaa Rolf Benders puhelinnumerossa +49 69 1344 6925.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle
Ilmoita väärinkäytöksestä