Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri
  • PRESSITEADE

EKP avaldab suunised krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemide hindamise ja seire kohta

15. november 2016
  • EKP avaldab kaks suunist, mis käsitlevad krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemide hindamist ning EKP ja riiklike pädevate asutuste tegevuse kooskõlastamist.
  • Suunistega ühtlustatakse EKP ja riiklike pädevate asutuste tegevuspõhimõtteid.
  • EKP ja riiklikud pädevad asutused teostavad ühiselt olulisi ja vähem olulisi krediidiasutusi hõlmavate kaitseskeemide seiret.

Euroopa Keskpank (EKP) avaldab täna kaks suunist, mis käsitlevad krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemide hindamist ning EKP ja riiklike pädevate asutuste tegevuse kooskõlastamist. Krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeem on pangagrupi korraldus oma liikmete maksevõime ja likviidsuse kaitseks.

Kahe suunise avaldamisega lõpetatakse 2015. aasta alguses alanud projekt, mille eesmärk oli kujundada kaitseskeemide ühised põhimõtted ühtses järelevalvemehhanismis. Suunistega tagatakse, et EKP ja riiklikud pädevad asutused hindavad krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemide loomise uusi taotlusi ühtlustatult ning teostavad pidevat seiret õigusnõuete täitmise üle kaitseskeemides.

Kaitseskeemi kõlblikuks tunnistamine tähendab, et mõningaid usaldatavusnõudeid rakendatakse leebemalt kui üksikute pankade puhul, sest kaitseskeemi liikmeid koheldakse samade põhimõtete alusel nagu pangagruppe. Selline tegevusviis on lubatud üksnes juhul, kui täidetakse Euroopa Liidu õigusaktides sätestatud nõudeid, näiteks peab krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeem olema igal ajal võimeline toetama oma raskustes olevaid liikmeid. Kuna kaitseskeemidesse kuulub tavaliselt nii olulisi kui ka vähem olulisi krediidiasutusi, on eelkõige tähtis, et oluliste krediidiasutuste järelevalve eest vastutav EKP ning vähem oluliste krediidiasutuste järelevalve eest vastutavad riiklikud pädevad asutused käsitleksid kaitseskeeme võrdselt.

2016. aasta juulis avaldas EKP juhendi selle kohta, kuidas hinnatakse krediidiasutuste ja investeerimisühingute kaitseskeemide ning nende liikmete vastavust liidu õiguses sätestatud tingimustele, et nad saaksid kaitseskeemina tunnustatud ja loa rakendada leebemaid usaldatavusnõudeid. Juhendi lõppversioon kajastab huvitatud isikutelt 2016. aasta esimesel poolel toimunud avaliku konsultatsiooni käigus saadud märkusi.

Täna avaldatud esimese suunise eesmärk on tagada, et riiklikud pädevad asutused hindavad vähem oluliste krediidiasutuste taotlusi kaitseskeemide loomiseks samade kriteeriumide alusel, nagu on sätestatud EKP juhises. See kindlustab kaitseskeemi liikmete võrdse kohtlemise kogu ühtses järelevalvemehhanismis. Teises suunises kehtestatakse põhimõtted, millega kooskõlastatakse EKP ja riiklike pädevate asutuste tegevus kaitseskeemidega seotud järelevalveotsuste vastuvõtmisel ja kaitseskeemide pideva seire läbiviimisel.

Suunised ei mõjuta otseselt riiklike pädevate asutuste varasemaid otsuseid kaitseskeemide tunnustamise kohta. Kaitseskeemide ulatuslike struktuuriliste muutuste korral või kahtluse korral, et ei täideta õigusaktides sätestatud tingimusi, võib siiski kaaluda uue hindamise läbiviimist.

Meediakanalite küsimustele vastab Rolf Benders (tel +49 69 1344 6925).

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid
Rikkumisest teatamine