Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Διαβούλευση όσον αφορά οδηγούς σχετικά με την αξιολόγηση αιτήσεων αδειοδότησης και την αξιολόγηση αιτήσεων αδειοδότησης πιστωτικών ιδρυμάτων χρηματοοικονομικής τεχνολογίας

Η παρούσα διαβούλευση δίνει τη δυνατότητα στους ενδιαφερομένους να υποβάλουν σχόλια όσον αφορά οδηγό σχετικά με την αξιολόγηση γενικών αιτήσεων αδειοδότησης πιστωτικών ιδρυμάτων και οδηγό σχετικά με την αξιολόγηση αιτήσεων αδειοδότησης πιστωτικών ιδρυμάτων χρηματοοικονομικής τεχνολογίας.

Προθεσμία για την υποβολή σχολίων: 2 Νοεμβρίου 2017, έως τα μεσάνυχτα (ώρα Κεντρικής Ευρώπης).

Θα ληφθούν υπόψη μόνο τα σχόλια που θα υποβληθούν εντός της προθεσμίας.

Οδηγός της ΕΚΤ σχετικά με την αξιολόγηση αιτήσεων αδειοδότησης και οδηγός της ΕΚΤ σχετικά με την αξιολόγηση αιτήσεων αδειοδότησης πιστωτικών ιδρυμάτων χρηματοοικονομικής τεχνολογίας

Η ΕΚΤ ξεκινά διαβούλευση όσον αφορά οδηγό σχετικά με την αξιολόγηση αιτήσεων αδειοδότησης και οδηγό σχετικά με την αξιολόγηση αιτήσεων αδειοδότησης πιστωτικών ιδρυμάτων χρηματοοικονομικής τεχνολογίας. Ο πρώτος οδηγός περιγράφει τη γενική διαδικασία και τις απαιτήσεις για την αξιολόγηση αιτήσεων αδειοδότησης τραπεζών. Το δεύτερο έγγραφο απευθύνεται σε οντότητες με επιχειρηματικό μοντέλο χρηματοοικονομικής τεχνολογίας που εξετάζουν το ενδεχόμενο να υποβάλουν αίτηση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας τραπεζικού ιδρύματος. Σκοπός και των δύο οδηγών είναι να ενισχύσουν τη διαφάνεια όσον αφορά τη διαδικασία αίτησης και να βοηθήσουν τις αιτούσες οντότητες στην προετοιμασία τους.

Υποβολή σχολίων

Η προθεσμία για την υποβολή σχολίων ορίζεται στις 2 Νοεμβρίου 2017, έως τα μεσάνυχτα (ώρα Κεντρικής Ευρώπης). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ακόλουθα υποδείγματα:

Υποδείγματα της δημόσιας διαβούλευσης

Παρακαλείσθε να παρέχετε, κατά περίπτωση, συναφή παραδείγματα ή στοιχεία.

Θα ληφθούν υπόψη μόνο τα σχόλια που θα υποβληθούν εντός της προθεσμίας.

Ηλεκτρονική υποβολή σχολίων:

Μπορείτε να στείλετε τα σχόλιά σας με ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: SSMPublicConsultation@ecb.europa.eu

Στο θέμα θα πρέπει να αναγράφεται: “Consultation on the draft guides concerning the assessment of licence applications and fintech credit institution licence applications”.

Ταχυδρομική υποβολή σχολίων:

Μπορείτε να στείλετε τα σχόλιά σας στην ακόλουθη διεύθυνση:

European Central BankSecretariat to the Supervisory Board
“Consultation on the draft guides concerning the assessment of licence applications and fintech credit institution licence applications”
60640 Frankfurt am Main
Germany

Δημοσίευση των σχολίων

Μετά τη λήξη της περιόδου διαβούλευσης, όλα τα σχόλια θα δημοσιευθούν σε αυτήν την ιστοσελίδα, συνοδευόμενα από έγγραφο παρατηρήσεων. Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των σχολίων σας, μπορείτε να συμβουλευθείτε την παρακάτω δήλωση:

Δήλωση σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Δημόσια συζήτηση

Στις 26 Οκτωβρίου 2017, στις 17.00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης), η ΕΚΤ θα διοργανώσει δημόσια συζήτηση στις κτιριακές εγκαταστάσεις της στη Φρανκφούρτη.

Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει παρουσίαση, στο τέλος της οποίας θα υπάρχει η δυνατότητα να τεθούν και να απαντηθούν ερωτήσεις στα αγγλικά.

Συμμετοχή στην εκδήλωση

Μπορείτε να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας για συμμετοχή στη δημόσια συζήτηση έως τις 18 Οκτωβρίου 2017 συμπληρώνοντας αυτήν τη φόρμα.

Επειδή ο χώρος όπου θα διεξαχθεί η συζήτηση είναι περιορισμένος, η συμμετοχή θα περιοριστεί το πολύ σε πέντε άτομα ανά ίδρυμα ή εταιρεία, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα θέσεων.

Η προθεσμία εγγραφής λήγει στις 18 Οκτωβρίου 2017.

Εφόσον γίνει δεκτό το αίτημά σας για συμμετοχή στη δημόσια συζήτηση, θα λάβετε σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα με το οποίο θα επιβεβαιώνεται η συμμετοχή σας.

Την ημέρα διεξαγωγής της δημόσιας συζήτησης, η πρόσβαση θα επιτρέπεται μόνο κατόπιν επίδειξης του μηνύματος επιβεβαίωσης της συμμετοχής καθώς και έγκυρου εγγράφου ταυτοποίησης, όπως διαβατήριο ή ταυτότητα (η άδεια οδήγησης δεν θα γίνεται δεκτή).

Αναμετάδοση μέσω διαδικτύου
Έγγραφα
23/3/2018

Δελτίο Τύπου

Οδηγός σχετικά με την αξιολόγηση αιτήσεων αδειοδότησης

Οδηγός σχετικά με την αξιολόγηση αιτήσεων αδειοδότησης πιστωτικών ιδρυμάτων χρηματοοικονομικής τεχνολογίας

Έγγραφο παρατηρήσεων

Ληφθέντα σχόλια

21/9/2017

Σχέδιο οδηγού σχετικά με την αξιολόγηση αιτήσεων αδειοδότησης

Σχέδιο οδηγού σχετικά με την αξιολόγηση αιτήσεων αδειοδότησης πιστωτικών ιδρυμάτων χρηματοοικονομικής τεχνολογίας

Απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις

Μηχανισμός καταγγελίας παραβάσεων