Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Informații privind instituțiile mai puțin semnificative

Aici poate fi găsită o sinteză a documentelor publicate de BCE cu relevanță pentru băncile mai mici care fac obiectul supravegherii bancare europene, clasificate ca instituții mai puțin semnificative.

SREP pentru instituțiile mai puțin semnificative

În august 2018, BCE a publicat o metodologie SREP (Supervisory Review and Evaluation Process procesul de supraveghere și evaluare) armonizată pentru instituțiile mai puțin semnificative, elaborată în colaborare cu autoritățile naționale competente (ANC). Această metodologie comună, aplicabilă supravegherii băncilor mai mici, se bazează pe principiile și metodele utilizate în supravegherea instituțiilor semnificative, dar este adaptată, simplificată și ajustată la specificitățile instituțiilor mai puțin semnificative. Scopul acesteia este de a stimula o abordare consecventă în materie de supraveghere și de a sprijini ANC în ceea ce privește responsabilitățile zilnice de supraveghere. ANC implementează, în prezent, metodologia SREP armonizată pentru instituțiile mai puțin semnificative și vizează implementarea deplină a acesteia până în 2020.

Cereri de autorizare ale instituțiilor de credit FinTech

În luna martie 2018, în urma unei consultări publice, BCE a publicat Ghidul privind evaluările cererilor de autorizare ale instituțiilor de credit FinTech. Acesta urmărește sporirea transparenței pentru instituțiile de credit FinTech care ar putea depune cereri de autorizare și îmbunătățirea înțelegerii de către acestea a procedurii și criteriilor aplicate de BCE în procesul de evaluare a cererilor de autorizare. Această transparență este, de asemenea, menită să faciliteze procesul de depunere a cererilor. Ghidul include considerente care sunt deosebit de relevante pentru natura specifică a băncilor cu modele de afaceri FinTech și ar trebui citit în coroborare cu ghidurile generale de autorizare ale BCE.

Opțiuni și marje de apreciere

În aprilie 2017, în urma unei consultări publice, BCE a publicat o orientare și o recomandare care au armonizat normele privind opțiunile și marjele de apreciere prevăzute în dreptul Uniunii. S-a anticipat că ANC vor aplica recomandarea începând cu data adoptării acesteia la 4 aprilie 2017 și vor respecta orientarea începând cu 1 ianuarie 2018. În ceea ce privește funcția sa de monitorizare, BCE monitorizează implementarea opțiunilor și marjelor de apreciere convenite de ANC.

Sistemele instituționale de protecție

În 2016, BCE a publicat orientări privind modalitatea de evaluare a sistemelor instituționale de protecție (SIP) și de coordonare a activităților desfășurate de BCE și ANC în acest sens. Orientările asigură că BCE și ANC evaluează noile candidaturi la SIP în mod armonizat, monitorizând în mod consecvent respectarea continuă de către SIP a cerințelor legale.

Toate paginile din această secțiune

Avertizările de integritate