Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Informacije o manje značajnim institucijama

Ovdje možete pronaći pregled dokumenata koje je objavio ESB i koji se odnose na manje banke u sklopu europskog nadzora banaka koje su svrstane u manje značajne institucije.

Postupak nadzorne provjere i ocjene za manje značajne institucije

U kolovozu 2018. ESB je objavio usklađenu metodologiju postupka nadzorne provjere i ocjene (SREP) za manje značajne institucije, koju je razvio zajedno s nacionalnim nadležnim tijelima. Ta zajednička metodologija, koja se primjenjuje na nadzor manjih banaka, temelji se na načelima i metodama za nadzor značajnih institucija, ali je prilagođena, pojednostavnjena i oblikovana prema posebnostima manje značajnih institucija. Cilj joj je poticanje dosljednog nadzornog pristupa i potpora nacionalnim nadležnim tijelima u njihovim svakodnevnim nadzornim aktivnostima. Nacionalna nadležna tijela postupno uvode usklađenu metodologiju SREP‑a za manje značajne institucije i njezina se puna provedba planira do 2020.

Zahtjevi za izdavanje odobrenja za rad financijskotehnološkim kreditnim institucijama

U ožujku 2018., nakon javnog savjetovanja, ESB je objavio Vodič o ocjenama zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad financijskotehnološkim kreditnim institucijama kako bi povećao transparentnost za moguće podnositelje takvih zahtjeva te objasnio postupak i kriterije koje ESB primjenjuje pri ocjeni takvih zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad. Smatra se da će veća transparentnost olakšati postupak povezan s tim zahtjevima. Vodič sadržava informacije koje su osobito važne za banke s financijskotehnološkim poslovnim modelom zbog njihova posebnog karaktera, ali ga treba čitati zajedno s općim vodičima ESB‑a o ocjeni zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad.

Mogućnosti i diskrecijska prava

U travnju 2017., nakon javnog savjetovanja, ESB je objavio smjernicu i preporuku kojima su usklađena pravila koja se odnose na mogućnosti i diskrecijska prava koja su dostupna prema pravu Europske unije. Nacionalna nadležna tijela trebala su primjenjivati preporuku od njezina donošenja 4. travnja 2017. i postupati u skladu sa smjernicom od 1. siječnja 2018. U nadgledanju nadzora manje značajnih institucija ESB prati kako nacionalna nadležna tijela rabe dogovorene opcije i diskrecijska prava.

Institucionalni sustavi zaštite

ESB je u 2016. objavio smjernice o ocjenjivanju institucionalnih sustava zaštite i usklađivanju aktivnosti ESB‑a i nacionalnih nadležnih tijela s tim u vezi. Smjernicama se osigurava usklađeno postupanje ESB‑a i nacionalnih nadležnih tijela s novim zahtjevima za priznavanje institucionalnih sustava zaštite te dosljedno praćenje postupanja institucionalnih sustava zaštite u skladu s pravnim zahtjevima.

Sve stranice u ovom odjeljku

Prijava povreda, tzv. zviždanje