Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Openbare raadpleging betreffende de wijze waarop NBA’s met betrekking tot minder belangrijke instellingen gebruik maken van keuzemogelijkheden en manoeuvreerruimte

Deze raadpleging biedt belanghebbenden de gelegenheid commentaar te leveren op het (ontwerp-)richtsnoer betreffende de wijze waarop nationale bevoegde autoriteiten met betrekking tot minder belangrijke instellingen gebruik maken van de keuzemogelijkheden en manoeuvreerruimte die het Unierecht biedt alsmede de (ontwerp-)aanbeveling betreffende gemeenschappelijke specificaties voor de wijze waarop nationale bevoegde autoriteiten (NBA’s) ten overstaan van minder belangrijke instellingen gebruik maken van enkele keuzemogelijkheden en manoeuvreerruimte die het Unierecht biedt.

Deadline voor het indienen van commentaar: 5 januari 2017 om middernacht (MET)

Alleen commentaren die vóór die deadline zijn ontvangen, zullen in overweging worden genomen.

Wijze waarop NBA’s met betrekking tot minder belangrijke instellingen gebruik maken van de keuzemogelijkheden en manoeuvreerruimte die het Unierecht biedt

In 2015 heeft de ECB besloten de toepassing van keuzemogelijkheden en manoeuvreerruimte ten behoeve van het directe toezicht op de 129 belangrijke instellingen (significant institutions) te harmoniseren. Hiertoe zijn eerder dit jaar een ECB-verordening en een ECB-gids vastgesteld betreffende de wijze waarop gebruik wordt gemaakt van de keuzemogelijkheden en manoeuvreerruimte die het Unierecht biedt. Als een tweede stap heeft de ECB op basis van haar verantwoordelijkheid voor het toezicht op het stelsel ook besloten de gebruikmaking van keuzemogelijkheden en manoeuvreerruimte met betrekking tot minder belangrijke instellingen (less significant institutions), die onder het directe toezicht van de nationale bevoegde autoriteiten vallen, te harmoniseren door een richtsnoer en een aanbeveling vast te stellen. Hiermee beoogt de ECB harmonisatie voor alle banken te bewerkstellingen.

Deadline voor het indienen van commentaar: 5 januari 2017 om middernacht (MET)

Alleen commentaren die vóór die deadline zijn ontvangen, zullen in overweging worden genomen.

Indienen van commentaar

Wij verzoeken u uw commentaar vóór 5 januari 2017 om middernacht (MET) in te dienen met behulp van het volgende formulier:

Formulier voor de openbare raadpleging

Wij verzoeken u uw antwoorden met relevante voorbeelden of gegevens te onderbouwen (indien van toepassing).

Het indienen van commentaar per e-mail:

Stuurt u uw commentaar per e-mail naar: SSMPublicConsultation@ecb.europa.eu

Gebruik als onderwerpregel “Openbare raadpleging betreffende de wijze waarop NBA’s met betrekking tot minder belangrijke instellingen gebruik maken van keuzemogelijkheden en manoeuvreerruimte".

Het indienen van commentaar per post:

Stuurt u uw commentaar per post naar het volgende adres:

Europese Centrale BankSecretariaat van de Raad van Toezicht
“Openbare raadpleging betreffende de wijze waarop NBA’s met betrekking tot minder belangrijke instellingen gebruik maken van keuzemogelijkheden en manoeuvreerruimte”
60640 Frankfurt am Main
Duitsland

Publicatie van de commentaren

Na sluiting van de raadpleging worden alle commentaren samen met een feedbackdocument gepubliceerd op deze webpagina. Zie de onderstaande privacyverklaring voor nadere informatie over de omgang met en verwerking van uw persoonsgegevens en bijdrage:

Privacyverklaring
Openbare hoorzitting

De ECB houdt op 17 november 2016 een openbare hoorzitting in haar kantoor in Frankfurt am Main.

De hoorzitting bestaat uit een presentatie gevolgd door een vraag-en-antwoordsessie in het Engels.

Tijdens de hoorzitting kunnen per e-mail vragen worden gestuurd naar een adres dat kort tevoren op deze webpagina bekendgemaakt wordt.

Programma

Op de dag van de hoorzitting worden uitsluitend deelnemers toegelaten die de e-mailbevestiging van hun aanmelding en een geldig identiteitsbewijs kunnen overleggen, zoals een paspoort of een identiteitskaart (een rijbewijs wordt niet geaccepteerd).

Webcast
Documenten
Klokkenluiders