Menu

Avalik konsultatsioon riiklike pädevate asutuste poolt vähem oluliste krediidiasutuste suhtes valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse kasutamise kohta

Konsultatsiooni käigus saavad huvitatud isikud esitada märkusi, mis käsitlevad suunise eelnõud riiklike pädevate asutuste poolt vähem oluliste krediidiasutuste suhtes liidu õiguses sätestatud valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse kasutamise kohta ning soovituse eelnõud riiklike pädevate asutuste poolt vähem oluliste krediidiasutuste suhtes liidu õiguses sätestatud teatavate valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse kasutamise ühtsete kriteeriumide kohta.

Märkusi saab esitada kuni 2017. aasta 5. jaanuari keskööni Kesk-Euroopa aja järgi.

Arvesse võetakse üksnes selle tähtaja jooksul esitatud märkusi.

Vähem oluliste krediidiasutuste suhtes liidu õiguses sätestatud valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse kasutamine riiklike pädevate asutuste poolt

EKP otsustas 2015. aastal ühtlustada riikide valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse kasutamist 129 olulise krediidiasutuse otseses järelevalves. Selleks võeti varem käesoleval aastal vastu EKP määrus ja juhend liidu õiguses sätestatud valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse kasutamise kohta. Oma üldist järelevalvekohustust täites otsustas EKP teise sammuna ühtlustada valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse kasutamist ka riiklike pädevate asutuste otsese järelevalve alla kuuluvate vähem oluliste krediidiasutuste puhul, võttes vastu suunise ja soovituse. Eesmärk on tagada kõiki panku hõlmav ühtlustamine.

Märkusi saab esitada kuni 2017. aasta 5. jaanuari keskööni Kesk-Euroopa aja järgi.

Arvesse võetakse üksnes selle tähtaja jooksul esitatud märkusi.

Märkuste esitamine

Märkused palume esitada 2017. aasta 5. jaanuari keskööks Kesk-Euroopa aja järgi järgneva vormi kaudu:

Avaliku konsultatsiooni vorm

Võimaluse korral tuleks vastuseid põhjendada asjakohaste näidete või andmetega.


Märkuste saatmine e-posti teel

Märkused palume saata e-aadressil SSMPublicConsultation@ecb.europa.eu.

Teemarida: Public consultation on the exercise of options and discretions by NCAs in relation to less significant institutions


Märkuste saatmine posti teel

Märkused palume saata järgmisel postiaadressil:

European Central Bank
Secretariat to the Supervisory Board
„Public consultation on the exercise of options and discretions by NCAs in relation to less significant institutions”
60640 Frankfurt am Main
Germany


Märkuste avaldamine

Pärast konsultatsiooniperioodi lõppu avaldatakse kõik esitatud märkused sellel veebilehel koos tagasiside aruandega. Isikuandmete ja esitatud märkuste käsitlemise kohta saab teavet isikuandmete kaitse klauslist.

Isikuandmete kaitse

Avalik kuulamine

EKP korraldab avaliku kuulamise Maini-äärses Frankfurdis 17. novembril 2016.

Avalikul kuulamisel toimub ingliskeelne esitlus, millele järgneb küsimuste ja vastuste voor.

Avaliku kuulamise ajal saab küsimusi saata ka e-aadressil, mis avaldatakse vahetult enne sellel veebilehel.

Kava

Avalikule kuulamisele sissepääsuks tuleb esitada e-posti teel saadetud registreerimise kinnitus ja kehtiv isikut tõendav dokument (pass või ID-kaart; juhiluba ei aktsepteerita).

Veebiülekanne
Dokumendid
3.11.2016

Suunis riiklike pädevate asutuste poolt vähem oluliste krediidiasutuste suhtes liidu õiguses sätestatud valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse kasutamise kohta

3.11.2016

Soovitus riiklike pädevate asutuste poolt vähem oluliste krediidiasutuste suhtes liidu õiguses sätestatud teatavate valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse kasutamise ühtsete kriteeriumide kohta

3.11.2016

Selgitavad märkused

3.11.2016

Küsimused ja vastused

Alusdokumendid ja muud materjalid

3.11.2016

Pressiteade

3.11.2016

EKP juhend liidu õiguses sätestatud valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse kasutamise kohta (konsolideeritud versioon)

14.3.2016

EKP määrus liidu õiguses sätestatud valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse kasutamise kohta

16.4.2014

Ühtse järelevalvemehhanismi raammäärus

15.10.2013

Ühtse järelevalvemehhanismi määrus

26.6.2013

Määrus krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta (CRR)

26.6.2013

Direktiiv, mis käsitleb krediidiasutuste tegevuse alustamise tingimusi ning krediidiasutuste ja investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet (CRD IV)