Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Avalik konsultatsioon pankade ja fintech-krediidiasutuste tegevusloataotluste hindamise juhendite kohta

Konsultatsiooni eesmärk on anda huvitatud isikutele võimalus esitada märkusi kahe juhendi kohta, mis käsitlevad vastavalt tavakrediidiasutuste ja fintech-krediidiasutuste tegevusloataotluste hindamist.

Märkusi saab esitada kuni 2017. aasta 2. novembri keskööni Kesk-Euroopa aja järgi.

Arvesse võetakse üksnes selle tähtaja jooksul esitatud märkusi.

EKP juhend tegevusloataotluste hindamise kohta ja EKP juhend fintech-krediidiasutuste tegevusloataotluste hindamise kohta

EKP algatatud konsultatsioon käsitleb juhendit tegevusloataotluste hindamise kohta ja juhendit fintech-krediidiasutuste tegevusloataotluste hindamise kohta. Esimeses juhendis käsitletakse pankade tegevusloataotluste hindamise üldist menetlust ja nõudeid. Teine dokument on suunatud fintech-ärimudeliga üksustele, kes soovivad taotleda luba tegutsemiseks pangana. Juhendite eesmärk on suurendada tegevusloa taotlemise protsessi läbipaistvust ja aidata taotlejaid ettevalmistuste tegemisel.

Märkuste esitamine

Märkused palume esitada 2017. aasta 2. novembri keskööks Kesk-Euroopa aja järgi järgnevate vormide kaudu:

Avaliku konsultatsiooni vormid

Võimaluse korral palume vastuseid põhjendada asjakohaste näidete või andmetega.

Arvesse võetakse üksnes selle tähtaja jooksul esitatud märkusi.

Märkuste saatmine e-posti teel

Märkused palume saata e-aadressil SSMPublicConsultation@ecb.europa.eu

Teemarida: Consultation on the draft guides concerning the assessment of licence applications and fintech credit institution licence applications

Märkuste saatmine posti teel

Märkused palume saata järgmisel postiaadressil:

European Central BankSecretariat to the Supervisory Board
“Consultation on the draft guides concerning the assessment of licence applications and fintech credit institution licence applications”
60640 Frankfurt am Main
Germany

Märkuste avaldamine

Pärast konsultatsiooniperioodi lõppu avaldatakse kõik esitatud märkused sellel veebilehel koos tagasiside aruandega. Isikuandmete ja esitatud märkuste käsitlemise kohta saab teavet isikuandmete kaitse klauslist.

Isikuandmete kaitse
Avalik kuulamine

EKP korraldab avaliku kuulamise EKP ruumides Maini-äärses Frankfurdis 26. oktoobril 2017 kell 17.00 Kesk-Euroopa aja järgi.

Avalikul kuulamisel toimub ingliskeelne esitlus, millele järgneb küsimuste ja vastuste voor.

Avalikul kuulamisel osalemine

Avalikul kuulamisel osalemise soovist palume teatada 18. oktoobriks 2017, kasutades registreerimisvormi.

Igast institutsioonist või ettevõttest saab osaleda maksimaalselt viis isikut.

Registreerimistähtaeg on 18. oktoober 2017.

Taotluse rahuldamise kohta saadetakse e-posti teel registreerimise kinnitus.

Avalikule kuulamisele sissepääsuks tuleb esitada e-posti teel saadetud registreerimise kinnitus ja kehtiv isikut tõendav dokument (pass või ID-kaart; juhiluba ei aktsepteerita).

Veebiülekanne
Dokumendid
Rikkumisest teatamine