Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την άσκηση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών όσον αφορά τα λιγότερο σημαντικά ιδρύματα

Η παρούσα διαβούλευση δίνει τη δυνατότητα στους ενδιαφερομένους να υποβάλουν σχόλια αναφορικά αφενός με το σχέδιο κατευθυντήριας γραμμής σχετικά με την άσκηση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο όσον αφορά λιγότερο σημαντικά ιδρύματα και αφετέρου με το σχέδιο σύστασης σχετικά με κοινές προδιαγραφές για την άσκηση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές ορισμένων δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο όσον αφορά λιγότερο σημαντικά ιδρύματα.

Προθεσμία για την υποβολή σχολίων: μεσάνυχτα, ώρα Κεντρικής Ευρώπης, της 5ης Ιανουαρίου 2017

Θα ληφθούν υπόψη μόνο τα σχόλια που θα υποβληθούν εντός της προθεσμίας.

Άσκηση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο όσον αφορά λιγότερο σημαντικά ιδρύματα

Η ΕΚΤ αποφάσισε το 2015 να εναρμονίσει την εφαρμογή των δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών σε ό,τι αφορά την άμεση εποπτεία των 129 σημαντικών ιδρυμάτων. Για τον σκοπό αυτό, πριν από μερικούς μήνες εκδόθηκαν ένας κανονισμός της ΕΚΤ και ένας οδηγός της ΕΚΤ σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο. Σε ένα δεύτερο στάδιο, ως αρμόδια για την επίβλεψη του συστήματος, η ΕΚΤ αποφάσισε να εναρμονίσει την άσκηση δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών και για τις λιγότερο σημαντικές τράπεζες, οι οποίες υπόκεινται στην άμεση εποπτεία των εθνικών αρμόδιων αρχών, εκδίδοντας μια κατευθυντήρια γραμμή και μια σύσταση. Σκοπός της είναι να διασφαλίσει την εναρμόνιση σε όλες τις τράπεζες.

Προθεσμία για την υποβολή σχολίων: μεσάνυχτα, ώρα Κεντρικής Ευρώπης, της 5ης Ιανουαρίου 2017

Θα ληφθούν υπόψη μόνο τα σχόλια που θα υποβληθούν εντός της προθεσμίας.

Υποβολή σχολίων

Μπορείτε να υποβάλετε τα σχόλιά σας μέχρι τα μεσάνυχτα, ώρα Κεντρικής Ευρώπης, της 5ης Ιανουαρίου 2017 χρησιμοποιώντας αυτό το υπόδειγμα:

Υπόδειγμα της δημόσιας διαβούλευσης

Παρακαλείστε να τεκμηριώνετε τα σχόλιά σας, κατά περίπτωση, με συναφή παραδείγματα ή στοιχεία.

Υποβολή σχολίων με e-mail:

Μπορείτε να αποστείλετε τα σχόλιά σας με e-mail στη διεύθυνση: SSMPublicConsultation@ecb.europa.eu

Στο θέμα αναφέρετε “Public consultation on the exercise of options and discretions by NCAs in relation to less significant institutions".

Υποβολή σχολίων μέσω ταχυδρομείου:

Μπορείτε να αποστείλετε τα σχόλιά σας μέσω ταχυδρομείου στην ακόλουθη διεύθυνση:

European Central BankSecretariat to the Supervisory Board
“Public consultation on the exercise of options and discretions by NCAs in relation to less significant institutions”
60640 Frankfurt am Main
Germany

Δημοσίευση των σχολίων

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαβούλευσης, όλα τα σχόλια θα δημοσιευθούν σε αυτήν την ιστοσελίδα, συνοδευόμενα από έγγραφο παρατηρήσεων. Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των σχολίων σας, μπορείτε να συμβουλευτείτε τη δήλωση σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:

Δήλωση σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Δημόσια συζήτηση

Η ΕΚΤ θα διοργανώσει δημόσια συζήτηση στις εγκαταστάσεις της στη Φρανκφούρτη, στις 17 Νοεμβρίου 2016.

Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει παρουσίαση, στο τέλος της οποίας θα υπάρχει η δυνατότητα να τεθούν και να απαντηθούν ερωτήσεις στα αγγλικά.

Στη διάρκεια της συζήτησης θα υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων μέσω e-mail που θα μπορείτε να αποστείλετε σε διεύθυνση η οποία θα κοινοποιηθεί σε αυτήν την ιστοσελίδα λίγο πριν την έναρξη της συζήτησης.

Πρόγραμμα

Την ημέρα διεξαγωγής της δημόσιας συζήτησης, η πρόσβαση θα επιτρέπεται μόνο κατόπιν επίδειξης του e-mail επιβεβαίωσης της συμμετοχής καθώς και έγκυρου εγγράφου ταυτοποίησης, όπως διαβατήριο ή ταυτότητα (η άδεια οδήγησης δεν θα γίνεται δεκτή).

Αναμετάδοση μέσω διαδικτύου
Έγγραφα
Μηχανισμός καταγγελίας παραβάσεων