Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Raadpleging betreffende gidsen inzake de beoordeling van vergunningaanvragen voor banken en fintechkredietinstellingen

Deze raadpleging biedt geïnteresseerden de gelegenheid commentaar te geven op een gids inzake de beoordeling van vergunningaanvragen voor algemene kredietinstellingen en een gids inzake de beoordeling van vergunningaanvragen voor fintechkredietinstellingen.

Deadline voor het indienen van commentaar: middernacht (Midden-Europese tijd) op 2 november 2017.

Alleen commentaren die vóór die deadline zijn ontvangen, zullen in overweging worden genomen.

ECB-gids inzake de beoordeling van vergunningaanvragen en ECB-gids inzake de beoordeling van aanvragen voor een vergunning als fintechkredietinstelling

De ECB organiseert een raadpleging over een gids inzake de beoordeling van vergunningaanvragen en een gids inzake de beoordeling van aanvragen voor een vergunning als fintechkredietinstelling. In de eerste gids worden de algemene procedure en vereisten voor het beoordelen van aanvragen voor een vergunning als bank uiteengezet. Het tweede document is bedoeld voor entiteiten met een fintechbedrijfsmodel die overwegen een aanvraag voor een bankvergunning in te dienen. Beide gidsen hebben tot doel de aanvraagprocedure transparanter te maken en aanvragers bij hun voorbereidingen te helpen.

Indienen van commentaar

Wij verzoeken u uw commentaar uiterlijk middernacht (Midden-Europese tijd) op 2 november 2017 in te dienen met behulp van de volgende formulieren:

Formulieren voor de openbare raadpleging

Wij verzoeken u relevante voorbeelden of gegevens te verstrekken (indien van toepassing).

Alleen commentaren die vóór bovengenoemde deadline zijn ontvangen, zullen in overweging worden genomen.

Indienen van commentaar per e-mail:

Stuurt u uw commentaar naar: SSMPublicConsultation@ecb.europa.eu

Vermeld u alstublieft “Consultation on the draft guides concerning the assessment of licence applications and fintech credit institution licence applications".

Indienen van commentaar per post:

Stuurt u uw commentaar per post naar het volgende adres:

Europese Centrale BankSecretariat to the Supervisory Board
“Consultation on the draft guides concerning the assessment of licence applications and fintech credit institution licence applications”
60640 Frankfurt am Main
Duitsland

Publicatie van de commentaren

Na sluiting van de raadpleging worden alle commentaren samen met een feedbackdocument gepubliceerd op deze webpagina. Zie de onderstaande privacyverklaring voor nadere informatie over de omgang met en verwerking van uw persoonsgegevens en bijdrage:

Privacyverklaring
Openbare hoorzitting

De ECB zal op 26 oktober 2017, om 17.00 uur Midden-Europese tijd, een openbare hoorzitting houden in haar kantoor in Frankfurt am Main.

De hoorzitting bestaat uit een presentatie gevolgd door een vraag-en-antwoordsessie in het Engels.

Wilt u bij de hoorzitting aanwezig zijn?

Geeft u zich dan uiterlijk 18 oktober 2017 op met behulp van dit formulier:

Vanwege de beperkte ruimte is het aantal bezoekers van de hoorzitting beperkt tot maximaal vijf personen per instelling of bedrijf, afhankelijk van de beschikbaarheid.

De aanmelding sluit op 18 oktober 2017.

Als het mogelijk is aan uw verzoek te voldoen, ontvangt u per e-mail een bevestiging van uw aanmelding.

Op de dag van de hoorzitting worden uitsluitend deelnemers toegelaten die de e-mailbevestiging van hun aanmelding en een geldig identiteitsbewijs kunnen overleggen, zoals een paspoort of een identiteitskaart (een rijbewijs wordt niet geaccepteerd).

Webcast
Documenten
Klokkenluiders