Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konzultácia o všeobecných zásadách hodnotenia žiadostí o udelenie licencie a žiadostí o udelenie bankovej licencie finančno-technologickým úverovým inštitúciám

Účelom konzultácie je poskytnúť zainteresovaným stranám príležitosť predložiť svoje pripomienky k návrhu všeobecných zásad hodnotenia žiadostí o udelenie licencie úverovým inštitúciám a žiadostí o udelenie licencie finančno-technologickým úverovým inštitúciám.

Pripomienky je možné predkladať do polnoci SEČ 2. novembra 2017.

Do úvahy sa berú len pripomienky prijaté pred uvedeným termínom.

Všeobecné zásady ECB týkajúce sa hodnotenia žiadostí o udelenie licencie a všeobecné zásady ECB týkajúce sa hodnotenia žiadostí o udelenie licencie finančno-technologickým úverovým inštitúciám

ECB otvára konzultáciu o všeobecných zásadách hodnotenia žiadostí o udelenie licencie a všeobecných zásadách hodnotenia žiadostí o udelenie licencie finančno-technologickým úverovým inštitúciám. Prvý dokument stanovuje všeobecný postup a požiadavky týkajúce sa hodnotenia žiadostí o udelenie bankovej licencie. Druhý dokument sa zameriava na subjekty s finančno-technologickým obchodným modelom, ktoré uvažujú o získaní bankovej licencie. Cieľom všeobecných zásad v oboch prípadoch je zvýšiť transparentnosť procesu podávania a spracovania žiadostí a pomôcť žiadateľom pripraviť sa naň.

Predkladanie pripomienok

Svoje pripomienky môžete predkladať do polnoci SEČ 2. novembra 2017 prostredníctvom týchto formulárov:

Formuláre na predkladanie pripomienok v rámci verejnej konzultácie

V potrebných prípadoch uveďte relevantné príklady alebo údaje.

Do úvahy sa berú len pripomienky prijaté pred uvedeným termínom.

Predkladanie pripomienok e-mailom:

Svoje pripomienky môžete posielať na adresu: SSMPublicConsultation@ecb.europa.eu

V predmete uveďte „Consultation on the draft guides concerning the assessment of licence applications and fintech credit institution licence applications“.

Predkladanie pripomienok poštou:

Svoje pripomienky môžete posielať na nasledujúcu adresu:

European Central BankSecretariat to the Supervisory Board
„Consultation on the draft guides concerning the assessment of licence applications and fintech credit institution licence applications“
60640 Frankfurt am Main
Germany

Zverejnenie pripomienok

Po skončení konzultácie budú všetky pripomienky spolu so súhrnom odpovedí zverejnené na tejto internetovej stránke. Podrobné informácie o spracovaní osobných údajov a pripomienok prispievateľov sú v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov:

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov
Verejné vypočutie

ECB usporiada verejné vypočutie, ktoré sa uskutoční 26. októbra 2017 o 17.00 hod. SEČ v jej priestoroch vo Frankfurte nad Mohanom.

Súčasťou vypočutia bude aj prezentácia a diskusia s možnosťou kladenia otázok (v angličtine).

Účasť na verejnom vypočutí

Záujem o účasť na vypočutí môžete oznámiť do 18. októbra 2017 prostredníctvom tohto formulára:

Z priestorových dôvodov budú môcť každú inštitúciu alebo spoločnosť zastupovať najviac piati predstavitelia (v závislosti od situácie môže byť účasť ešte viac obmedzená).

Termín registrácie je 18. októbra 2017.

O potvrdení registrácie budeme záujemcov v kladnom prípade informovať e-mailom.

V deň verejného vypočutia bude vstup povolený len účastníkom, ktorí predložia e-mail s potvrdením registrácieplatný preukaz totožnosti, napr. pas alebo občiansky preukaz (vodičský preukaz sa neakceptuje).

Webcast
Dokumenty
Oznamovanie porušení predpisov (whistleblowing)