Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Okvir prava i politika

Djelujemo unutar jasno definiranog okvira.

Djelujemo unutar jasno definiranog okvira prava i politika. Tim su okvirom određene bonitetne obveze banaka koje nadziremo te ovlasti i očekivanja nadzornih tijela. On se sastoji od općenitog bankovnog prava EU‑a te ESB‑ovih pravnih akata i dokumenata o politikama.

Bankovno pravo EU-a

Upoznajte se s pravilima koja primjenjujemo u nadzoru sadržanima u pravnim aktima EU‑a kojima su uređeni poslovanje i sanacija banaka.

Bankovno pravo EU-a

Pravni okvir ESB-a

Doznajte više o pravnoj osnovi naših nadzornih ovlasti i pravnim instrumentima koje možemo donijeti u sklopu nadzornog instrumentarija.

Pravni okvir ESB-a

Digitalna zbirka pravnih akata

U zbirci mjerodavnih pravnih akata Europske unije na području nadzora banaka na Eur‑Lexu pronaći ćete akte na različitim jezicima.

Digitalna zbirka pravnih akata

Dokumenti o nadzornim politikama

Pročitajte kako se ESB služi različitim dokumentima i kanalima u komunikaciji i usmjeravanju u vezi sa svojim nadzornim politikama.

Dokumenti o nadzornim politikama

Javna savjetovanja

U oblikovanju smjernica i pravnih zahtjeva savjetujemo se sa stručnjacima i širom javnošću. Ovdje možete pročitati više o prošlim i tekućim savjetovanjima o nacrtima ESB‑ovih pravnih akata i dokumenata o politikama.

Javna savjetovanja

Memorandumi o razumijevanju

Pogledajte sporazume o suradnji koje smo sklopili kako bismo uskladili nadzor prekograničnih banaka s nadzornim tijelima izvan europskog nadzora banaka.

Memorandumi o razumijevanju
VIŠE

Pristup pravu EU‑a na internetu i usklađenost s EBA‑inim smjernicama i preporukama

EUR-Lex

Svi pravni akti ESB‑a dostupni su na svim relevantnim službenim jezicima EU‑a i može im se pristupiti na EUR‑Lexu, službenom internetskom portalu za pravo EU‑a kojim se pruža pristup pravnim dokumentima EU‑a.

EUR-Lex

Usklađenost s EBA‑inim smjernicama i preporukama

Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (European Banking Authority, EBA) izdaje smjernice i preporuke. Pročitajte više o njima, među ostalim o tome kako se usklađujemo s njima.

Usklađenost ESB‑a s EBA‑inim smjernicama i preporukama

Sve stranice u ovom odjeljku

Prijava povreda, tzv. zviždanje