Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Nadzorna praksa

Omogućujemo bankama da obavljaju svoju ključnu funkciju.

Surađujemo s nacionalnim nadzornim tijelima kako bismo očuvali sigurnost i pouzdanost bankovnog sustava u Europi. Na ovoj stranici možete doznati više o našoj nadzornoj praksi te o tome koje banke nadziremo i koje su nam mjere na raspolaganju.

Postupak nadzorne provjere i ocjene

U ulozi nadzornog tijela procjenjujemo rizike kojima su banke izložene i provjeravamo njihovu sposobnost da pravilno upravljaju tim rizicima. Riječ je o postupku nadzorne provjere i ocjene (engl. Supervisory Review and Evaluation Process, SREP), koji se provodi radi dosljedne procjene profila rizičnosti banaka i odlučivanja o potrebnim nadzornim mjerama.

Više o SREP‑u

Nadzorni prioriteti

Nadzornim prioritetima određuju se područja na koja ćemo se usredotočiti u sljedećoj godini. Utvrđuju se jednom godišnje, ali ih se u svakom trenutku može preispitati ako to opravdavaju kretanja rizika. Temelje se na našoj procjeni glavnih rizika i ranjivosti kojima su izložene nadzirane institucije.

Više o našim nadzornim prioritetima

Popis nadziranih banaka

Izravno nadziremo najveće banke u državama sudionicama u bliskoj suradnji s nacionalnim nadležnim tijelima, koja nadziru i manje banke u svojim državama.

Više o bankama koje nadziremo

Testiranje otpornosti na stres

Provodimo testiranja otpornosti na stres kako bismo procijenili koliko se uspješno banke mogu nositi s financijskim i gospodarskim šokovima. Ona nam pomažu da otkrijemo slabosti banaka i upozorimo na njih u ranoj fazi nadzornog dijaloga s bankama.

Više o testiranju otpornosti na stres

Nadzorni podatci

Pouzdani i usporedivi podatci od ključne su važnosti za naš rad. Na njima se temelje naše odluke i mjere. Radi transparentnosti redovito objavljujemo agregirane statističke podatke o nadzoru banaka.

Nadzorni podatci

Zajednički nadzorni timovi

Europski i nacionalni nadzornici surađuju u izravnom nadzoru značajnih banaka. Zajednički nadzorni timovi jedan su od najvažnijih oblika te suradnje. Oni obavljaju svakodnevne nadzorne aktivnosti te pridonose zajedničkoj kulturi i dosljednosti nadzora.

Više o zajedničkim nadzornim timovima

Doznajte više o našoj nadzornoj praksi

Nadzorne mjere

Nadzornim mjerama nastojimo postići usklađenost nadziranih banaka s bonitetnim zahtjevima. Njima potičemo banke da što prije poduzmu korake za rješavanje eventualnih poteškoća.

Nadzorne mjere
Provedba

Ako značajna banka nije usklađena s bonitetnim zahtjevima ili našim nadzornim mjerama, možemo joj izreći provedbene mjere. Te mjere možemo izreći samo u slučaju trajnih povreda.

Provedba
Sankcije

Svrha je sankcija kazniti nadziranu banku zbog povrede pravila i odluka. Njima se osim banke kojoj je sankcija izrečena, od povreda pravila odvraća cijeli bankarski sektor. Našim se sankcijama osim toga u europskom bankovnom sustavu promiče kultura usklađenosti.

Sankcije

COVID‑19

Naš odgovor na pandemiju

PLATFORME ZA KOMUNIKACIJU

Doznajte kako podijeliti informacije s nama

Portal nadzora banaka

Na portalu možete pristupiti našim mrežnim uslugama povezanima s nadzorom banaka. Možete dostavljati informacije i komunicirati s nadzornicima.

Portal nadzora banaka

Prijava povreda

Posumnjate li da su nadzirana banka, nacionalno nadzorno tijelo ili ESB povrijedili pravo EU‑a o nadzoru banaka, prijavite to na našoj platformi za prijavu povreda.

Više o prijavi povreda
NISTE STRUČNJAK? PROČITAJTE NAŠE OBJAŠNJENJE
MOGLO BI VAS ZANIMATI
Ukratko o europskom nadzoru banaka

Sve stranice u ovom odjeljku

Whistleblowing