Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Supervisory practices

Omogućujemo bankama da obavljaju svoju ključnu funkciju.

Surađujemo s nacionalnim nadzornim tijelima kako bismo očuvali sigurnost i pouzdanost bankovnog sustava u Europi. Na ovoj stranici možete doznati više o našoj nadzornoj praksi te o tome koje banke nadziremo i koje su nam mjere na raspolaganju.

Postupak nadzorne provjere i ocjene

U ulozi nadzornog tijela procjenjujemo rizike kojima su banke izložene i provjeravamo njihovu sposobnost da pravilno upravljaju tim rizicima. Riječ je o postupku nadzorne provjere i ocjene (engl. Supervisory Review and Evaluation Process, SREP), koji se provodi radi dosljedne procjene profila rizičnosti banaka i odlučivanja o potrebnim nadzornim mjerama.

Više o SREP‑u

Nadzorni prioriteti

Nadzornim prioritetima određuju se područja na koja ćemo se usredotočiti u sljedećoj godini. Utvrđuju se jednom godišnje, ali ih se u svakom trenutku može preispitati ako to opravdavaju kretanja rizika. Temelje se na našoj procjeni glavnih rizika i ranjivosti kojima su izložene nadzirane institucije.

Više o našim nadzornim prioritetima

Popis nadziranih banaka

Izravno nadziremo najveće banke u državama sudionicama u bliskoj suradnji s nacionalnim nadležnim tijelima, koja nadziru i manje banke u svojim državama.

Više o bankama koje nadziremo

Testiranje otpornosti na stres

Provodimo testiranja otpornosti na stres kako bismo procijenili koliko se uspješno banke mogu nositi s financijskim i gospodarskim šokovima. Ona nam pomažu da otkrijemo slabosti banaka i upozorimo na njih u ranoj fazi nadzornog dijaloga s bankama.

Više o testiranju otpornosti na stres

Nadzorni podatci

Pouzdani i usporedivi podatci od ključne su važnosti za naš rad. Na njima se temelje naše odluke i mjere. Radi transparentnosti redovito objavljujemo agregirane statističke podatke o nadzoru banaka.

Nadzorni podatci

Zajednički nadzorni timovi

Europski i nacionalni nadzornici surađuju u izravnom nadzoru značajnih banaka. Zajednički nadzorni timovi jedan su od najvažnijih oblika te suradnje. Oni obavljaju svakodnevne nadzorne aktivnosti te pridonose zajedničkoj kulturi i dosljednosti nadzora.

Više o zajedničkim nadzornim timovima

Doznajte više o našoj nadzornoj praksi

Nadzorne mjere

Nadzornim mjerama nastojimo postići usklađenost nadziranih banaka s bonitetnim zahtjevima. Njima potičemo banke da što prije poduzmu korake za rješavanje eventualnih poteškoća.

Nadzorne mjere
Provedba

Ako značajna banka nije usklađena s bonitetnim zahtjevima ili našim nadzornim mjerama, možemo joj izreći provedbene mjere. Te mjere možemo izreći samo u slučaju trajnih povreda.

Provedba
Sankcije

Svrha je sankcija kazniti nadziranu banku zbog povrede pravila i odluka. Njima se osim banke kojoj je sankcija izrečena, od povreda pravila odvraća cijeli bankarski sektor. Našim se sankcijama osim toga u europskom bankovnom sustavu promiče kultura usklađenosti.

Sankcije
Odobrenja

U sklopu europskog nadzora banaka ESB je odgovoran za odobrenja za pružanje bankovnih usluga. Pritom primjenjuje jedinstvena pravila Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (EBA) i, ako je primjereno, nacionalno pravo. Osim toga, ESB surađuje s nacionalnim nadzornim tijelima radi dosljednog pristupa i visokih standarda u cijelom europodručju.

Odobrenja
Procjene sposobnosti i primjerenosti

Banka ne može pravilno poslovati ako nema prikladne direktore i zato oni moraju biti kontinuirano prikladni. ESB djeluje kao »čuvar« i procjenjuje prikladnost svih članova upravljačkih tijela svih institucija koje izravno nadzire.

Procjene sposobnosti i primjerenosti
Administrativno preispitivanje

Ne dovodeći u pitanje pravo pokretanja postupka pred Sudom Europske unije, Administrativni odbor za preispitivanja može preispitati nadzorne odluke ESB‑a, među ostalim one kojima se nalažu sankcije i nadzorne mjere, na zahtjev banke na koju se određena odluka odnosi.

Administrativni odbor za preispitivanja

COVID‑19

Naš odgovor na pandemiju

PLATFORME ZA KOMUNIKACIJU

Doznajte kako podijeliti informacije s nama

Portal nadzora banaka

Na portalu možete pristupiti našim mrežnim uslugama povezanima s nadzorom banaka. Možete dostavljati informacije i komunicirati s nadzornicima.

Portal nadzora banaka

Prijava povreda

Posumnjate li da su nadzirana banka, nacionalno nadzorno tijelo ili ESB povrijedili pravo EU‑a o nadzoru banaka, prijavite to na našoj platformi za prijavu povreda.

Više o prijavi povreda
NOT AN EXPERT? CHECK OUT OUR EXPLAINER
LEARN MORE
Ukratko o europskom nadzoru banaka

Sve stranice u ovom odjeljku

Prijava povreda, tzv. zviždanje