Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Beoordeling van 130 banken uit het eurogebied in 2014

De alomvattende beoordeling van 2014 was een financiële doorlichting van 130 banken in het eurogebied (met inbegrip van Litouwen), samen goed voor circa 82% van de totale bankactiva.

De ECB voerde deze beoordeling uit tussen november 2013 en oktober 2014 en werkte hierbij samen met de nationale toezichthouders. De beoordeling vormde een belangrijke stap bij het voorbereiden van de volledige inwerkingtreding van het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme.

In cijfers
Aantal onderzochte banken 130 (waaronder drie Litouwse bankgroepen)
Duur 12 maanden
Dekking bankactiva (%) circa 82%
Aantal betrokken nationale toezichthouders 26
Aantal betrokken personen circa 6.000

De alomvattende beoordeling werd afgesloten met een geaggregeerde openbaarmaking van de totaaluitkomsten en van bankspecifieke gegevens, samen met aanbevelingen voor toezichtsmaatregelen.

Presentatie van de resultaten

Gedetailleerde resultaten

Overzicht van de resultaten per land
Oostenrijk
BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG
Erste Group Bank AG
Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Raiffeisen Zentralbank Österreich AG
Österreichische Volksbanken-AG
België
Cyprus
Estland
Finland
Frankrijk
Duitsland
Aareal Bank AG
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG
Bayerische Landesbank
Commerzbank AG
Deutsche Bank AG
CA DISCLOSURE.xls CA DISCLOSURE.xls.pdf EBA Transparency.pdf
Het gegevensveld ‘Realized fines/litigation costs from 1 January to 30 September 2014 (net of provisions)’ op de laatste pagina van de EBA-transparencytemplate voor Deutsche Bank werd gecorrigeerd om het in overeenstemming te brengen met het getal vermeld in veld C7 van de CA-disclosuretemplate: ‘Incurred fines/litigation costs from January to September 2014 (net of provisions)’.
DekaBank Deutsche Girozentrale
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
HASPA Finanzholding
HSH Nordbank AG
Münchener Hypothekenbank eG
Hypo Real Estate Holding AG
IKB Deutsche Industriebank AG
KfW IPEX-Bank GmbH
Landesbank Berlin Holding AG
Landesbank Baden-Württemberg
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
Landeskreditbank Baden-Württemberg-Förderbank
Landwirtschaftliche Rentenbank
Norddeutsche Landesbank-Girozentrale
NRW.Bank
SEB AG
Volkswagen Financial Services AG
WGZ Bank AG Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank
Wüstenrot Bausparkasse AG
Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank
Griekenland
Ierland
Italië
Banco Popolare - Società Cooperativa
Banca Popolare Dell'Emilia Romagna - Società Cooperativa
Banca Popolare Di Milano - Società Cooperativa A Responsabilità Limitata
Banca Popolare di Sondrio, Società Cooperativa per Azioni
Banca Popolare di Vicenza - Società Cooperativa per Azioni
Banca Carige S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia
Credito Emiliano S.p.A.
Banca Piccolo Credito Valtellinese, Società Cooperativa
Iccrea Holding S.p.A
Intesa Sanpaolo S.p.A.
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Unione Di Banche Italiane Società Cooperativa Per Azioni
UniCredit S.p.A.
Veneto Banca S.C.P.A.
Letland
Litouwen
Luxemburg
Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxemburg
Clearstream Banking S.A.
Precision Capital S.A. (holding van Banque Internationale à Luxembourg en KBL European Private Bankers S.A.)
RBC Investor Services Bank S.A.
State Street Bank Luxembourg S.A.
UBS (Luxembourg) S.A.
Malta
Nederland
Portugal
Slowakije
Slovenië
Nova Kreditna Banka Maribor d.d.
Nova Ljubljanska banka d. d., Ljubljana
SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana
Spanje

Het vervolgtraject

De tekorten die in de activakwaliteitsbeoordeling of aan de hand van het basisscenario van de stresstest aan het licht kwamen, moeten uiterlijk eind april 2015 gedekt zijn; de tekorten voortvloeiend uit het ongunstige stresstestscenario uiterlijk eind juli 2015.

Vanaf november houdt de ECB ook in het dagelijks toezicht rekening met de resultaten. Dit geldt in het bijzonder voor de lopende beoordeling van de risico's van banken, hun governanceregelingen en hun kapitaal- en liquiditeitspositie, als onderdeel van de procedure voor prudentiële toetsing en evaluatie (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP).

Samenstelling van de beoordeling

De alomvattende beoordeling omvatte twee pijlers:

  • een activakwaliteitsbeoordeling (asset quality review – AQR), om de transparantie van de risicoposities van de banken te verbeteren, met inbegrip van een beoordeling van de toereikendheid van de waardering van activa en zekerheden en de daarmee samenhangende voorzieningen
  • een stresstest, om de schokbestendigheid van de balansen van banken te onderzoeken, uitgevoerd in nauwe samenwerking met de Europese Bankautoriteit (EBA)
Join-up

De resultaten van de kwaliteitsgerichte stresstests werden samengevoegd met de resultaten van de AQR in een procedure genaamd de ‘join-up’.

De join-up is wat de alomvattende beoordeling bijzonder maakt in vergelijking met alle voorgaande Europese exercities. Deze verbond en verstevigde de op basis van een momentopname uitgevoerde AQR en de toekomstgerichte stresstest, ter versterking van de algehele exercitie.

De volledige resultaten van de AQR werden voor alle banken in de resultaten van de stresstest verwerkt door aanpassing van de beginposities op de balans.

Methodiek

Zowel de AQR als het basisscenario van de stresstest van de alomvattende beoordeling was gebaseerd op een kapitaalbenchmark van 8% tier 1-kernkapitaal, gebruikmakend van de definitie van de Richtlijn kapitaalvereisten IV/Verordening kapitaalvereisten, met inbegrip van de overgangsregelingen.

Om de schokbestendigheid van de banken te onderzoeken, werd bij de stresstest gebruikgemaakt van zowel een basisscenario als een ongunstig scenario. In het basisscenario ontwikkelt de economie van de EU zich conform de projecties van de Europese Commissie tot en met 2016; in het ongunstige scenario verslechteren de macro-economische ontwikkelingen duidelijk.

Op het vlak van de methodiek voor de stresstest werkte de ECB nauw samen met de EBA, en met het Europees Comité voor systeemrisico's, dat het ongunstige scenario opstelde. Het basisscenario werd opgesteld door de Europese Commissie.

Persbericht EBA
Procedure

De alomvattende beoordeling werd uitgevoerd door de ECB samen met de nationale toezichthouders van de deelnemende landen, met ondersteuning van onafhankelijke derden.

De ECB was verantwoordelijk voor:

  • het leiden van de exercitie
  • het plannen van de opzet en de strategie
  • het bewaken van de uitvoering, in nauwe samenwerking met de nationale toezichthouders
  • het uitvoeren van doorlopende kwaliteitsborging
  • het verzamelen, samenvoegen en publiceren van de resultaten
  • het afronden en openbaar maken van de algehele beoordeling

De nationale toezichthouders waren verantwoordelijk voor de uitvoering van de exercitie in hun eigen land, waarbij ze optimaal gebruikmaakten van de plaatselijke kennis en deskundigheid.

Om de consistentie tussen landen en tussen banken te verzekeren, vond er kwaliteitsborging plaats.

Klokkenluiders