Privacyverklaring

De ECB hecht veel belang aan de bescherming van de privacy van gebruikers. Ze gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de hieronder omschreven doelen en geeft ze niet door ten behoeve van marketing.

Alle persoonlijke informatie wordt verwerkt volgens het EU-recht inzake gegevensbescherming en de regels van de ECB voor IT-veiligheid en vertrouwelijkheid.

Wie is er verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens?

De ECB is de verwerkingsverantwoordelijke en binnen de ECB is het directoraat-generaal Communicatie verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Slechts bepaalde ECB-medewerkers hebben toegang tot uw persoonsgegevens.

Welke informatie verzamelt de ECB via deze website en met welk doel?

Cookies

Cookies zijn kleine gegevensbestanden die door een webserver naar de browser van uw computer worden verzonden. Wanneer u die bepaalde website een volgende keer bezoekt, wordt dit door de browser aan de server doorgegeven. Cookies helpen ons om voorkeuren van gebruikers op te slaan, trends in het gebruik van de website op geaggregeerd niveau te volgen en de website prettiger in het gebruik te maken.

Functionele cookies

Functionele cookies onthouden uw keuzes en de aanpassingen die u tijdens het bezoek aan de site doet, zoals het instellen van uw voorkeurstaal, en helpen ons zo de bruikbaarheid en werking van de website te verbeteren.

Performancecookies

Performancecookies verzamelen informatie over het gebruik van onze website en geven ons bijvoorbeeld inzicht in wat onze gebruikers interesseert en hoe effectief onze communicatie is. Zo kunnen we de inhoud van de website beter toesnijden op uw wensen en behoeften en ons aanbod verbeteren, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat u gemakkelijk kunt vinden wat u zoekt. Bij performancecookies moet u denken aan cookies van sociale media en webdiensten van Google.

Wij gebruiken bijvoorbeeld Google Analytics voor de statistieken over het gebruik van de website. De gegevens worden naar door Google beheerde servers gestuurd (die zich buiten de EU kunnen bevinden) en gebruikt om de ECB te voorzien van geaggregeerde statistieken over het aantal, de duur en de herkomst van bezoeken, gebruikspatronen, demografische gebruikersgegevens en op deze website uitgevoerde zoekacties.

Bovendien kunnen we aan de hand van Google Optimize ook A/B-tests uitvoeren.

We verzamelen gegevens om het aantal bezoekers van de diverse site-onderdelen bij te houden, het verkeer op de site te managen en de functionaliteit en bruikbaarheid te verbeteren. Wij identificeren geen individuele bezoekers en we ontvangen anonieme, geaggregeerde gegevens.

Google heeft zijn eigen privacybeleid. Google garandeert zelf dat het zich houdt aan het door de EU en de VS gehanteerde 'Privacy Shield'. Dat is een door het Amerikaanse ministerie van Handel en de Europese Commissie ontwikkeld kader waarmee aan de 'adequacy'-norm voor privacybescherming wordt voldaan.

Google Analytics
Privacybeleid van Google
Certificering Privacy Shield

Cookies van andere externe partijen

Voor bepaalde externe elementen van onze website zijn cookies nodig. Videospelers of content van sociale media op onze website kunnen bijvoorbeeld cookies plaatsen. Deze elementen werken dan ook niet als u weigert cookies te aanvaarden.

Opgeslagen informatie

Elke keer dat u een website bezoekt, stuurt uw browser gegevens door die automatisch op servers worden opgeslagen. Deze 'server logs' kunnen de volgende informatie bevatten: de datum en het tijdstip van uw bezoek, uw Internet Protocol-adres, het type browser dat u gebruikt, de browsertaal en de schermgrootte van de browser, en één of meer cookies waaraan uw browser kan worden herkend. De opgeslagen informatie wordt maximaal tien maanden bewaard en dan gewist. De informatie die de ECB verzamelt, wordt uitsluitend gebruikt om op geaggregeerd niveau statistieken op te stellen over het gebruik van deze website en ten behoeve van onderhoud en beveiliging.

Via de website of per e-mail gecommuniceerde persoonsgegevens

Andere persoonsgegevens verzamelen wij uitsluitend met uw toestemming. Zo vragen wij uw e-mailadres als u zich wilt aanmelden voor een mailinglijst. Op de desbetreffende pagina's vindt u nadere informatie over de persoonsgegevens die we verzamelen.

Wettelijke grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

De ECB verzamelt en verwerkt persoonsgegevens op grond van uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Wanneer u uw toestemming intrekt, zullen uw persoonsgegevens vanaf dat moment niet langer worden verwerkt, maar de eerdere verwerking blijft rechtmatig.

Rechten van de betrokken personen

U hebt het recht uw persoonsgegevens in te zien en te corrigeren, de verwerking van uw gegevens te beperken en, onder bepaalde voorwaarden, om verwijdering van uw gegevens te vragen.

Als u uw rechten wilt uitoefenen, dient u contact op te nemen met het directoraat-generaal Communicatie: webmaster@ecb.europa.eu. Nadere vragen over gegevensbescherming kunt u ook richten aan de Data Protection Officer (functionaris voor gegevensbescherming) van de ECB: dpo@ecb.europa.eu.

Verder kunt u over de verwerking van uw persoonsgegevens altijd contact opnemen met de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming (European Data Protection Supervisor – EDPS).