Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op
Zie voor de meest actuele informatie de Engelse versie op deze pagina.

Privacyverklaringen

Bij de uitvoering van haar opdrachten verwerkt de Europese Centrale Bank (ECB) persoonsgegevens overeenkomstig het EU-recht voor gegevensbescherming, namelijk Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Verordening (EU) 2018/1725

In onze online privacyverklaringen kunt u nagaan hoe de ECB uw persoonsgegevens verwerkt. Daarin wordt uitgelegd:

  • wie de gegevens beheert en verwerkt;
  • waarom en op welke rechtsgrondslag de persoonsgegevens worden verwerkt;
  • welke categorieën van persoonsgegevens er worden verzameld;
  • hoe lang de persoonsgegevens worden opgeslagen;
  • wie de ontvangers van de persoonsgegevens zijn;
  • hoe u uw rechten inzake gegevensbescherming kunt uitoefenen;
  • hoe u contact kunt opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van de ECB indien u vragen hebt over gegevensbescherming;
  • hoe u contact kunt opnemen met de Europese functionaris voor gegevensbescherming indien u een klacht wil indienen, omdat u denkt dat uw rechten krachtens Verordening (EU) 2018/1725 door de verwerking zijn geschonden.

De privacyverklaringen kunnen worden aangepast naar aanleiding van nieuwe juridische ontwikkelingen. De privacyverklaringen in de lijst hierboven bevatten up-to-date informatie over de gegevensverwerking door de ECB.

Contactgegevens

Bij vragen over gegevensbescherming kunt u zich per e-mail wenden tot de functionaris voor gegevensbescherming van de ECB (DPO@ecb.europa.eu).

Alle pagina's in dit deel

Klokkenluiders