Menu

Portal bankentoezicht

Dit is uw toegangspoort tot onze online services op het gebied van het bankentoezicht.

Na de aanmelding kunt u informatie verstrekken en met de toezichthouder communiceren over deze services.

Onze services

Toezichtsprocedures

Onder toezicht staande banken kunnen het IMAS-portal gebruiken om informatie te verstrekken met betrekking tot toezichtsprocedures, de status daarvan te volgen en om informatie uit te wisselen de toezichthouder.


Meer informatie

Documenten uitwisselen

Externe organisaties en partners kunnen het ASTRA-platform gebruiken om op een veilige manier informatie te delen en documenten uit te wisselen met de ECB.


Meer informatie

Een schending melden

Via het klokkenluidersplatform van de ECB kunt u een melding doen indien u meent dat de ECB, een nationale toezichthoudende autoriteit of een onder toezicht staande bank het EU-recht op het gebied van bankentoezicht heeft geschonden.


Meer informatie

Gegevensverzameling

Informatieplichtigen kunnen het CASPER-platform gebruiken om gestructureerde gegevens uit te wisselen met de ECB.


Meer informatie