Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Ocena 130 banków ze strefy euro przeprowadzona w 2014

W ramach wszechstronnej oceny w 2014 zbadano sytuację finansową 130 banków ze strefy euro (w tym litewskich), na które przypada ok. 82% łącznych aktywów bankowych.

Badanie przeprowadził EBC wspólnie z krajowymi organami nadzoru w okresie od listopada 2013 do października 2014. Był to ważny etap przygotowań do osiągnięcia pełnej zdolności operacyjnej jednolitego mechanizmu nadzorczego.

Wszechstronna ocena w liczbach
Banki objęte oceną 130 (w tym trzy grupy bankowe z Litwy)
Czas trwania 12 miesięcy
Odsetek aktywów objętych oceną ok. 82%
Uczestniczące organy krajowe 26
Zaangażowane osoby ok. 6000
Austria
BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG
Erste Group Bank AG
Raiffeisenlanbank Niederösterreich-Wien AG
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Raiffeisen Zentralbank Österreich AG
Österreichische Volksbanken-AG
Belgia
Cypr
Estonia
Finlandia
Francja
Niemcy
Aareal Bank AG
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG
Bayerische Landesbank
Commerzbank AG
Deutsche Bank AG
CA DISCLOSURE.xls CA DISCLOSURE.xls.pdf EBA Transparency.pdf
Pole „Realized fines/litigation costs from 1 January to 30 September 2014 (net of provisions)” na ostatniej stronie formularza EUNB dotyczącego przejrzystości dla Deutsche Bank skorygowano w celu dostosowania go do wartości wykazanej w polu C7 formularza wszechstronnej oceny „Incurred fines/litigation costs from January to September 2014 (net of provisions)”.
DekaBank Deutsche Girozentrale
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
HASPA Finanzholding
HSH Nordbank AG
Münchener Hypothekenbank eG
Hypo Real Estate Holding AG
IKB Deutsche Industriebank AG
KfW IPEX-Bank GmbH
Landesbank Berlin Holding AG
Landesbank Baden-Württemberg
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
Landeskreditbank Baden-Württemberg-Förderbank
Landwirtschaftliche Rentenbank
Norddeutsche Landesbank-Girozentrale
NRW.Bank
SEB AG
Volkswagen Financial Services AG
WGZ Bank AG Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank
Wüstenrot Bausparkasse AG
Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank
Grecja
Irlandia
Włochy
Banco Popolare - Società Cooperativa
Banca Popolare Dell'Emilia Romagna - Società Cooperativa
Banca Popolare Di Milano – Società Cooperativa A Responsabilità Limitata
Banca Popolare di Sondrio, Società Cooperativa per Azioni
Banca Popolare di Vicenza – Società Cooperativa per Azioni
Banca Carige S.P.A. – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia
Credito Emiliano S.p.A.
Banca Piccolo Credito Valtellinese, Società Cooperativa
Iccrea Holding S.p.A
Intesa Sanpaolo S.p.A.
Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A.
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Unione Di Banche Italiane Società Cooperativa Per Azioni
UniCredit S.p.A.
Veneto Banca S.C.P.A.
Łotwa
Litwa
Luksemburg
Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg
Clearstream Banking S.A.
Precision Capital S.A. (Holding of Banque Internationale à Luxembourg and KBL European Private Bankers S.A.)
RBC Investor Services Bank S.A.
State Street Bank Luxembourg S.A.
UBS (Luxembourg) S.A.
Malta
Holandia
Portugalia
Słowacja
Słowenia
Nova Kreditna Banka Maribor d.d.
Nova Ljubljanska banka d. d., Ljubljana
SID – Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana
Hiszpania

Co dalej?

Niedobory stwierdzone w przeglądzie jakości aktywów i teście warunków skrajnych według scenariusza bazowego musiały zostać uzupełnione do końca kwietnia 2015, a w teście warunków skrajnych według scenariusza szokowego – do końca lipca 2015.

Od listopada wyniki badania są uwzględniane przez EBC w bieżącym nadzorze. Bierze się je pod uwagę w systematycznej ocenie ryzyka, systemów zarządzania oraz sytuacji kapitałowej i płynnościowej banków w ramach procesu przeglądu i oceny nadzorczej (SREP).

Elementy składowe

Wszechstronna ocena obejmowała dwie grupy zadań:

  • przegląd jakości aktywów – mający na celu zwiększenie przejrzystości ekspozycji bankowych, w tym adekwatności wyceny aktywów i zabezpieczeń oraz związanych z nimi rezerw
  • test warunków skrajnych – mający na celu zbadanie odporności bankowych bilansów w warunkach skrajnych, przeprowadzony w ścisłej współpracy z Europejskim Urzędem Nadzoru Bankowego (EUNB).
Scalenie wyników

Wyniki testu warunków skrajnych po weryfikacji jakości zostały zintegrowane z wynikami przeglądu jakości aktywów w ramach procedury „scalania”.

Właśnie ta procedura odróżnia wszechstronną ocenę od podobnych badań prowadzonych wcześniej w Unii Europejskiej. Dzięki niej połączono ocenę aktualnej sytuacji w ramach przeglądu jakości aktywów z oceną prognostyczną w ramach testu warunków skrajnych, zwiększając skuteczność całego procesu.

Włączenie pełnych wyników oceny jakości aktywów do wyników testu warunków skrajnych dla wszystkich banków osiągnięto przez dostosowanie wyjściowych sald bilansowych.

Metodologia

We wszechstronnej ocenie do przeglądu jakości aktywów i scenariusza bazowego testu warunków skrajnych zastosowano benchmark kapitałowy wynoszący 8% kapitału podstawowego Tier I, zgodnie z definicją zawartą w czwartej dyrektywie w sprawie wymogów kapitałowych i rozporządzeniu w sprawie wymogów kapitałowych (łącznie z rozwiązaniami przejściowymi).

W teście warunków skrajnych do zbadania odporności banków przyjęto scenariusze bazowy i szokowy. W scenariuszu bazowym gospodarka UE do 2016 roku miała się rozwijać zgodnie z projekcjami Komisji Europejskiej, a w scenariuszu szokowym założono wyraźne pogorszenie sytuacji makroekonomicznej.

Przy opracowywaniu metodologii testu warunków skrajnych EBC ściśle współpracował z EUNB oraz z Europejską Radą ds. Ryzyka Systemowego, która przygotowała scenariusz szokowy. Scenariusz bazowy opracowała Komisja Europejska.

Komunikat prasowy EUNB (po angielsku)
Przebieg

Wszechstronną ocenę przeprowadził EBC wraz z właściwymi organami krajowymi uczestniczących państw, przy wsparciu niezależnych podmiotów zewnętrznych.

EBC odpowiadał za:

  • kierowanie całym procesem
  • zaplanowanie kształtu i strategii oceny
  • nadzorowanie przebiegu oceny, w ścisłej współpracy z organami krajowymi
  • bieżącą kontrolę jakości
  • zebranie, połączenie i opublikowanie wyników
  • sfinalizowanie i ogłoszenie zbiorczych wyników oceny.

Za przeprowadzenie oceny w poszczególnych krajach odpowiadały właściwe organy krajowe, dzięki czemu można było maksymalnie wykorzystać ich doświadczenie i znajomość warunków lokalnych.

Aby zapewnić spójność wyników dla wszystkich krajów i banków, zastosowano odpowiednie środki zapewnienia jakości.

Demaskowanie nieprawidłowości