Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Αξιολόγηση 130 τραπεζών της ζώνης του ευρώ το 2014

Η συνολική αξιολόγηση του 2014 ήταν ένας έλεγχος της οικονομικής ευρωστίας 130 τραπεζών στη ζώνη του ευρώ (συμπεριλαμβανομένης της Λιθουανίας), καλύπτοντας περίπου 82% των συνολικών στοιχείων ενεργητικού του τραπεζικού τομέα.

Σε συνεργασία με τις εθνικές εποπτικές αρχές, η ΕΚΤ διενήργησε την αξιολόγηση από τον Νοέμβριο του 2013 έως τον Οκτώβριο του 2014. Η αξιολόγηση αποτέλεσε σημαντικό βήμα στο πλαίσιο της προετοιμασίας του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού προκειμένου να τεθεί σε πλήρη λειτουργία.

Σε αριθμούς
Αριθμός τραπεζών που αξιολογήθηκαν 130 (συμπεριλαμβανομένων τριών λιθουανικών τραπεζικών ομίλων)
Διάρκεια 12 μήνες
Ποσοστό στοιχείων ενεργητικού του τραπεζικού τομέα που καλύφθηκαν 82% περίπου
Αριθμός εθνικών εποπτικών αρχών που εμπλέκονται 26
Αριθμός ατόμων που εμπλέκονται περίπου 6.000

Μετά την ολοκλήρωση της συνολικής αξιολόγησης δημοσιοποιήθηκαν συγκεντρωτικά συνολικά αποτελέσματα, καθώς και δεδομένα ανά τράπεζα, και εκδόθηκαν συστάσεις για τη λήψη εποπτικών μέτρων.

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων

Αναλυτικά αποτελέσματα

Συνοπτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων ανά χώρα
Αυστρία
BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG
Erste Group Bank AG
Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Raiffeisen Zentralbank Österreich AG
Österreichische Volksbanken-AG
Βέλγιο
Κύπρος
Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ
Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα Λτδ
Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ
RCB Bank Ltd
Εσθονία
Φινλανδία
Γαλλία
Γερμανία
Aareal Bank AG
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG
Bayerische Landesbank
Commerzbank AG
Deutsche Bank AG
CA DISCLOSURE.xls CA DISCLOSURE.xls.pdf EBA Transparency.pdf
Το πεδίο δεδομένων “Realized fines/litigation costs” (Πραγματοποιηθέντα πρόστιμα/δικαστικά έξοδα) από την 1η Ιανουαρίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2014 (μετά από προβλέψεις) στην τελευταία σελίδα του υποδείγματος διαφάνειας της ΕΑΤ για τη Deutsche Bank διορθώθηκε προκειμένου να συμβαδίζει με τα στοιχεία που εμφανίζονται στο υπόδειγμα δημοσιοποίησης της συνολικής αξιολόγησης, στο πεδίο C7: Πραγματοποιηθέντα πρόστιμα/δικαστικά έξοδα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2014 (μετά από προβλέψεις)
DekaBank Deutsche Girozentrale
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank
HASPA Finanzholding
HSH Nordbank AG
Münchener Hypothekenbank eG
Hypo Real Estate Holding AG
IKB Deutsche Industriebank AG
KfW IPEX-Bank GmbH
Landesbank Berlin Holding AG
Landesbank Baden-Württemberg
Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
Landeskreditbank Baden-Württemberg-Förderbank
Landwirtschaftliche Rentenbank
Norddeutsche Landesbank-Girozentrale
NRW.Bank
SEB AG
Volkswagen Financial Services AG
WGZ Bank AG Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank
Wüstenrot Bausparkasse AG
Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank
Ελλάδα
Alpha Bank, Α.Ε.
Eurobank Ergasias, Α.Ε.
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Α.Ε.
Τράπεζα Πειραιώς, Α.Ε.
Ιρλανδία
Ιταλία
Banco Popolare - Società Cooperativa
Banca Popolare Dell'Emilia Romagna - Società Cooperativa
Banca Popolare Di Milano - Società Cooperativa A Responsabilità Limitata
Banca Popolare di Sondrio, Società Cooperativa per Azioni
Banca Popolare di Vicenza - Società Cooperativa per Azioni
Banca Carige S.P.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia
Credito Emiliano S.p.A.
Banca Piccolo Credito Valtellinese, Società Cooperativa
Iccrea Holding S.p.A
Intesa Sanpaolo S.p.A.
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Unione Di Banche Italiane Società Cooperativa Per Azioni
UniCredit S.p.A.
Veneto Banca S.C.P.A.
Λεττονία
Λιθουανία
Λουξεμβούργο
Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg
Clearstream Banking S.A.
Precision Capital S.A. (Holding of Banque Internationale à Luxembourg and KBL European Private Bankers S.A.)
RBC Investor Services Bank S.A.
State Street Bank Luxembourg S.A.
UBS (Luxembourg) S.A.
Μάλτα
Κάτω Χώρες
Πορτογαλία
Σλοβακία
Σλοβενία
Nova Kreditna Banka Maribor d.d.
Nova Ljubljanska banka d. d., Ljubljana
SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana
Ισπανία

Ποια είναι τα επόμενα βήματα;

Οι υστερήσεις που διαπιστώθηκαν στον έλεγχο ποιότητας στοιχείων ενεργητικού ή στο πλαίσιο της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σύμφωνα με το βασικό σενάριο πρέπει να καλυφθούν μέχρι τα τέλη Απριλίου του 2015. Οι υστερήσεις που διαπιστώθηκαν στο πλαίσιο της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σύμφωνα με το δυσμενές σενάριο πρέπει να καλυφθούν μέχρι τα τέλη Ιουλίου του 2015.

Η ΕΚΤ λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα στο καθημερινό εποπτικό της έργο από τον Νοέμβριο και μετά. Πιο συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα λαμβάνονται υπόψη στη διαρκή αξιολόγηση των κινδύνων, των ρυθμίσεων διακυβέρνησης και της κατάστασης κεφαλαίου και ρευστότητας των τραπεζών στο πλαίσιο της Διαδικασίας Εποπτικού Ελέγχου και Αξιολόγησης (Supervisory Review and Evaluation Process - SREP).

Δομικά στοιχεία

Η συνολική αξιολόγηση περιλάμβανε δύο βασικούς πυλώνες:

  • τον έλεγχο της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού (asset quality review - AQR), με σκοπό να ενισχυθεί η διαφάνεια όσον αφορά τα χρηματοδοτικά ανοίγματα των τραπεζών, συμπεριλαμβανομένης της ορθότητας της αποτίμησης των στοιχείων ενεργητικού και των εξασφαλίσεων, καθώς και των σχετικών προβλέψεων
  • την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress test), η οποία διενεργήθηκε σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ), με σκοπό να εξεταστεί η ανθεκτικότητα των ισολογισμών των τραπεζών
Ενσωμάτωση

Τα ποιοτικά διασφαλισμένα αποτελέσματα της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων ενσωματώθηκαν στα αποτελέσματα του ελέγχου ποιότητας στοιχείων ενεργητικού μέσω μιας διαδικασίας που είναι επίσης γνωστή ως «ενσωμάτωση».

Η ενσωμάτωση είναι η ειδοποιός διαφορά της συνολικής αξιολόγησης από οποιαδήποτε προηγούμενη ευρωπαϊκή άσκηση. Aυτή συνέδεσε και ενίσχυσε τον έλεγχο ποιότητας στοιχείων ενεργητικού, ο οποίος αναφέρεται σε μια δεδομένη χρονική στιγμή, και τη μελλοντικά προσανατολισμένη άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, με αποτέλεσμα να ενισχυθεί η συνολική άσκηση.

Τα πλήρη αποτελέσματα του ελέγχου ποιότητας στοιχείων ενεργητικού ενσωματώθηκαν σε αυτά της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων για όλες τις τράπεζες, μέσω προσαρμογής των θέσεων ισολογισμού ανοίγματος.

Μεθοδολογία

Ως βάση για τη συνολική αξιολόγηση χρησιμοποιήθηκε κεφαλαιακός δείκτης αναφοράς 8% των κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (Common Equity Tier 1), όπως ορίζονται στην οδηγία σχετικά με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (Capital Requirements Directive - CRD IV) / στον κανονισμό σχετικά με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (Capital Requirements Regulation - CRR), συμπεριλαμβανομένων των μεταβατικών ρυθμίσεων, τόσο για τον έλεγχο της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού όσο και για την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σύμφωνα με το βασικό σενάριο.

Για την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων χρησιμοποιήθηκε ένα βασικό σενάριο και ένα δυσμενές σενάριο προκειμένου να εξεταστεί η ανθεκτικότητα των τραπεζών σε ακραίες καταστάσεις. Στο πλαίσιο του βασικού σεναρίου ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας της ΕΕ συνάδει με τις αντίστοιχες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έως το 2016, ενώ στο πλαίσιο του δυσμενούς σεναρίου οι μακροοικονομικές εξελίξεις παρουσιάζουν σαφή επιδείνωση.

Η ΕΚΤ συνεργάστηκε στενά με την ΕΑΤ ως προς τη μεθοδολογία της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, καθώς και με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου το οποίο κατάρτισε το δυσμενές σενάριο. Το βασικό σενάριο καταρτίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Δελτίο Τύπου ΕΑΤ (μόνο στα αγγλικά)
Διαδικασία

Η συνολική αξιολόγηση διενεργήθηκε από την ΕΚΤ σε συνεργασία με τις εθνικές εποπτικές αρχές των συμμετεχουσών χωρών μελών και με τη στήριξη ανεξάρτητων τρίτων μερών.

Η ΕΚΤ ήταν αρμόδια για τα εξής:

  • τη διαχείριση της αξιολόγησης,
  • τον σχεδιασμό και τη στρατηγική,
  • την παρακολούθηση της εκτέλεσης σε στενή συνεργασία με τις εθνικές εποπτικές αρχές,
  • τη διασφάλιση ποιότητας σε συνεχή βάση,
  • τη συγκέντρωση, ενοποίηση και δημοσίευση των αποτελεσμάτων,
  • την ολοκλήρωση και κοινοποίηση των αποτελεσμάτων της συνολικής αξιολόγησης.

Οι εθνικές εποπτικές αρχές ήταν αρμόδιες για τη διενέργεια της αξιολόγησης στις οικείες χώρες, αξιοποιώντας έτσι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις γνώσεις και την εμπειρογνωμοσύνη που ήταν διαθέσιμες σε τοπικό επίπεδο.

Προκειμένου να επιτευχθεί συνέπεια ως προς τους όρους διενέργειας της αξιολόγησης μεταξύ χωρών και τραπεζών θεσπίστηκαν μέτρα διασφάλισης ποιότητας.

Μηχανισμός καταγγελίας παραβάσεων