Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

IMAS-portal

Wat is het IMAS-portal?

Via het IMAS-portal kunnen onder toezicht staande banken en derden informatie verstrekken met betrekking tot toezichtsprocedures, de status daarvan volgen en informatie uitwisselen met toezichthouders. Al een account? Meld u aan en bekijk (en accepteer) de voorwaarden.

Aanmelden bij het IMAS-portal

Voor wie is het IMAS-portal bedoeld?

Zowel belangrijke en minder belangrijke onder toezicht staande banken als niet onder toezicht staande entiteiten en natuurlijke personen (derden) kunnen het portal gebruiken, afhankelijk van het soort procedure.

Beschikbare procedures via het IMAS-portal

Voor belangrijke en minder belangrijke banken (SI’s en LSI’s)

Alleen voor belangrijke banken (SI’s)

Gebruiksregeling

Het gebruik van het IMAS-portal is in sommige landen wettelijk of volgens de bestuurlijke praktijk verplicht, en vrijwillig in andere landen. Dit is ook afhankelijk van het soort procedure. Nadere toelichting is te vinden in de gebruiksregeling.

Hoe krijg ik toegang tot het IMAS-portal?

Onder toezicht staande banken kunnen hun eigen gebruikers aanmaken en de toegang van hun gebruikers tot het IMAS-portal beheren. Ze wijzen beheerders aan die deze taak uitvoeren.

De ECB treedt op als beheerder voor gebruikersaccounts van derden.

Belangrijke en minder belangrijke onder toezicht staande banken

Gebruik de IMAS portal registration app om een nieuwe onder toezicht staande bank te registreren.

Voor reeds geregistreerde banken kunnen beheerders via het ECB Identity Portal en het IMAS-portal respectievelijk nieuwe gebruikers toevoegen en specifieke rechten toekennen. Deze beheerders kunnen op hun beurt nieuwe beheerders voor hun organisatie aanwijzen in het ECB Identity Portal.

Nadere toelichting over het gebruik van het portal is te vinden in onderstaande gidsen.

Handleiding voor beheerders Het IMAS-portal voor het eerst gebruiken Hoe krijg ik toegang tot de verschillende procedures in het IMAS-portal? Snelgids voor toezichttoepassingen

Niet onder toezicht staande entiteiten en natuurlijke personen (derden)

Gebruikersaccounts van derden worden door de ECB beheerd. Gebruik de IMAS portal registration app om een gebruikersaccount van derden te registreren, te wijzigen of te verwijderen. 

Ondersteuning nodig?

Neem bij technische problemen met het IMAS-portal of het ECB Identity Portal contact op met het ECB Support Center via supportcenter@ecb.europa.eu of bel +49 69 1344 7766.

Voor andere vragen neemt u contact op met uw nationale bevoegde autoriteit. Contactgegevens vindt u op het IMAS-portal. Specifiek voor interne modellen kunt u contact opnemen met uw gezamenlijk toezichthoudend team (JST).

Alle pagina's in dit deel

Klokkenluiders