Menu

IMAS-portal

Gebruik van het IMAS-portal

Via het IMAS-portal kunnen banken die onder toezicht van de ECB staan informatie indienen met betrekking tot toezichtsprocedures, de status daarvan volgen en informatie uitwisselen met toezichthouders. Al een account? Meld u aan en bekijk (en accepteer) de voorwaarden.

Aanmelden bij het IMAS-portal

Start van het portal

Het IMAS-portal is in twee fasen geïntroduceerd. In de eerste fase, die van start ging op 20 oktober 2020, kreeg slechts een beperkt aantal belangrijke banken toegang tot het portal en kon daar gebruik van maken. Na de eigenlijke start op 27 januari 2021 kunnen alle onder rechtstreeks toezicht van de ECB staande banken het portal gebruiken.

Activering account

Vertrouwde organisaties kunnen hun eigen gebruikersaccount beheren via het ECB Identity Portal. Een beheerder (delegated administrator) kan via het ECB Identity Portal nieuwe gebruikersaccounts aanmaken en via het IMAS-portal specifieke rechten toekennen.

  • Neem voor het activeren van een gebruikersaccount contact op met uw beheerder
  • Wilt u beheerders registreren? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij de ECB of stuur een e-mail naar supportcenter@ecb.europa.eu

Kijk voor korte instructies over de activering van een account en andere essentiële technische informatie in de gebruikershandleiding. Op het platform zelf zijn de volledige instructies terug te vinden over het gebruik van het portal.

Het IMAS-portal voor het eerst gebruiken
Gebruikershandleiding activering account

Ondersteuning nodig?

Op dit moment beschikbare procedures via het IMAS-portal

Deskundigheids- en betrouwbaarheidsbeoordelingen belangrijke banken

Via het IMAS-portal kunnen belangrijke banken een aanvraag voor deskundigheids- en betrouwbaarheidsbeoordelingen indienen, de status daarvan volgen en daarmee samenhangende informatie uitwisselen met toezichthouders.

Deskundigheids- en betrouwbaarheidsbeoordeling

Het gebruik van het IMAS-portal voor deskundigheids- en betrouwbaarheidsbeoordelingen is in sommige landen wettelijk of bestuurlijk verplicht. In weer andere landen is dit vrijwillig. Op de kaart wordt de status voor elk deelnemend land geïllustreerd. Met de komst van het IMAS-portal verandert er niets aan de manier waarop de ECB en de nationale toezichthoudende autoriteiten samenwerken: in alle deelnemende landen blijft de nationale toezichthoudende autoriteit het eerste aanspreekpunt voor aanvragen voor deskundigheids- en betrouwbaarheidsbeoordelingen.

Snelgids voor aanvragen deskundigheid en betrouwbaarheid