Għażliet tat-Tfixxija
Paġna ewlenija Midja Spjegazzjonijiet Riċerka u Pubblikazzjonijiet Statistika Politika Monetarja L-€uro Ħlasijiet u Swieq Karrieri
Suġġerimenti
Issortja skont

Mekkaniżmu Superviżorju Uniku

Il-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku (MSU) jirreferi għas-sistema ta' superviżjoni bankarja fl-Ewropa. Jiġbor fih il-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) u l-awtoritajiet superviżorji nazzjonali tal-pajjiżi parteċipanti.

Superviżuri nazzjonali

L-għanijiet ewlenin tas-superviżjoni bankarja Ewropea huma li

 • jiżgura li s-sistema bankarja Ewropea tkun sigura u b'saħħitha;
 • isaħħaħ l-integrazzjoni u l-istabbiltà finanzjarja;
 • jiżgura li s-superviżjoni tkun konsistenti.

Is-superviżjoni bankarja Ewropea hija wieħed miż-żewġ pilastri tal-unjoni bankarja tal-Unjoni Ewropea (UE), flimkien mal-Mekkaniżmu Uniku ta' Riżoluzzjoni.

Unjoni bankarja

Għaliex neħtieġu superviżjoni bankarja Ewropea?

Il-kriżi finanzjarja reċenti wriet kemm il-problemi fis-settur finanzjarju jistgħu jinfirxu malajr u bil-qawwa, l-aktar f'unjoni monetarja, u kif dawn il-problemi jistgħu jolqtu direttament liċ-ċittadini fl-Ewropa kollha.

L-għan tas-superviżjoni bankarja Ewropea huwa li tkompli titkattar il-fiduċja fis-settur bankarju Ewropew u li l-banek jissaħħu.

X'inhu sehem il-BĊE?

Bħala istituzzjoni indipendenti tal-UE, il-BĊE jissorvelja s-superviżjoni bankarja minn perspettiva Ewropea billi

 • jistabbilixxi metodu komuni għas-superviżjoni ta' kuljum;
 • jieħu azzjonijiet superviżorji u miżuri korrettivi armonizzati;
 • jiżgura l-applikazzjoni konsistenti tar-regolamenti u l-politika superviżorja.

Il-BĊE, b'kooperazzjoni mas-superviżuri nazzjonali, huwa responsabbli biex jiżgura li s-superviżjoni bankarja Ewropea tkun effettiva u konsistenti.

Fiex tikkonsisti s-superviżjoni bankarja?

Il-BĊE għandu l-awtorità li

 • jagħmel rieżamijiet superviżorji, spezzjonijiet fuq il-post u investigazzjonijiet;
 • joħroġ jew jirtira l-liċenzji bankarji;
 • jevalwa l-akkwist u l-bejgħ ta' parteċipazzjonijiet kwalifikanti li jsir mill-banek;
 • jiżgura li jkun hemm konformità mar-regoli prudenzjali tal-UE;
 • jgħolli r-rekwiżiti tal-kapital (“bafers”) biex jilqa' għar-riskji finanzjarji.
Ċiklu superviżorju

Min huwa suġġett għas-superviżjoni?

Banek b'superviżjoni diretta

Il-BĊE għandu f'idejh is-superviżjoni diretta tal-113 bank sinifikanti tal-pajjiżi parteċipanti. Dawn il-banek għandhom kważi 82% tal-assi bankarji f'dawn il-pajjiżi.

Id-deċiżjoni jekk bank jitqiesx sinifikanti jew le tissejjes fuq għadd ta' kriterji.

Kriterji li jistabbilixxu s-sinifikanza

Is-superviżjoni kontinwa tal-banek sinifikanti ssir mit-Timijiet Superviżorji Konġunti (Joint Supervisory Teams – JSTs). Kull bank sinifikanti għandu Tim Superviżorju Konġunt għalih magħmul minn persunal tal-BĊE u tas-superviżuri nazzjonali.

Timijiet Superviżorji Konġunti

Banek b'superviżjoni indiretta

Il-banek li ma jitqisux sinifikanti huma magħrufin bħala istituzzjonijiet “inqas sinifikanti”. Se jibqgħu taħt is-superviżjoni tas-superviżuri nazzjonali tagħhom, b'kooperazzjoni mill-qrib mal-BĊE.

Il-BĊE jista' f'kull ħin jiddeċiedi li jagħmel superviżjoni diretta fuq kwalunkwe wieħed minn dawn il-banek biex jiżgura li l-istandards superviżorji għoljin jiġu applikati b'konsistenza.

Liema pajjiżi qegħdin jipparteċipaw?

Il-pajjiżi kollha taż-żona tal-euro jipparteċipaw awtomatikament fis-superviżjoni Ewropea.

Awtoritajiet superviżorji nazzjonali tal-pajjiżi parteċipanti

Pajjiżi oħra tal-UE li l-munita tagħhom mhijiex l-euro jistgħu jagħżlu li jipparteċipaw. Biex jagħmlu dan, is-superviżuri nazzjonali tagħhom jidħlu f'“kooperazzjoni mill-qrib” mal-BĊE. Il-Bulgarija ssieħbet fis-superviżjoni bankarja Ewropea permezz ta' koperazzjoni mill-qrib f'Ottubru 2020.

Deċiżjoni tal-BĊE li tirregola l-proċeduri għal kooperazzjoni mill-qrib

Kooperazzjoni ma' pajjiżi mhux parteċipanti

Għal dawk il-pajjiżi tal-UE li mhumiex jipparteċipaw fis-superviżjoni bankarja Ewropea, il-BĊE u s-superviżuri nazzjonali rilevanti jistgħu jistabbilixxu memorandum ta' qbil li fih jgħidu kif se jikkooperaw fuq kwistjonijiet superviżorji.

Il-paġni kollha f’din it-taqsima

Il-Whistleblowing (l-iżvelar ta’ informazzjoni protetta)