Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

O nas

Dbamy o bezpieczeństwo i dobrą kondycję europejskiego systemu bankowego

Europejskie organy nadzoru bankowego pomagają utrzymać bezpieczeństwo i dobrą kondycję europejskiego systemu bankowego. Chcemy dać społeczeństwu pewność, że banki poradzą sobie w razie kryzysu.

Spójny, oparty na jednolitych standardach nadzór obejmujący całą strefę euro chroni środki powierzone bankom i gwarantuje, że banki będą w stanie wypełniać swoje żywotne funkcje, w tym – udzielać kredytów osobom fizycznym i firmom.

Jesteśmy europejskim nadzorem bankowym

Europejski nadzór bankowy tworzą EBC i krajowe organy nadzoru z uczestniczących państw. Ostatni kryzys finansowy jeszcze bardziej uwypuklił potrzebę skuteczniejszego nadzorowania banków. Dlatego powołano europejski nadzór bankowy, który zaczął działać w 2014. Stanowi on jeden z dwóch filarów unii bankowej UE.

Więcej o europejskim nadzorze bankowym

Nadzorujemy największe banki z uczestniczących krajów

Sprawujemy bezpośredni nadzór nad największymi bankami z uczestniczących krajów. Robimy to w ścisłej współpracy z krajowymi organami nadzoru. Te organy nadzorują również mniejsze banki w swoich krajach.

Więcej o nadzorowanych bankach

Możemy karać banki za nieprzestrzeganie przepisów

Mamy do dyspozycji różne środki, żeby egzekwować przestrzeganie przepisów przez banki. Możemy nakazać bankom zwiększenie kapitału, nakładać na nie kary za złamanie przepisów oraz przyznawać i cofać licencje bankowe. Dzięki temu nasz nadzór jest skuteczny.

Więcej o naszych zadaniach

Dbamy o spójność nadzoru

Stale doskonalimy swoje procedury na podstawie nowych informacji i regularnej kontroli jakości. W ten sposób usprawniamy praktyki nadzorcze. Pomaga nam to także ciągle ujednolicać sposób sprawowania nadzoru nad wszystkimi bankami w uczestniczących krajach.

Więcej o naszym podejściu

Rozliczamy się przed obywatelami Europy

Sprawowanie nadzoru nad bankami to wielka odpowiedzialność. Żeby właściwie wykonywać to zadanie, musimy mieć zapewnioną niezależność w podejmowaniu decyzji. Ale to nie znaczy, że mamy pełną swobodę działania. Rozliczamy się przed Parlamentem Europejskim i Radą UE i składamy regularne sprawozdania ze swoich decyzji.

Więcej o rozliczalności

Historia europejskiego nadzoru bankowego

Pion nadzorczy EBC zaczął działać w 2014. W kalendarium przedstawiamy kluczowe momenty jego rozwoju – od wstępnych projektów do najnowszych wydarzeń.

Kalendarium

Więcej o europejskim nadzorze bankowym

Proces decyzyjny

Podejmujemy różne decyzje, które są prawnie wiążące dla banków. Projekty tych decyzji sporządza Rada ds. Nadzoru, a uchwala je Rada Prezesów EBC.

Proces decyzyjny
Ramy prawne

Działamy w granicach ściśle określonych ram prawnych i ram polityki. Określają one, co możemy robić, czego możemy oczekiwać od banków pod naszym nadzorem i czego one mogą oczekiwać od nas.

Ramy prawne
Unia bankowa

Europejski nadzór bankowy jest jednym z dwóch filarów unii bankowej, która powstała po kryzysie finansowym z roku 2008. Jej celem jest stworzenie bardziej przejrzystego, jednolitego i bezpieczniejszego rynku bankowego.

Więcej na ten temat

Europejski nadzór bankowy w trzyminutowym skrócie

Co to jest jednolity mechanizm nadzorczy? Jak działa? Jaka jest w nim nasza rola? Tu znajdziesz odpowiedzi – czarno na białym.

Zapraszamy do kontaktu

Masz pytania na temat europejskiego nadzoru bankowego i naszej działalności? Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania można znaleźć na stronie, ale chętnie wyjaśnimy także inne zagadnienia.

Pomyszkuj po naszej stronie

Dowiedz się więcej o naszej działalności

Nadzór z bliska

Objaśniacze pomagają zrozumieć naszą działalność. Ta sekcja zawiera przystępne informacje na najważniejsze tematy związane z nadzorem bankowym.

Nadzór z bliska

Włącz się w inicjatywy dla młodych

Nasze decyzje mogą wpłynąć na Wasze codzienne życie. Dlatego organizujemy w różnych krajach Europy spotkania z młodymi ludźmi, żeby poznać z pierwszej ręki ich opinie i pomysły.

Najnowsze inicjatywy
NOT AN EXPERT? CHECK OUT OUR EXPLAINER
LEARN MORE
Rzut oka na europejski nadzór bankowy

Wszystkie strony w tej sekcji

Demaskowanie nieprawidłowości