Menu

Portal nadzoru bankowego

Ta strona daje dostęp do naszych usług online związanych z nadzorem bankowym.

Po zalogowaniu się będzie można przesyłać informacje i komunikować się z nadzorcami w sprawie tych usług.

Nasze usługi

Procesy nadzorcze

Przez portal IMAS nadzorowane banki mogą przekazywać informacje na potrzeby procesów nadzorczych, śledzić status tych procesów i wymieniać informacje z nadzorcami.


Więcej

Wymiana dokumentów

Na platformie ASTRA organizacje i partnerzy zewnętrzni mogą bezpiecznie dzielić się informacjami i dokumentami z pracownikami EBC.


Więcej

Zgłaszanie naruszeń

Przez portal dla demaskatorów można informować o podejrzeniach, że EBC, krajowy organ nadzoru lub nadzorowany bank złamał unijne przepisy dotyczące nadzoru bankowego.


Więcej

Zbieranie danych

Na platformie CASPER podmioty sprawozdające mogą się dzielić z EBC uporządkowanymi danymi.


Więcej