Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Portal IMAS

Korzystanie z portalu IMAS

Przez portal IMAS nadzorowane banki i podmioty zewnętrzne mogą przekazywać informacje na potrzeby procesów nadzorczych, śledzić status tych procesów i wymieniać informacje z nadzorcami. Osoby mające już konto mogą się zalogować i potwierdzić warunki korzystania z portalu.

Logowanie do portalu IMAS

Uruchomienie portalu

Portal IMAS został uruchomiony na początku 2021. Mogą z niego korzystać – zależnie od rodzaju procesu nadzorczego – zarówno nadzorowane banki (istotne i mniej istotne), jak i podmioty zewnętrzne (podmioty nieobjęte nadzorem i osoby fizyczne). Informacje o dostępnych procesach można znaleźć niżej.

Procesy dostępne w portalu IMAS

Banki istotne i mniej istotne

Tylko banki istotne

Zasady korzystania z portalu

Korzystanie z portalu IMAS w niektórych krajach jest obowiązkowe na mocy prawa lub jako praktyka administracyjna, a w innych jest dobrowolne. To zależy m.in. od rodzaju procesu. Szczegółowe informacje znajdują się w zasadach korzystania z portalu IMAS.

Aktywacja konta

Nadzorowane instytucje mogą same zakładać konta i zarządzać dostępem użytkowników do portalu IMAS. W tym celu powołują upoważnionych administratorów.

Dla użytkowników z podmiotów zewnętrznych funkcję administratora pełni EBC.

Rejestracja do portalu IMAS

Zakładanie kont użytkowników

Upoważnieni administratorzy mogą wchodzić na portal identyfikacyjny EBC, żeby zakładać nowe konta dla użytkowników ze swojej organizacji, oraz na portal IMAS, żeby przypisywać im szczegółowe uprawnienia. Konta użytkowników dla podmiotów zewnętrznych zakłada bezpośrednio EBC.

Podstawowe wskazówki do aktywacji konta i najważniejsze informacje techniczne można znaleźć w instrukcji. Pełny opis sposobu korzystania z portalu znajduje się w samym portalu.

Jak uzyskać dostęp do portalu IMAS Instrukcja aktywowania konta użytkownika Opis portalu IMAS: dostęp do poszczególnych procesów Krótki przewodnik do wniosków dotyczących procesów nadzorczych

Dodawanie i usuwanie upoważnionych administratorów i użytkowników

Upoważnieni administratorzy zarejestrowani w portalu wysyłają prośbę o zmiany na tym formularzu (na adres supportcenter@ecb.europa.eu).

Podmioty zewnętrzne wysyłają prośbę o zmiany na tym formularzu (na adres supportcenter@ecb.europa.eu).

Gdzie szukać wsparcia?

Problemy techniczne związane z portalem IMAS lub portalem identyfikacyjnym EBC należy zgłaszać do centrum wsparcia w EBC pod adresem supportcenter@ecb.europa.eu lub numerem telefonu +49 69 1344 7766.

Pytania dotyczące prowadzenia działalności należy kierować do właściwych organów krajowych. Ich dane kontaktowe można znaleźć w portalu IMAS. W sprawach dotyczących modeli wewnętrznych należy się kontaktować z odpowiednim wspólnym zespołem nadzorczym.

Wszystkie strony w tej sekcji

Whistleblowing