Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Portal IMAS

Korzystanie z portalu IMAS

Przez portal IMAS nadzorowane banki i podmioty zewnętrzne mogą przekazywać informacje na potrzeby procesów nadzorczych, śledzić status tych procesów i wymieniać informacje z nadzorcami. Osoby mające już konto mogą się zalogować i potwierdzić zapoznanie się z warunkami korzystania z portalu.

Logowanie do portalu IMAS

Uruchomienie portalu

Portal IMAS uruchomiono na początku 2021. Mogą z niego korzystać – zależnie od rodzaju procesu nadzorczego – zarówno nadzorowane banki (istotne i mniej istotne), jak i podmioty zewnętrzne (podmioty nieobjęte nadzorem i osoby fizyczne). Poniżej znajdują się informacje o procesach dostępnych w portalu.

Procesy dostępne w portalu IMAS

Dla banków istotnych i mniej istotnych

Tylko dla banków istotnych

Zasady korzystania z portalu

Korzystanie z portalu IMAS w niektórych krajach jest obowiązkowe na mocy prawa lub jako praktyka administracyjna, a w innych – dobrowolne, również w zależności od rodzaju procesu. Szczegółowe informacje można znaleźć w zasadach korzystania z portalu.

Aktywacja konta

Nadzorowane instytucje mogą same zakładać konta i zarządzać dostępem użytkowników do portalu IMAS. W tym celu powołują upoważnionych administratorów.

Dla użytkowników z podmiotów zewnętrznych funkcję administratora pełni EBC.

Rejestracja do portalu IMAS

Rejestracji do portalu IMAS dokonuje się przez złożenie do EBC (supportcenter@ecb.europa.eu) odpowiedniego formularza rejestracyjnego.

Zakładanie kont użytkowników

Upoważnieni administratorzy mogą wchodzić na portal identyfikacyjny EBC, żeby zakładać konta dla użytkowników ze swojej instytucji, oraz na portal IMAS, żeby przypisywać im szczegółowe uprawnienia. Dla podmiotów zewnętrznych konta użytkowników zakłada bezpośrednio EBC.

Podstawowe wskazówki do aktywacji konta i najważniejsze informacje techniczne można znaleźć w instrukcji. Pełne objaśnienie, jak korzystać z portalu IMAS, znajduje się w samym portalu.

Jak uzyskać dostęp do portalu IMAS po raz pierwszy? Instrukcja aktywacji konta Opis portalu IMAS: dostęp do poszczególnych procesów Krótki przewodnik do wniosków dotyczących procesów nadzorczych

Dodawanie i usuwanie upoważnionych administratorów i użytkowników

Upoważnieni administratorzy zarejestrowani w portalu mogą wysłać wniosek o wprowadzenie zmian na adres supportcenter@ecb.europa.eu za pomocą tego formularza.

Podmioty zewnętrzne mogą wysłać wniosek o wprowadzenie zmian na adres supportcenter@ecb.europa.eu za pomocą tego formularza.

Gdzie szukać wsparcia?

Problemy techniczne związane z portalem IMAS lub portalem identyfikacyjnym EBC należy zgłaszać do centrum wsparcia EBC pod adresem supportcenter@ecb.europa.eu lub numerem telefonu +49 69 1344 7766.

Pytania dotyczące prowadzenia działalności należy kierować do właściwych organów krajowych. Ich dane kontaktowe można znaleźć w portalu IMAS. W sprawach dotyczących modeli wewnętrznych należy się kontaktować z odpowiednim wspólnym zespołem nadzorczym.

Wszystkie strony w tej sekcji

Demaskowanie nieprawidłowości