Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Portal IMAS

Do czego służy portal IMAS

Przez portal IMAS nadzorowane banki i podmioty zewnętrzne mogą przekazywać informacje na potrzeby procesów nadzorczych, śledzić status tych procesów i wymieniać informacje z nadzorcami. Osoby mające już konto mogą się zalogować i potwierdzić zapoznanie się z warunkami korzystania z portalu.

Logowanie do portalu IMAS

Kto może korzystać z portalu IMAS

W zależności od kategorii procesu z portalu IMAS mogą korzystać nadzorowane banki (istotne i mniej istotne) oraz podmioty zewnętrzne (podmioty nieobjęte nadzorem i osoby fizyczne).

Procesy dostępne w portalu IMAS

Dla banków istotnych i mniej istotnych

Tylko dla banków istotnych

Zasady korzystania z portalu

Korzystanie z portalu IMAS w niektórych krajach jest obowiązkowe na mocy prawa lub jako praktyka administracyjna, a w innych – dobrowolne, również w zależności od rodzaju procesu. Szczegółowe informacje można znaleźć w zasadach korzystania z portalu.

Jak uzyskać dostęp

Nadzorowane banki mogą same zakładać konta i zarządzać dostępem użytkowników do portalu IMAS. W tym celu powołują upoważnionych administratorów.

Dla użytkowników z podmiotów zewnętrznych funkcję administratora pełni EBC.

Nadzorowane banki (istotne i mniej istotne)

W celu rejestracji nowego nadzorowanego banku należy skorzystać z aplikacji rejestracyjnej portalu IMAS.

W przypadku banków, które są już zarejestrowane, upoważnieni administratorzy mogą dodawać nowych użytkowników w portalu identyfikacyjnym EBC oraz przypisywać im indywidualne uprawnienia w portalu IMAS. Administratorzy powołują nowych upoważnionych administratorów dla swojej instytucji w portalu identyfikacyjnym EBC.

Szczegółowe instrukcje dotyczące dostępu do portalu można znaleźć w poniższych przewodnikach.

Instrukcja dla upoważnionych administratorów Jak uzyskać dostęp do portalu IMAS po raz pierwszy Opis portalu IMAS: dostęp do poszczególnych procesów Krótki przewodnik do wniosków dotyczących procesów nadzorczych

Podmioty zewnętrzne (podmioty nieobjęte nadzorem i osoby fizyczne)

Kontami użytkowników z podmiotów zewnętrznych zarządza EBC. W celu rejestracji, zmiany lub usunięcia konta użytkownika z podmiotu zewnętrznego należy skorzystać z aplikacji rejestracyjnej portalu IMAS

Jak uzyskać pomoc

Problemy techniczne związane z portalem IMAS lub portalem identyfikacyjnym EBC należy zgłaszać do centrum wsparcia EBC pod adresem supportcenter@ecb.europa.eu lub numerem telefonu +49 69 1344 7766.

Pytania z zakresu prowadzonej działalności należy kierować do właściwych organów krajowych. Ich dane kontaktowe można znaleźć w portalu IMAS. W sprawach dotyczących modeli wewnętrznych należy kontaktować się ze wspólnym zespołem nadzorczym.

Wszystkie strony w tej sekcji

Demaskowanie nieprawidłowości