Menu

Portal IMAS

Korzystanie z portalu IMAS

Przez portal IMAS banki nadzorowane bezpośrednio przez EBC mogą przekazywać informacje na potrzeby procesów nadzorczych, śledzić status tych procesów i wymieniać informacje z nadzorcami. Osoby mające już konto mogą się zalogować i potwierdzić warunki korzystania z portalu.

Logowanie do portalu IMAS

Uruchomienie portalu

Wprowadzenie portalu IMAS rozłożono na dwa etapy. W pierwszym, który rozpoczął się 20 października 2020, dostęp do portalu i możliwość korzystania z niego miała jedynie ograniczona grupa banków istotnych. Od momentu pełnego uruchomienia portalu 27 stycznia 2021 mogą z niego korzystać wszystkie banki nadzorowane bezpośrednio przez EBC.

Aktywacja konta

Podmioty mające status zaufanych organizacji mogą zarządzać swoimi kontami użytkownika przez portal identyfikacyjny EBC. Upoważnieni administratorzy mogą wchodzić na portal identyfikacyjny, żeby tworzyć nowe konta użytkownika, oraz na portal IMAS, żeby przypisywać im szczegółowe uprawnienia.

  • W celu aktywowania konta użytkownika należy się skontaktować z upoważnionym administratorem.
  • W sprawie zarejestrowania upoważnionego administratora trzeba się zwrócić do swojej osoby kontaktowej w EBC lub do zespołu wsparcia pod adresem supportcenter@ecb.europa.eu.

Podstawowe wskazówki do aktywacji konta i najważniejsze informacje techniczne można znaleźć w instrukcji. Pełny opis sposobu korzystania z portalu znajduje się na samym portalu.

Jak uzyskać dostęp do portalu IMAS
Instrukcja do aktywowania konta użytkownika

Gdzie szukać wsparcia?

Jakie procesy są obecnie dostępne w portalu IMAS?

Ocena kompetencji i reputacji dla banków istotnych

Banki istotne mogą przez portal IMAS składać wnioski o przeprowadzenie oceny kompetencji i reputacji, śledzić jej status i wymieniać z nadzorcami informacje na ten temat.

Ocena kompetencji i reputacji

Korzystanie z portalu IMAS w związku z oceną kompetencji i reputacji w niektórych krajach jest obowiązkowe na mocy prawa lub jako praktyka administracyjna, a w innych jest dobrowolne. Poniższa mapa pokazuje, jak to wygląda w każdym z uczestniczących krajów. Portal IMAS nie zmienia trybu współpracy między EBC a właściwymi organami krajowymi: we wszystkich uczestniczących krajach wnioski o przeprowadzenie oceny kompetencji i reputacji należy w dalszym ciągu składać do właściwego organu krajowego.

Krótki przewodnik do wniosków o ocenę kompetencji i reputacji