Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Portal IMAS

Korzystanie z portalu IMAS

Przez portal IMAS nadzorowane banki i podmioty zewnętrzne mogą przekazywać informacje na potrzeby procesów nadzorczych, śledzić status tych procesów i wymieniać informacje z nadzorcami. Osoby mające już konto mogą się zalogować i potwierdzić warunki korzystania z portalu.

Logowanie do portalu IMAS

Uruchomienie portalu

Portal IMAS został uruchomiony na początku 2021. Mogą z niego korzystać – zależnie od rodzaju procesu nadzorczego – zarówno nadzorowane banki (istotne i mniej istotne), jak i podmioty zewnętrzne (podmioty nieobjęte nadzorem i osoby fizyczne). Informacje o dostępnych procesach można znaleźć niżej.

Aktywacja konta

Nadzorowane instytucje mogą same zakładać konta i zarządzać dostępem użytkowników do portalu IMAS. W tym celu powołują upoważnionych administratorów.

Dla użytkowników z podmiotów zewnętrznych funkcję administratora pełni EBC.

Rejestracja do portalu IMAS

Zakładanie kont użytkowników

Upoważnieni administratorzy mogą wchodzić na portal identyfikacyjny EBC, żeby zakładać nowe konta dla użytkowników ze swojej organizacji, oraz na portal IMAS, żeby przypisywać im szczegółowe uprawnienia. Konta użytkowników dla podmiotów zewnętrznych zakłada bezpośrednio EBC.

Podstawowe wskazówki do aktywacji konta i najważniejsze informacje techniczne można znaleźć w instrukcji. Pełny opis sposobu korzystania z portalu znajduje się na samym portalu.

Jak uzyskać dostęp do portalu IMAS Instrukcja do aktywowania konta użytkownika Opis portalu IMAS: dostęp do poszczególnych procesów

Dodawanie i usuwanie upoważnionych administratorów i użytkowników

Upoważnieni administratorzy zarejestrowani w portalu wysyłają prośbę o zmiany na tym formularzu (na adres supportcenter@ecb.europa.eu).

Podmioty zewnętrzne wysyłają prośbę o zmiany na tym formularzu (na adres supportcenter@ecb.europa.eu).

Gdzie szukać wsparcia?

Problemy techniczne związane z portalem IMAS lub portalem identyfikacyjnym EBC należy zgłaszać do centrum wsparcia w EBC pod adresem supportcenter@ecb.europa.eu lub numerem telefonu +49 69 1344 7766.

Procesy dostępne w portalu IMAS

Ocena kompetencji i reputacji na rzecz banków istotnych

Przez portal IMAS banki istotne mogą składać wnioski o przeprowadzenie oceny kompetencji i reputacji, śledzić jej status i wymieniać z nadzorcami informacje na ten temat.

Ocena kompetencji i reputacji

Korzystanie z portalu IMAS w związku z oceną kompetencji i reputacji w niektórych krajach jest obowiązkowe na mocy prawa lub jako praktyka administracyjna, a w innych jest dobrowolne. Poniższa mapa pokazuje, jak to wygląda w każdym z uczestniczących krajów. Portal IMAS nie zmienia trybu współpracy między EBC a właściwymi organami krajowymi: we wszystkich uczestniczących krajach wnioski o przeprowadzenie oceny kompetencji i reputacji należy w dalszym ciągu składać do właściwego organu krajowego.

Krótki przewodnik do wniosków o ocenę kompetencji i reputacji

Powiadomienia w ramach paszportowania

Przez portal IMAS banki istotne i mniej istotne będą mogły składać powiadomienia w ramach procedury paszportowania.

Nabycie znacznego pakietu akcji

Przez portal IMAS będzie można składać wnioski o zgodę na nabycie lub zwiększenie znacznego pakietu akcji istniejącego banku.

Wszystkie strony w tej sekcji