Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Polityka językowa

Na tej stronie można znaleźć informacje o Nadzorze Bankowym EBC (pionie nadzorczym Europejskiego Banku Centralnego) w 24 językach urzędowych Unii Europejskiej.

Całość informacji jest dostępna po angielsku, ale staramy się, żeby najważniejsze treści – w tym szczególnie interesujące dla europejskiej opinii publicznej – były także tłumaczone na inne języki.

Co mogę przeczytać w moim języku?

Najważniejsze elementy: strona główna, strony wprowadzające do każdej z sześciu sekcji oraz cała treść w sekcjach „O nas”, „Nadzór w praktyce”, „Organizacja i zarządzanie” i „Ramy prawne i ramy polityki” są dostępne po angielsku i w wielu innych językach urzędowych UE.

Niektóre treści zostały przetłumaczone tylko na wybrane języki UE, więc jeśli nie znajdziesz danego tekstu w swoim języku, sprawdź, czy nie ma innej wersji językowej, którą zrozumiesz. Ponadto część przemówień i wywiadów, których udzielają przewodniczący i pozostali członkowie Rady ds. Nadzoru, oraz niektóre wpisy na blogu ich autorstwa są dostępne także w językach innych niż angielski. Komunikaty prasowe zasadniczo ukazują się po angielsku, jednak jeśli są skierowane do ogółu społeczeństwa, a nie tylko do specjalistów, tłumaczymy je również na inne języki urzędowe UE.

Akty prawne EBC są z reguły publikowane we wszystkich językach urzędowych UE na portalu EUR-Lex.

Informacje o konsultacjach publicznych prowadzonych przez EBC są dostępne tylko w niektórych językach, natomiast odpowiedzi na te konsultacje można do nas przesyłać w dowolnym języku urzędowym UE.

Informacje na temat nadzoru bankowego i pokrewne tematy w swoim języku można także znaleźć na stronach internetowych krajowych organów nadzoru.

Realizacja polityki językowej

Zaakceptowanie cookies przez użytkowników tej strony pomaga nam pozyskiwać zbiorcze statystyki zapotrzebowania na tłumaczenie jej poszczególnych sekcji i stron. Dzięki temu możemy planować, co w przyszłości będzie tłumaczone. Jeżeli dana część strony nie jest jeszcze dostępna w wybranym języku, wyświetla się odpowiednie powiadomienie.

Za realizację polityki językowej odpowiada Dyrekcja Generalna EBC ds. Komunikacji.

Pytania do Europejskiego Banku Centralnego można kierować w dowoInym języku urzędowym UE przy użyciu formularza wniosku o udzielenie informacji.

Wszystkie strony w tej sekcji

Demaskowanie nieprawidłowości