Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
Najbardziej aktualne informacje można znaleźć na angielskojęzycznej wersji tej strony.

Oświadczenia o ochronie prywatności

Podczas wykonywania swoich zadań Europejski Bank Centralny (EBC) przetwarza dane osobowe zgodnie z odpowiednimi unijnymi przepisami o ochronie danych, czyli z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych.

Rozporządzenie (UE) 2018/1725

Informacje o tym, w jaki sposób EBC przetwarza dane osobowe, można znaleźć w dostępnych online oświadczeniach o ochronie prywatności, w których wyjaśniamy:

  • kto jest administratorem danych i kto je przetwarza
  • w jakim celu i na jakiej podstawie prawnej odbywa się przetwarzanie danych
  • do jakich kategorii należą zbierane dane osobowe
  • jak długo są przechowywane dane osobowe
  • kto jest odbiorcą danych osobowych
  • jak korzystać z praw dotyczących ochrony danych
  • jak w razie pytań skontaktować się z inspektorem ochrony danych w EBC
  • jak skontaktować się z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych, żeby złożyć zażalenie, że w wyniku przetwarzania danych zostały naruszone prawa wynikające z rozporządzenia (UE) 2018/1725.

Oświadczenia o ochronie prywatności mogą zostać zaktualizowane w celu uwzględnienia nowych przepisów. Oświadczenia z powyższego wykazu zawierają aktualne informacje o przetwarzaniu danych przez EBC.

Kontakt

Pytania dotyczące ochrony danych można kierować mejlem do inspektora ochrony danych w EBC pod adresem dpo@ecb.europa.eu.

Wszystkie strony w tej sekcji

Demaskowanie nieprawidłowości