Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Надзорът. Как работи?

Надзорът. Как работи? Този раздел дава по-задълбочена информация за европейския банков надзор и представя някои от лицата и дейностите в него.

Защо изменението на климата е от значение за банките?

Публикувано на: 10 септември 2021 г.

Климатичните и екологичните рискове имат все по-голяма роля в банковата дейност. Вижте как екстремните метеорологични явления могат да се отразят на банките и какво могат да направят те, за да запазят важната си функция на заемодатели в бъдеще и да дадат своя принос в прехода към нисковъглеродна икономика.

Какво трябва да бъде в центъра на вниманието на банките през 2021 г. и след това?

Публикувано на: 15 юли 2021 г.

Банките се справиха добре с първото сътресение от пандемията, но какви мерки трябва да предприемат след края ѝ?

Как нуждите на гражданите променят традиционните банки?

Публикувано на: 15 юли 2021 г.

Банките са в процес на цифрова трансформация и пандемията от коронавирус подейства като катализатор за ускоряването му.

Какво представляват вътрешните модели?

Публикувано на: 6 април 2021 г.

Банките трябва да поддържат достатъчно капитал, за да покрият неочаквани загуби. Те могат да използват вътрешни модели, чрез които да изчисляват колко капитал им е необходим. Вижте как се случва това.

Какво представляват провизиите и покритието на необслужваните кредити (НОК)?

Публикувано на: 21 декември 2020 г.

Банките трябва да заделят провизии, за да покрият очакваните загуби по кредити. Какво представляват тези провизии и какво означава покритие на НОК? Какво гарантира, че банките осигуряват подобаващо покритие на тези кредити?

Създават ли мерките за подпомагане в ситуация на пандемия предприятия зомбита?

Публикувано на: 14 декември 2020 г.

За да помогнат на фирмите да се справят с кризата, причинена от коронавируса, ЕЦБ и националните правителства въведоха мерки в подкрепа на банковото кредитиране на жизнеспособни компании. Но дали мерките за подпомагане не поддържат изкуствено и фирми в недобро финансово състояние?

ЕЦБ обяснява: банковият съюз

Публикувано на: 21 август 2020 г.

Банковият съюз прави възможно последователното прилагане на правилата за банките в ЕС. Това допринася за осигуряване на устойчивост на банковата система. Нашата колежка Филипа обяснява основите на банковия съюз и как той дава на европейците възможност уверено да спестяват, харчат или заемат пари.

ЕЦБ обяснява: европейският банков надзор

Публикувано на: 21 август 2020 г.

Като европейски банков надзорен орган ние проверяваме дали банките спазват правилата. Нашият колега Франсоа обяснява как това в крайна сметка е от полза за европейците, тъй като допринася за сигурността и стабилността на банките.

Защо банките трябва да поддържат капитал?

Публикувано на: 23 май 2019 г.

Всички се нуждаем от банките, например за да им поверим депозитите си, или за да ни заемат пари. Искаме те да са сигурни и стабилни. Банките трябва да поддържат достатъчно капитал, за да е сигурно, че ще могат да функционират и в благоприятни, и в неблагоприятни времена. Но какво представлява капиталът и как прави банките по-устойчиви?

Каква е ролята на ЕЦБ в банковите сливания и придобивания?

Публикувано на: 5 април 2019 г.

Когато две банки обмислят сливане, ЕЦБ поддържа неутрална позиция и прави оценка на предложения проект чисто технически. Какво взема предвид? И как ролята ѝ зависи от формата на консолидация, която те избират? За да научите, прочетете нашата обяснителна статия.

Въпроси и отговори за общия за ЕС стрес тест през 2018 г.

Публикувано на: 2 ноември 2018 г.

Банките от еврозоната са по-устойчиви на финансови сътресения, показа проведеният под ръководството на Европейския банков орган стрес тест. Научете повече за използваните в теста сценарии, ролята на ЕЦБ и как надзорните органи ще използват резултатите при вземане на решения относно отделните банки.

Как се избира председателят на Надзорния съвет?

Публикувано на: 17 юли 2018 г.

На всеки пет години се назначава нов председател на Надзорния съвет. За позицията се обявява конкурс, в който може да кандидатства всеки гражданин на ЕС със солиден опит в банковото дело и финансите. Научете кой участва в избора на крайния кандидат и какво е необходимо за назначението на тази длъжност.

Защо трябва да има надзор над търговските банки?

Публикувано на: 30 април 2018 г.

Като клиенти на търговските банки ние искаме те да са в добро състояние, за да имаме достъп до финансовите услуги, които предоставят. Освен това доброто състояние на банките осигурява стабилност на финансовата система.

Как ЕЦБ извършва надзор над банките, които използват FinTech?

Публикувано на: 27 март 2018 г.

Тази страница е в процес на превод.

За мнозина от нас вече е нещо съвсем нормално да плащаме през смартофона си. Банките ни използват иновативни технологии, известни като FinTech, за предоставянето на подобни услуги. Но какво точно представляват FinTech и как можем да сме сигурни, че са безопасни?

Защо е важно банките да намалят лошите кредити?

Публикувано на: 7 февруари 2018 г.

ЕЦБ помага на банките в под нейния надзор да се справят с лошите кредити, т.е. кредити, които известно време не са били изплащани или които не е вероятно да бъдат изплатени. Научете защо лошите кредити са проблем и каква е ролята на ЕЦБ за разрешаването му.

Какво означава една банка да бъде проблемна или да има вероятност да стане проблемна?

Публикувано на: 14 юни 2017 г.

Като всеки друг бизнес, и банките могат да фалират. Все пак, тъй като те осигуряват важни за икономиката услуги и тъй като изпадането им в несъстоятелност може да навреди на други сектори на икономиката, за банковите фалити има специални правила.

Какво представлява анализът на ЕЦБ на чувствителността към лихвения риск в банковия портфейл?

Публикувано на: 28 февруари 2017 г.

Анализът на ЕЦБ на чувствителността към лихвения риск в банковия портфейл ще изследва какво въздействие върху банките биха оказали хипотетични изменения на лихвените проценти. Научете повече за стрес теста и за това как той ще бъде използван в надзорния процес като цяло.

Какво представлява предпазната рекапитализация и как функционира тя?

Публикувано на: 27 декември 2016 г.

Научете какво означава една банка да получи средства за предпазна рекапитализация и каква роля играе ЕЦБ в процеса.

Накратко за европейския банков надзор

Публикувано на: 4 ноември 2016 г.

В рамките на европейския банков надзор ЕЦБ упражнява надзор над най-големите банки. Научете повече за целите и функциите на европейския банков надзор.

Какво представляват необслужваните кредити?

Публикувано на: 12 септември 2016 г.

Смята се, че един кредит е необслужван, когато са налице признаци, че не е вероятно той да бъде изплатен, или са изминали повече от 90 дни, без кредитополучателят да е изплащал договорените вноски. Защо лошите кредити са проблем и каква е нашата роля като надзорен орган?

Често задавани въпроси за стрес теста, проведен в целия ЕС през 2016 г.

Публикувано на: 26 юли 2016 г.

Резултатите на банките от стрес теста през 2016 г. ще бъдат публикувани от Европейския банков орган на 29 юли 2016 г. Научете какви са последиците от тазгодишния стрес тест и как той допринася за по-широкообхватния процес на надзор.

Какво представляват надзорните колегии?

Публикувано на: 14 юли 2016 г.

В свят на растяща глобализация е особено съществено банките, които имат дейност в повече от една държава, да бъдат под възможно най-ефикасен надзор. В това отношение важна роля изпълняват надзорните колегии.

Какво представлява ПНПО?

Публикувано на: 16 юни 2016 г.

Надзорните органи редовно подлагат на оценка и измерване рисковете за всяка банка. Тази ключова дейност се нарича „процес по надзорен преглед и оценка“, или накратко ПНПО. Какво стои зад този термин и какво означава ПНПО за банките?

Какво представляват по-малко значимите институции с висок приоритет?

Публикувано на: 24 март 2016 г.

Освен че упражняват надзор над най-големите банки в Европа, надзорниците в ЕЦБ наблюдават внимателно по-малки банки, класифицирани като „с висок приоритет“.

Какво представлява надзорът за надеждност и пригодност?

Публикувано на: 18 март 2016 г.

Надзорниците оценяват дали членове на съвети на банки са „надеждни и пригодни“ да изпълняват задълженията си. С други думи, проверяваме тяхната репутация и оценяваме знанията, уменията и опита им за изпълняване на задълженията.

Какво представлява квалифицираното дялово участие?

Публикувано на: 18 март 2016 г.

Една от нашите задачи е оценката на планирани придобивания на „квалифицирани дялови участия“ в дадена банка. ЕЦБ взема такива решения като част от общите процедури, които се прилагат за всички банки под европейски банков надзор.

Какво представлява AnaCredit?

Публикувано на: 11 ноември 2015 г.

AnaCredit е нов набор от данни с подробна информация за отделни банкови кредити в еврозоната. Името означава „аналитични набори от данни за кредити“ (analytical credit datasets).

Лицата, които подават сигнал за нередности, действат за всеобщото добро

Публикувано на: 8 септември 2015 г.

Сигнализирането за нередности е важен инструмент за разкриването на нарушения от страна на поднадзорните банки или на банковите надзорници. Граждани, които подозират, че е нарушено релевантното законодателство на ЕС, действат в обществен интерес, когато съобщават на ЕЦБ за тези нарушения.

Надзорна статистика

Публикувано на: 19 май 2015 г.

Данните са в основата на банковия надзор и един действително европейски подход към него е постижим само при наличието на съпоставима информация. В тази статия се описва хармонизираният подход на ЕЦБ към събирането на данни и се разглежда ролята на статистиката в текущия надзор.

Какво представлява Административният съвет за преглед?

Публикувано на: 25 март 2015 г.

Жан-Пол Редуен, председател на Административния съвет за преглед, отговаря на въпроси за специфичната му роля в новата епоха на банков надзор от страна на ЕЦБ.

Литва: Високите надзорни стандарти са важни!

Публикувано на: 29 декември 2014 г.

С приемането на еврото Литва се присъединява към единния надзорен механизъм от 1 януари 2015 г. Ингрида Шимоните, заместник-председател на Lietuvos bankas, става член на Надзорния съвет. В онлайн интервю тя говори за основните характеристики на литовския банков сектор и за предизвикателствата пред банковия надзор в ЕЦБ.

Всички страници в този раздел

Whistleblowing