Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Надзорът. Как работи?

Надзорът. Как работи? Този раздел дава по-задълбочена информация за европейския банков надзор и представя някои от лицата и дейностите в него.

Какво представляват оповестяванията във връзка с климата?

Публикувано на: 21 април 2023 г.

Оповестяванията, свързани с климата, са документи, които фирми, банки и институции като ЕЦБ публикуват за въглеродния отпечатък на своите дейности и експозициите си на свързани с климата рискове. Те ни показват до каква степен дейностите на дадена организация засягат и са засегнати от изменението на климата.

Какво представляват оповестяванията във връзка с климата?

Как се избира председателят на Надзорния съвет?

Публикувано на: 17 юли 2018 г.

Нов председател на Надзорния съвет се назначава на всеки пет години. Длъжността се обявява публично и може да кандидатства всеки гражданин на ЕС със солиден опит в областта на банковото дело и финансите. Вижте кой участва в избора на крайния кандидат и какво е необходимо за заемането на тази длъжност.

Как се избира председателят на Надзорния съвет?

Какво представляват по-малко значимите институции?

Публикувано на: 13 декември 2022 г.

Всички поднадзорни лица по подразбиране се класифицират като по-малко значими институции. Те стават значими едва когато изпълнят поне един от редица критерии. Кои са критериите? Какви услуги предлагат по-малко значимите институции? И кой отговаря за надзора и наблюдението над тях?

Какво представляват по-малко значимите институции?

Защо банките трябва да обърнат внимание на изменението на климата?

Публикувано на: 10 септември 2021 г.

Рисковете, свързани с климата и околната среда, играят все по-голяма роля за банките. Научете как екстремните метеорологични явления могат да засегнат банките и как те могат да запазят и за в бъдеще важната си роля като кредитори и да дадат своя принос за прехода към нисковъглеродна икономика.

Защо банките трябва да обърнат внимание на изменението на климата?

Как потребностите на гражданите променят традиционните банки?

Публикувано на: 15 юли 2021 г.

Банките са в процес на цифрова трансформация, а пандемията от коронавирус изигра ролята на катализатор за ускоряване на този процес.

Как потребностите на гражданите променят традиционните банки?

Какво представляват вътрешните модели?

Публикувано на: 6 април 2021 г.

Банките трябва да поддържат достатъчно капитал, за да покрият неочаквани загуби. Те могат да използват вътрешни модели, за да изчислят какво количество им е необходимо. Вижте как се случва това.

Какво представляват вътрешните модели?

Какво представляват провизиите и покритието на необслужваните кредити (НОК)?

Публикувано на: 21 декември 2020 г.

За да покрият очакваните загуби от кредити, банките трябва да заделят провизии. Какво представляват те и какво означава покритие на НОК? И какво гарантира, че банките покриват по подходящ начин тези кредити?

Какво представляват провизиите и покритието на необслужваните кредити (НОК)?

ЕЦБ обяснява: банковият съюз

Публикувано на: 21 август 2020 г.

Банковият съюз прави възможно последователното прилагане на банковите правила на ЕС. Това допринася за осигуряване на устойчивост на банковата система. Колежката ни Филипа обяснява основите на банковия съюз и как той осигурява на гражданите в Европа възможност уверено да спестяват, харчат или вземат назаем пари.

ЕЦБ обяснява: банковият съюз

ЕЦБ обяснява: Европейски банков надзор

Публикувано на: 21 август 2020 г.

Като европейски банков надзорен орган ние проверяваме дали банките спазват правилата. Колегата ни Франсоа обяснява как това в крайна сметка служи на гражданите на Европа, тъй като помага да се осигури сигурността и стабилността на банките.

ЕЦБ обяснява: Европейски банков надзор

Защо банките трябва да поддържат капитал?

Публикувано на: 23 май 2019 г.

Всички ние разчитаме на банките, например за това да се грижат за депозитите ни, или да ни отпускат пари назаем. Нужно ни е те да бъдат сигурни и стабилни. Банките трябва да разполагат с достатъчно капитал, за да е сигурно, че могат да поддържат дейността си в добри и лоши времена. А какво представлява капиталът и как прави банките по-устойчиви?

Защо банките трябва да поддържат капитал?

Каква е ролята на ЕЦБ в банковите сливания и придобивания?

Публикувано на: 5 април 2019 г.

Когато две банки обмислят сливане, ЕЦБ поддържа неутрална позиция и оценява предложения от тях проект в чисто техническо отношение. Какво разглежда тя? И как ролята ѝ зависи от формата на консолидация, която те избират? За да научите, прочетете нашата обяснителна статия.

Каква е ролята на ЕЦБ в банковите сливания и придобивания?

Защо трябва да има надзор над търговските банки?

Публикувано на: 30 април 2018 г.

Като банкови клиенти ни е нужно търговските банки да бъдат в добро състояние, за да имаме достъп до предоставяните от тях финансови услуги. Освен това банките трябва да бъдат жизнеспособни, за да се осигури стабилност на финансовата система.

Защо трябва да има надзор над търговските банки?

Как извършва ЕЦБ надзор над банките, които използват финансови технологии?

Публикувано на: 27 март 2018 г.

За мнозина от нас вече е нещо съвсем нормално да плащаме за покупките си със смартфон. Нашите банки използват иновативни технологии, известни като финансови технологии, за да предоставят този вид услуги. Какво точно представляват финансовите технологии и как можем да бъдем сигурни, че е безопасно да ги използваме?

Как извършва ЕЦБ надзор над банките, които използват финансови технологии?

Защо е важно банките да намалят лошите кредити?

Публикувано на: 7 февруари 2018 г.

ЕЦБ помага на банките под неин надзор да се справят с лошите кредити, т.е. кредити, които не са били погасявани през определен период от време или е малко вероятно да бъдат изплатени. Научете защо лошите кредити са проблем и каква е ролята на ЕЦБ в тази област.

Защо е важно банките да намалят лошите кредити?

Какво означава една банка да бъде проблемна или да има вероятност да стане проблемна?

Публикувано на: 14 юни 2017 г.

Като всеки друг бизнес и банките могат да фалират. Но заради важните услуги, които те предоставят на икономиката, и заради възможността техният фалит да нанесе вреди на други нейни части съществуват специални правила за банковите фалити.

Какво означава една банка да бъде проблемна или да има вероятност да стане проблемна?

Какво представлява предпазната рекапитализация и как функционира тя?

Публикувано на: 27 декември 2016 г.

Научете какво означава една банка да получи средства за предпазна рекапитализация и каква роля играе ЕЦБ в процеса.

Какво представлява предпазната рекапитализация и как функционира тя?

Какво представляват необслужваните кредити?

Публикувано на: 12 септември 2016 г.

Счита се, че кредитите са „необслужвани“, когато има признаци, че е малко вероятно те да бъдат изплатени, или когато са изминали повече от 90 дни, без кредитополучателят да е изплащал договорените вноски. Защо лошите кредити са проблем и каква е нашата роля като надзорен орган?

Какво представляват необслужваните кредити?

Какво представляват надзорните колегии?

Публикувано на: 14 юли 2016 г.

В свят на растяща глобализация е особено съществено банките, които имат дейност в повече от една държава, да бъдат под възможно най-ефикасен надзор. В това отношение важна роля изпълняват надзорните колегии.

Какво представляват надзорните колегии?

Какво представлява ПНПО?

Публикувано на: 16 юни 2016 г.

Надзорните органи редовно подлагат на оценка и измерване рисковете за всяка банка. Тази ключова дейност се нарича „процес по надзорен преглед и оценка“, или накратко ПНПО. Какво стои зад този термин и какво означава ПНПО за банките?

Какво представлява ПНПО?

Какво представлява надзорът за надеждност и пригодност?

Публикувано на: 18 март 2016 г.

Надзорниците оценяват дали членовете на ръководните органи на банките са „надеждни и пригодни“ да изпълняват задълженията си. С други думи, проверяваме тяхната репутация и оценяваме знанията, уменията и опита им да изпълняват задълженията си.

Какво представлява надзорът за надеждност и пригодност?

Какво представлява квалифицираното дялово участие?

Публикувано на: 18 март 2016 г.

Една от нашите задачи е оценката на планирани придобивания на „квалифицирани дялови участия“ в дадена банка. ЕЦБ взема такива решения като част от общите процедури, които се прилагат за всички банки под европейски банков надзор.

Какво представлява квалифицираното дялово участие?

Какво представлява AnaCredit?

Публикувано на: 11 ноември 2015 г.

AnaCredit е нов набор от данни с подробна информация за отделни банкови кредити в еврозоната. Името означава „аналитични набори от данни за кредити“ (analytical credit datasets).

Какво представлява AnaCredit?

Лицата, подаващи сигнали за нередности, действат за всеобщото добро

Публикувано на: 8 септември 2015 г.

Сигнализирането за нередности е важен инструмент за разкриването на нарушения от страна на поднадзорните банки или на банковите надзорници. Граждани, които подозираπ‚, че е нарушено релевантното законодателство на ЕС, действат в обществен интерес, когато съобщават на ЕЦБ за тези нарушения.

Лицата, подаващи сигнал за нередности, действат за всеобщото добро

Надзорна статистика

Публикувано на: 19 май 2015 г.

Данните са в основата на банковия надзор и един действително европейски подход към него е постижим само при наличието на съпоставима информация. В тази статия се описва хармонизираният подход на ЕЦБ към събирането на данни и се разглежда ролята на статистиката в текущия надзор.

Надзорна статистика

Върху какво трябва да съсредоточат вниманието си банките през 2021 г. и след това?

Публикувано на: 15 юли 2021 г.

Банките са се справили добре с първото сътресение от пандемията, но какви мерки би трябвало да предприемат, след като то отмине?

Върху какво трябва да съсредоточат вниманието си банките през 2021 г. и след това?

Създават ли мерките за подпомагане в ситуация на пандемия предприятия зомбита?

Публикувано на: 21 декември 2020 г.

За да помогнат на предприятията да се справят с кризата с коронавируса, ЕЦБ и националните правителства въведоха мерки в подкрепа на банковото кредитиране за жизнеспособни предприятия. Но дали мерките за подпомагане не поддържат съществуването на нежизнеспособни предприятия?

Създават ли мерките за подпомагане в ситуация на пандемия предприятия зомбита?

Какво представлява анализът на ЕЦБ на чувствителността към лихвения риск в банковия портфейл?

Публикувано на: 28 февруари 2017 г.

Анализът на ЕЦБ на чувствителността към лихвен риск в банковия портфейл разглежда как хипотетични промени в лихвената среда биха се отразили на банките. Научете повече за този анализ и как той се използва в надзорния процес в по-широк план.

Какво представлява анализът на ЕЦБ на чувствителността към лихвения риск в банковия портфейл?

Описание на стрес теста за целия ЕС през 2018 г.

Публикувано на: 2 ноември 2018 г.

Стрес тестът, организиран от Европейския банков орган, показва, че банките в еврозоната са станали по-устойчиви на финансови сътресения . Научете повече за сценариите, използвани в теста, за ролята на ЕЦБ и за начина, по който резултатите ще бъдат използвани в решенията на надзорните органи за отделните банки.

Описание на стрес теста за целия ЕС през 2018 г.

Често задавани въпроси за общия за ЕС стрес тест през 2016 г.

Публикувано на: 26 юли 2016 г.

Резултатите на банките от стрес теста през 2016 г. ще бъдат публикувани от Европейския банков орган на 29 юли 2016 г. Научете какви са последиците от тазгодишния стрес тест и как той допринася за по-широкообхватния процес на надзор.

Често задавани въпроси за общия за ЕС стрес тест през 2016 г.

Литва: Високите надзорни стандарти са важни!

Публикувано на: 29 декември 2014 г.

С приемането на еврото Литва се присъединява към единния надзорен механизъм от 1 януари 2015 г. Ингрида Шимоните, заместник-председател на Lietuvos bankas, става член на Надзорния съвет. В онлайн интервю тя говори за основните характеристики на литовския банков сектор и за предизвикателствата пред банковия надзор в ЕЦБ.

Литва: Високите надзорни стандарти са важни!

Всички страници в този раздел

Подайте сигнал