Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Dohľad: kontext.

Sekcia Dohľad: kontext. sa podrobnejšie venuje špecifickým témam európskeho bankového dohľadu a predstavuje niektorých ľudí a činnosti, ktoré sú jeho súčasťou.

Čo znamená zverejňovanie informácií súvisiacich s klímou?

Dátum zverejnenia: 21. apríla 2023

V rámci zverejňovania informácií súvisiacich s klímou ide o zverejňovanie dokumentov, v ktorých podniky, banky a inštitúcie ako ECB informujú o uhlíkovej stope svojich činností a o svojej vystavenosti klimatickým rizikám. Tieto dokumenty sú zdrojom informácií o tom, do akej miery majú činnosti organizácií vplyv na zmenu klímy, a nakoľko sú ňou samy ovplyvnené.

Čo znamená zverejňovanie informácií súvisiacich s klímou?

Aký je postup vymenovania predsedu Rady pre dohľad?

Dátum zverejnenia: 17. júla 2018

Nový predseda Rady pre dohľad sa menuje každých päť rokov. V rámci verejného výberového konania sa o obsadenie tejto funkcie môže uchádzať každý občan EÚ s požadovanou praxou v oblasti bankovníctva a financií. Zaujíma vás, kto rozhoduje o konečnom výbere a aké predpoklady musí kandidát splniť?

Aký je postup vymenovania predsedu Rady pre dohľad?

Čo sú to menej významné inštitúcie?

Dátum zverejnenia: 13. decembra 2022

Všetky dohliadané subjekty sú štandardne klasifikované ako menej významné inštitúcie. Za významné inštitúcie sú označené až vtedy, keď spĺňajú aspoň jedno zo súboru špecifických kritérií. O aké kritériá ide? Aké služby menej významné inštitúcie ponúkajú? A kto je zodpovedný za dohľad nad nimi?

Čo sú to menej významné inštitúcie?

Prečo by sa banky mali zaujímať o klimatické zmeny?

Dátum zverejnenia: 10. septembra 2021

Klimatické a environmentálne riziká sú pre banky čoraz relevantnejšie. Prečítajte si, ako sa môžu extrémne poveternostné javy dotýkať bánk a čo môžu banky urobiť preto, aby mohli zohrávať dôležitú úlohu poskytovateľov úverov aj v budúcnosti a podieľať sa na prechode na nízkouhlíkové hospodárstvo.

Prečo by sa banky mali zaujímať o klimatické zmeny?

Ako sa menia tradičné banky v reakcii na potreby ľudí?

Dátum zverejnenia: 15. júla 2021

Banky prechádzajú digitálnou transformáciou a pandémia koronavírusu tento proces urýchľuje.

Ako sa menia tradičné banky v reakcii na potreby ľudí?

Čo sú to interné modely?

Dátum zverejnenia: 6. apríla 2021

Banky musia mať dostatok kapitálu na krytie neočakávaných strát. Na výpočet potrebnej výšky kapitálu môžu používať interné modely. Prečítajte si, ako to funguje.

Čo sú to interné modely?

Čo sú to opravné položky a čo znamená krytie problémových úverov?

Dátum zverejnenia: 21. decembra 2020

Banky musia na krytie očakávaných strát z úverov účtovať opravné položky. Čo však opravné položky sú a čo znamená krytie problémových úverov? A ako sa zabezpečuje, aby banky tieto úvery riadne kryli?

Čo sú to opravné položky a čo znamená krytie problémových úverov?

ECB vysvetľuje: banková únia

Dátum zverejnenia: 21. augusta 2020

Banková únia umožňuje jednotné uplatňovanie bankových predpisov EÚ. Pomáha tak zabezpečovať odolnosť bankového systému. Naša kolegyňa Filipa približuje základné prvky bankovej únie i to, ako Európanom umožňuje s dôverou sporiť, míňať a požičiavať si peniaze.

ECB vysvetľuje: banková únia

ECB vysvetľuje: Európsky bankový dohľad

Dátum zverejnenia: 21. augusta 2020

Ako európsky orgán dohľadu kontrolujeme, či banky dodržiavajú platné predpisy. Náš kolega François vysvetľuje, ako táto činnosť svojím podielom na bezpečnosti a stabilite bánk v konečnom dôsledku prospieva všetkým občanom Európy.

ECB vysvetľuje: Európsky bankový dohľad

Prečo musia banky držať kapitál?

Dátum zverejnenia: 23. mája 2019

Či už ide napríklad o správu vkladov alebo poskytovanie úverov, každý z nás sa spolieha na banky. Práve preto je nevyhnutné, aby boli bezpečné a schopné riadne fungovať. Aby banky mohli pokračovať v činnosti aj za nepriaznivých podmienok, musia disponovať dostatkom kapitálu. Ale čo je to vlastne kapitál a ako zvyšuje odolnosť bánk?

Prečo musia banky držať kapitál?

Aká je úloha ECB pri bankových fúziách a akvizíciách?

Dátum zverejnenia: 5. apríla 2019

Pri plánovanej fúzii dvoch bánk si ECB zachováva neutrálny postoj a projekt posudzuje výlučne po technickej stránke. Na čo sa pritom zameriava? A ako jej úloha závisí od zvolenej formy konsolidácie?

Aká je úloha ECB pri bankových fúziách a akvizíciách?

Prečo je potrebné dohliadať na komerčné banky?

Dátum zverejnenia: 30. apríla 2018

Pre nás ako klientov bánk je dôležité, aby boli komerčné banky zdravé a my sme tak mohli využívať finančné služby, ktoré poskytujú. Banky musia zostať zdravé aj v záujme zachovania stability finančného systému.

Prečo je potrebné dohliadať na komerčné banky?

Ako ECB dohliada na banky, ktoré využívajú finančné technológie?

Dátum zverejnenia: 27. marca 2018

Pre mnohých z nás je už celkom bežné platiť za veci pomocou smartfónu. Banky na poskytovanie týchto inovatívnych služieb využívajú finančné technológie. Čo presne však finančné technológie znamenajú? A môžeme si byť istí ich bezpečnosťou?

Ako ECB dohliada na banky, ktoré využívajú finančné technológie?

Prečo je dôležité, aby banky znížili objem problémových úverov?

Dátum zverejnenia: 7. februára 2018

ECB podporuje banky, nad ktorými vykonáva dohľad, v riešení otázky problémových úverov, t. j. úverov, ktoré neboli istý čas splácané, alebo ktoré pravdepodobne nebudú splatené. V tomto videu sa dozviete, prečo sú nesplácané úvery problémom a akú úlohu v tejto oblasti zohráva ECB.

Prečo je dôležité, aby banky znížili objem problémových úverov?

Čo to znamená, keď banka zlyháva alebo pravdepodobne zlyhá?

Dátum zverejnenia: 14. júna 2017

Banky, podobne ako akýkoľvek iný podnik, môžu zlyhať. Keďže však poskytujú dôležité služby hospodárskym subjektom a ich zlyhanie by mohlo poškodiť ďalšie oblasti hospodárstva, v prípade ich zlyhania sa uplatňujú špecifické pravidlá.

Čo to znamená, keď banka zlyháva alebo pravdepodobne zlyhá?

Čo znamená preventívna rekapitalizácia a ako funguje?

Dátum zverejnenia: 27. decembra 2016

Viete, čo preventívna kapitalizácia znamená pre banky a akú úlohu pri nej zohráva ECB?

Čo znamená preventívna rekapitalizácia a ako funguje?

Čo sú to problémové úvery?

Dátum zverejnenia: 12. septembra 2016

Úver sa považuje za „problémový“, keď existujú náznaky, že pravdepodobne nebude splatený, alebo keď dlžník dohodnuté splátky neplatí dlhšie ako 90 dní. Prečo sú nesplácané úvery problémom a aká je úloha ECB ako orgánu dohľadu?

Čo sú to problémové úvery?

Čo sú to kolégiá dohľadu?

Dátum zverejnenia: 14. júla 2016

V čoraz viac globalizovanom svete je veľmi dôležité, aby banky pôsobiace vo viacerých krajinách podliehali čo najúčinnejšiemu dohľadu. Kolégiá dohľadu v tomto smere zohrávajú podstatnú úlohu.

Čo sú to kolégiá dohľadu?

Čo je to SREP?

Dátum zverejnenia: 16. júna 2016

Pracovníci dohľadu pravidelne hodnotia a merajú riziká v jednotlivých bankách, Táto dôležitá činnosť sa označuje ako postup preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP). Čo je jeho cieľom a čo znamená pre banky?

Čo je to SREP?

Čo je účelom posudzovania odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti?

Dátum zverejnenia: 18. marca 2016

Orgány dohľadu posudzujú „odbornú spôsobilosť a dôveryhodnosť“ členov predstavenstva bánk ako predpoklad riadneho výkonu ich funkcie. Inými slovami, preverujeme ich dobrú povesť, vedomosti, odborné znalosti a skúsenosti, ktoré ich funkcia vyžaduje.

Čo je účelom posudzovania odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti?

Čo znamená kvalifikovaná účasť?

Dátum zverejnenia: 18. marca 2016

Jednou z našich úloh je posudzovať návrhy na nadobudnutie „kvalifikovaných účastí“ v bankách. ECB tieto rozhodnutia prijíma v rámci spoločných postupov, platných pre všetky banky podliehajúce európskemu bankovému dohľadu.

Čo znamená kvalifikovaná účasť?

Čo je to AnaCredit?

Dátum zverejnenia: 11. novembra 2015

AnaCredit bude nová databáza s podrobnými informáciami o jednotlivých bankových úveroch v eurozóne. Jej skratka znamená „analytická úverová databáza“.

Čo je to AnaCredit?

Tí, ktorí upozorňujú na porušovanie pravidiel, konajú v mene väčšieho dobra

Dátum zverejnenia: 8. septembra 2015

Oznámenia o porušení predpisov, tzv. „whistleblowing“, predstavujú dôležitý nástroj na odhaľovanie prípadov porušenia pravidiel zo strany dohliadaných bánk alebo orgánov bankového dohľadu. Občania, ktorí majú podozrenie z porušovania príslušných právnych predpisov EÚ a oznámia ich ECB, konajú vo verejnom záujme.

Tí, ktorí upozorňujú na porušovanie pravidiel, konajú v mene väčšieho dobra

Štatistika dohľadu

Dátum zverejnenia: 19. mája 2015

Údaje sú základom bankového dohľadu. Skutočne európsky prístup k dohľadu je možné zabezpečiť len pomocou porovnateľných informácií. Tento článok opisuje harmonizovaný postup ECB pri zbere údajov a približuje úlohu štatistiky v každodennom dohľade.

Štatistika dohľadu

Na čo by sa mali banky zamerať v roku 2021 a v ďalšom období?

Dátum zverejnenia: 15. júla 2021

Banky sa úspešne vyrovnali s prvým šokom spôsobeným pandémiou. Aké opatrenia by však mali prijať, keď kríza pominie?

Na čo by sa mali banky zamerať v roku 2021 a v ďalšom období?

Vznikajú v dôsledku opatrení zavádzaných na zmiernenie následkov pandémie zombie firmy?

Dátum zverejnenia: 14. decembra 2020

S cieľom pomôcť podnikom prekonať krízu spôsobenú koronavírusom ECB a vlády jednotlivých krajín zaviedli opatrenia, ktoré podporujú poskytovanie bankových úverov životaschopným podnikom. Udržiavajú však tieto opatrenia pri živote aj neživotaschopné firmy?

Vznikajú v dôsledku opatrení zavádzaných na zmiernenie následkov pandémie zombie firmy?

Čo je to analýza citlivosti IRRBB?

Dátum zverejnenia: 28. februára 2017

ECB uskutočňuje analýzu citlivosti zameranú na úrokové riziko bankovej knihy (IRRBB) s cieľom zistiť, aký by mali na banky vplyv hypotetické zmeny prostredia úrokových mier. Chcete sa o tomto hodnotení a o jeho úlohe v širšom procese dohľadu dozvedieť viac?

Čo je to analýza citlivosti IRRBB?

Čo bolo podstatou celoúnijného záťažového testu 2018?

Dátum zverejnenia: 2. novembra 2018

Podľa výsledkov záťažového testu pod vedením Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA) sú banky v eurozóne odolnejšie voči finančným šokom. Zaujíma vás, aké scenáre vývoja boli pri testovaní použité, akú úlohu v ňom zohrala ECB a ako sa jeho výsledky premietnu do rozhodnutí orgánov dohľadu voči jednotlivým bankám?

Čo bolo podstatou celoúnijného záťažového testu 2018?

Najčastejšie otázky o celoúnijnom záťažovom teste 2016

Dátum zverejnenia: 26. júla 2016

Výsledky tohtoročného záťažového testu bánk zverejní Európsky orgán pre bankovníctvo 29. júla 2016. Prečítajte si, na čo sa záťažový test tentoraz zameriava a akú úlohu plní v širšom procese dohľadu.

Najčastejšie otázky o celoúnijnom záťažovom teste 2016

Litva: Dôležitosť vysokých štandardov dohľadu

Dátum zverejnenia: 29. decembra 2014

Prijatím eura sa Litva 1. januára 2015 zapojí do jednotného mechanizmu dohľadu. Ingrida Šimonytėová, viceguvernérka Lietuvos bankas, sa stane členkou Rady pre dohľad. V rozhovore približuje hlavné špecifiká litovského bankového sektora a výzvy, ktorým čelí bankový dohľad ECB.

Litva: Dôležitosť vysokých štandardov dohľadu

Všetky stránky v tejto sekcii

Oznamovanie porušení predpisov (whistleblowing)