Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Nadzor pobliže

Nadzor pobliže odpira nove poglede na evropski bančni nadzor ter predstavlja nekatere posameznike in aktivnosti, ki so v to vključeni.

Kaj so podnebna razkritja?

Objavljeno: 21. april 2023

Podnebna razkritja so dokumenti, ki jih podjetja, banke in institucije (na primer ECB), objavljajo o ogljičnem odtisu svojih aktivnosti in o svojih izpostavljenostih podnebnim tveganjem. Povedo nam, v kolikšni meri aktivnosti organizacije vplivajo na podnebne spremembe in v kolikšni meri podnebne spremembe vplivajo na njene aktivnosti.

Kaj so podnebna razkritja?

Kako je izbran predsednik Nadzornega odbora?

Objavljeno: 17. julij 2018

Nov predsednik Nadzornega odbora je imenovan vsakih pet let. Položaj je javno razpisan, prijavi pa se lahko vsak državljan EU z dovolj izkušnjami na področju bančništva in financ. Tukaj lahko izveste, kdo je vključen v izbor končnega kandidata in kaj je potrebno za imenovanje na položaj.

Kako je izbran predsednik Nadzornega odbora?

Kaj so manj pomembne institucije?

Objavljeno: 13. december 2022

Vsi nadzorovani subjekti so sprva razvrščeni med manj pomembne institucije. Pomembni postanejo šele, ko izpolnijo vsaj enega od sklopa kriterijev. Kateri so torej ti kriteriji? Katere storitve ponujajo manj pomembne institucije? In kdo je odgovoren za nadzor in pregled nad nadzorom teh institucij?

Kaj so manj pomembne institucije?

Zakaj bi moralo biti bankam mar za podnebne spremembe?

Objavljeno: 10. september 2021

Podnebna in okoljska tveganja imajo v bankah vse večjo vlogo. Poglejte si, kako lahko ekstremni vremenski pojavi vplivajo na banke ter kaj lahko te storijo, da bodo v prihodnosti še naprej opravljale pomembno vlogo, ki jo imajo kot kreditodajalci, in prispevale svoj delež k prehodu v nizkoogljično gospodarstvo.

Zakaj bi moralo biti bankam mar za podnebne spremembe?

Kako naše potrebe prispevajo k spreminjanju tradicionalnih bank?

Objavljeno: 15. julij 2021

V bankah poteka digitalna preobrazba, pandemija koronavirusa pa je ta proces samo še pospešila.

Kako naše potrebe prispevajo k spreminjanju tradicionalnih bank?

Kaj so notranji modeli?

Objavljeno: 6. april 2021

Za kritje nepričakovanih izgub morajo banke vzdrževati zadosten kapital. Z notranjimi modeli lahko izračunajo, koliko ga potrebujejo. Ugotovite, kako to deluje.

Kaj so notranji modeli?

Kaj so rezervacije in kritje za nedonosna posojila?

Objavljeno: 21. december 2020

Za kritje pričakovanih izgub iz posojil morajo banke oblikovati rezervacije. Kaj so rezervacije in kaj pomeni kritje za nedonosna posojila? In kako se zagotavlja, da banke ta posojila ustrezno krijejo?

Kaj so rezervacije in kritje za nedonosna posojila?

ECB pojasnjuje: bančna unija

Objavljeno: 21. avgust 2020

Bančna unija zagotavlja, da se bančna pravila uporabljajo enako povsod v EU. To prispeva k odpornosti bančnega sistema. Naša sodelavka Filipa pojasnjuje, zakaj je bila bančna unija vzpostavljena in kako ljudem v Evropi omogoča, da z zaupanjem varčujejo, trošijo ali se zadolžujejo.

ECB pojasnjuje: bančna unija

ECB pojasnjuje: evropski bančni nadzor

Objavljeno: 21. avgust 2020

Smo evropski bančni nadzornik in preverjamo, ali banke izpolnjujejo pravila. Naš sodelavec François pojasnjuje, kakšne prednosti nadzor prinaša ljudem v Evropi, saj zagotavlja, da so banke varne in trdne.

ECB pojasnjuje: evropski bančni nadzor

Zakaj morajo banke imeti kapital?

Objavljeno: 23. maj 2019

Vsi uporabljamo banke, saj pri njih na primer hranimo vloge ali najemamo posojila, zato morajo biti varne in zdrave. Banke morajo imeti dovolj kapitala, da zagotovijo svoje poslovanje v dobrih in slabih časih. Kaj pa pravzaprav je kapital in zakaj so banke zaradi njega odpornejše?

Zakaj morajo banke imeti kapital?

Kakšna je vloga ECB pri združitvah in prevzemih bank?

Objavljeno: 5. april 2019

Ko se dve banki želita združiti, ostaja ECB nevtralna in vsak predložen projekt oceni le s tehnične plati. Kaj pogleda? In kako je njena vloga odvisna od oblike konsolidacije, ki jo izbereta? Če želite izvedeti, si preberite naš pojasnjevalni članek.

Kakšna je vloga ECB pri združitvah in prevzemih bank?

Zakaj nadzirati poslovne banke?

Objavljeno: 30. april 2018

Kot bančni komitenti potrebujemo zdrave poslovne banke, da bi lahko uporabljali njihove finančne storitve. Banke morajo ostati zdrave tudi zato, da finančni sistem ostaja stabilen.

Zakaj nadzirati poslovne banke?

Kako ECB nadzira banke, ki uporabljajo finančno tehnologijo?

Objavljeno: 27. marec 2018

Za mnoge med nami je povsem normalno, da stvari plačujemo s pametnim telefonom. Naše banke za izvajanje tovrstnih storitev uporabljajo inovativno tehnologijo, imenovano finteh ali finančna tehnologija. Kaj je to in kako smo lahko prepričani, da je varna?

Kako ECB nadzira banke, ki uporabljajo finančno tehnologijo?

Zakaj je pomembno, da banke zmanjšajo obseg slabih posojil?

Objavljeno: 7. februar 2018

ECB podpira banke, ki jih nadzira, pri reševanju problema slabih posojil, tj. posojil, ki se že nekaj časa ne odplačujejo oziroma verjetno sploh ne bodo odplačana. Tukaj lahko izveste več o tem, zakaj so slaba posojila problematična in kakšna je vloga ECB na tem področju.

Zakaj je pomembno, da banke zmanjšajo obseg slabih posojil?

Kaj pomeni, da banka propada ali bo verjetno propadla?

Objavljeno: 14. junij 2017

Tako kot vsako podjetje lahko tudi banka propade. Vendar zaradi velikega pomena storitev, ki jih banke zagotavljajo gospodarstvu, in možnosti, da njihov propad prizadene tudi druge dele gospodarstva, obstajajo posebna pravila v zvezi s propadom bank.

Kaj pomeni, da banka propada ali bo verjetno propadla?

Kaj je preventivna dokapitalizacija in kako deluje?

Objavljeno: 27. december 2016

Tu lahko izveste, kaj za banke pomeni preventivna dokapitalizacija in kakšno vlogo ima pri tem ECB.

Kaj je preventivna dokapitalizacija in kako deluje?

Kaj so slaba posojila?

Objavljeno: 12. september 2016

Posojila veljajo za »slaba«, kadar vse kaže, da verjetno ne bodo odplačana, oziroma kadar posojilojemalec že več kot 90 dni ni plačal dogovorjenega obroka. Zakaj so slaba posojila problematična in kakšno vlogo imamo kot nadzornik?

Kaj so slaba posojila?

Kaj so kolegiji nadzornikov?

Objavljeno: 14. julij 2016

V svetu, ki je vse bolj globaliziran, je bistveno, da so banke, ki poslujejo v več kot eni državi, pod čim učinkovitejšim nadzorom. Pri tem imajo kolegiji nadzornikov pomembno vlogo.

Kaj so kolegiji nadzornikov?

Kaj je SREP?

Objavljeno: 16. junij 2016

Nadzorniki za vsako banko redno ocenjujejo in merijo tveganja. Ta osrednja aktivnost se imenuje proces nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja oziroma SREP. Za kaj gre in kaj to pomeni za banke?

Kaj je SREP?

Kaj je preverjanje sposobnosti in primernosti?

Objavljeno: 18. marec 2016

Nadzorniki presojajo, ali so člani uprave banke »sposobni in primerni« za opravljanje svojega dela. Z drugimi besedami to pomeni, da preverijo njihov ugled in ocenijo njihovo znanje, veščine in izkušnje, ki so potrebne za opravljanje njihovih nalog.

Kaj je preverjanje sposobnosti in primernosti?

Kaj je kvalificirani delež?

Objavljeno: 18. marec 2016

Ena od naših nalog je presoja nameravane pridobitve »kvalificiranega deleža« v banki. ECB tovrstne odločitve sprejema v okviru splošnih postopkov, ki veljajo za vse banke v evropskem bančnem nadzoru.

Kaj je kvalificirani delež?

Kaj je AnaCredit?

Objavljeno: 11. november 2015

AnaCredit bo nov podatkovni niz s podrobnimi informacijami o posameznih bančnih posojilih v euroobmočju. Ime pomeni »analitični kreditni podatkovni nizi« (analytical credit datasets).

Kaj je AnaCredit?

Žvižgači delujejo v skupno dobro

Objavljeno: 8. september 2015

Poročanje o kršitvah oziroma razkritja žvižgačev so pomembno orodje pri odkrivanju nepravilnosti, ki so jih zagrešile nadzorovane banke ali bančni nadzorniki. Posamezniki, ki sumijo, da je prišlo do kršitve relevantnih zakonov EU, delujejo v javnem interesu, če takšne kršitve prijavijo Evropski centralni banki.

Žvižgači delujejo v skupno dobro

Nadzorniška statistika

Objavljeno: 19. maj 2015

Podatki so v središču bančnega nadzora, saj samo s primerljivimi podatki lahko dosežemo resnično evropski pristop k nadzoru. Ta članek opisuje harmoniziran pristop ECB k zbiranju podatkov ter osvetljuje vlogo statističnih podatkov pri vsakodnevnem nadzoru.

Nadzorniška statistika

Na kaj bi se morale banke osredotočati v letu 2021 in naslednjih letih?

Objavljeno: 15. julij 2021

Banke so dobro prevedrile prvi šok pandemije. Katere ukrepe pa bi morale sprejeti, ko bo pandemije konec?

Na kaj bi se morale banke osredotočati v letu 2021 in naslednjih letih?

Ali zaradi ukrepov pomoči ob pandemiji nastajajo zombi podjetja?

Objavljeno: 14. december 2020

ECB in vlade so sprejele ukrepe, ki podpirajo bančno posojanje podjetjem, da bi tako podjetjem, ki so sposobna preživeti, pomagale prebroditi krizo. Toda ali ukrepi pomoči ohranjajo pri življenju tudi nezdrava podjetja?

Ali zaradi ukrepov pomoči ob pandemiji nastajajo zombi podjetja?

Kaj je analiza občutljivosti obrestnega tveganja v bančni knjigi?

Objavljeno: 28. februar 2017

ECB bo z analizo občutljivosti obrestnega tveganja v bančni knjigi preučila, kako bi hipotetične spremembe obrestnih mer vplivale na banke. Tukaj lahko izveste več o projektu in o tem, kako se upošteva v širšem procesu bančnega nadzora.

Kaj je analiza občutljivosti obrestnega tveganja v bančni knjigi?

Več o stresnem testu 2018 na ravni EU

Objavljeno: 2. november 2018

Rezultati stresnega testa Evropskega bančnega organa kažejo, da so banke euroobmočja odpornejše proti finančnim šokom. Preberite si več o tem, katera scenarija sta bila uporabljena v testu, kakšna je bila vloga ECB in kako bodo nadzorniki upoštevali rezultate pri odločitvah o posameznih bankah.

Več o stresnem testu 2018 na ravni EU

Pogosta vprašanja o stresnem testu 2016 na ravni EU

Objavljeno: 26. julij 2016

Rezultate letošnjega stresnega testa bo 29. julija 2016 objavil Evropski bančni organ. Tu lahko izveste, kaj stresni test pomeni in kako vpliva na širši proces bančnega nadzora.

Pogosta vprašanja o stresnem testu 2016 na ravni EU

Litva: visoki nadzorni standardi so pomembni

Objavljeno: 29. december 2014

Z uvedbo eura se bo Litva 1. januarja 2015 pridružila enotnemu mehanizmu nadzora. Ingrida Šimonytė, namestnica predsednika Lietuvos bankas, bo postala članica Nadzornega odbora. V spletnem intervjuju govori o glavnih značilnostih litovskega bančnega sektorja ter o izzivih, s katerimi se sooča bančni nadzor, ki ga izvaja ECB.

Litva: visoki nadzorni standardi so pomembni

Vse strani v tem razdelku

Žvižgaštvo