Menu

Nadzor pobliže

Nadzor pobliže odpira nove poglede na evropski bančni nadzor ter predstavlja nekatere posameznike in aktivnosti, ki so v to vključeni.

Podnebna in okoljska tveganja imajo v bankah vse večjo vlogo. Poglejte si, kako lahko ekstremni vremenski pojavi vplivajo na banke in kaj lahko te storijo, da bodo v prihodnosti še naprej opravljale pomembno vlogo, ki jo imajo kot kreditodajalci, in prispevale svoj delež k prehodu v nizkoogljično gospodarstvo.

Objavljeno: 10. september 2021


Banke so dobro prevedrile prvi šok pandemije. Katere ukrepe pa bi morale sprejeti, ko bo pandemije konec?

Objavljeno: 15. julij 2021


V bankah poteka digitalna preobrazba, pandemija koronavirusa pa je ta proces samo še pospešila.

Objavljeno: 15. julij 2021


Za kritje nepričakovanih izgub morajo banke vzdrževati zadosten kapital. Z notranjimi modeli lahko izračunajo, koliko ga potrebujejo. Ugotovite, kako to deluje.

Objavljeno: 6. april 2021


Za kritje pričakovanih izgub iz posojil morajo banke oblikovati rezervacije. Kaj so rezervacije in kaj pomeni kritje za nedonosna posojila? In kako se zagotavlja, da banke ta posojila ustrezno krijejo?

Objavljeno: 21. december 2020


ECB in vlade so sprejele ukrepe, ki podpirajo bančno posojanje podjetjem, da bi tako podjetjem, ki so sposobna preživeti, pomagale prebroditi krizo. Toda ali ukrepi pomoči ohranjajo pri življenju tudi nezdrava podjetja?

Objavljeno: 14. december 2020


Bančna unija zagotavlja, da se bančna pravila uporabljajo enako povsod v EU. To prispeva k odpornosti bančnega sistema. Naša sodelavka Filipa pojasnjuje, zakaj je bila bančna unija vzpostavljena in kako Evropejcem omogoča, da z zaupanjem varčujejo, trošijo ali se zadolžujejo.

Objavljeno: 21. avgust 2020


Smo evropski bančni nadzornik in preverjamo, ali banke izpolnjujejo pravila. Naš sodelavec François pojasnjuje, kakšne prednosti nadzor prinaša Evropejcem, saj zagotavlja, da so banke varne in trdne.

Objavljeno: 21. avgust 2020


Vsi uporabljamo banke, saj pri njih na primer hranimo vloge ali najemamo posojila, zato morajo biti varne in zdrave. Banke morajo imeti dovolj kapitala, da zagotovijo svoje poslovanje v dobrih in slabih časih. Kaj pa pravzaprav je kapital in zakaj so banke zaradi njega odpornejše?

Objavljeno: 23. maj 2019


Ko se dve banki želita združiti, ostaja ECB nevtralna in vsak predložen projekt oceni le s tehnične strani. Kaj pogleda? In kako je njena vloga odvisna od oblike konsolidacije, ki jo izbereta? Če želite izvedeti, si preberite naš pojasnjevalni članek.

Objavljeno: 5. april 2019


Rezultati stresnega testa Evropskega bančnega organa kažejo, da so banke euroobmočja odpornejše proti finančnim šokom. Preberite si več o tem, katera scenarija sta bila uporabljena v testu, kakšna je bila vloga ECB in kako bodo nadzorniki upoštevali rezultate pri odločitvah o posameznih bankah.

Objavljeno: 2. november 2018
Novi predsednik Nadzornega odbora se imenuje vsakih pet let. Položaj je javno razpisan, prijavi pa se lahko vsak državljan EU z dovolj izkušnjami na področju bančništva in financ. Tukaj lahko izveste, kdo je vključen v izbor končnega kandidata in kaj je potrebno za imenovanje na položaj.

Objavljeno: 17. julij 2018


Why supervise commercial banks?

Kot bančni komitenti potrebujemo zdrave poslovne banke, da bi lahko uporabljali njihove finančne storitve. Banke morajo ostati zdrave tudi zato, da finančni sistem ostaja stabilen.

Objavljeno: 30. april 2018


How does the ECB supervise banks that use fintech?
Prevod te strani je v pripravi.

Za mnoge med nami je povsem normalno, da stvari plačujemo s pametnim telefonom. Naše banke za izvajanje tovrstnih storitev uporabljajo inovativno tehnologijo, imenovano finteh ali finančna tehnologija. Kaj je to in kako smo lahko prepričani, da je varna?

Objavljeno: 27. marec 2018


ECB podpira banke, ki jih nadzira, pri reševanju problema slabih posojil, tj. posojil, ki se že nekaj časa ne odplačujejo oziroma verjetno sploh ne bodo odplačana. Tukaj lahko izveste več o tem, zakaj so slaba posojila problematična in kakšna je vloga ECB na tem področju.

Objavljeno: 7. februar 2018


What does it mean when a bank is failing or likely to fail?

Tako kot vsako podjetje lahko tudi banka propade. Vendar zaradi velikega pomena storitev, ki jih banke zagotavljajo gospodarstvu, in možnosti, da njihov propad prizadene tudi druge dele gospodarstva, obstajajo posebna pravila v zvezi s propadom bank.

Objavljeno: 14. junij 2017


2017 stress test FAQ

ECB bo z analizo občutljivosti obrestnega tveganja v bančni knjigi preučila, kako bi hipotetične spremembe obrestnih mer vplivale na banke. Tukaj lahko izveste več o projektu in o tem, kako se upošteva v širšem procesu bančnega nadzora.

Objavljeno: 28. februar 2017preventivna dokapitalizacija

Tu lahko izveste, kaj za banke pomeni preventivna dokapitalizacija in kakšno vlogo ima pri tem ECB.

Objavljeno: 27. december 2016Bančni nadzor na kratko

ECB je v okviru evropskega bančnega nadzora pristojna za nadzor največjih bank. Tu lahko izveste več o ciljih in nalogah evropskega bančnega nadzora.

Objavljeno: 4. novembra 2016Slaba posojila

Posojila veljajo za »slaba«, kadar vse kaže, da verjetno ne bodo odplačana, oziroma kadar posojilojemalec že več kot 90 dni ni plačal dogovorjenega obroka. Zakaj so slaba posojila problematična in kakšno vlogo imamo kot nadzornik?

Objavljeno: 12. september 2016Pogosta vprašanja o stresnem testu

Rezultate letošnjega stresnega testa bo 29. julija 2016 objavil Evropski bančni organ. Tu lahko izveste, kaj stresni test pomeni in kako vpliva na širši proces bančnega nadzora.

Objavljeno: 26. julij 2016Prednostne manj pomembne institucije

V svetu, ki je vse bolj globaliziran, je bistveno, da so banke, ki poslujejo v več kot eni državi, pod čim učinkovitejšim nadzorom. Pri tem imajo kolegiji nadzornikov pomembno vlogo.

Objavljeno: 14. julij 2016Prednostne manj pomembne institucije

Nadzorniki za vsako banko redno ocenjujejo in merijo tveganja. Ta osrednja aktivnost se imenuje proces nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja oziroma SREP. Za kaj gre in kaj to pomeni za banke?

Objavljeno: 16. junij 2016Prednostne manj pomembne institucije

Nadzorniki iz Evropske centralne banke poleg nadziranja največjih evropskih bank spremljajo tudi manjše banke, ki so razvrščene med »prednostne«.

Objavljeno: 24. marec 2016fab

Nadzorniki presojajo, ali so člani uprave banke »sposobni in primerni« za opravljanje svojega dela. Z drugimi besedami to pomeni, da preverijo njihov ugled in ocenijo njihovo znanje, veščine in izkušnje, ki so potrebne za opravljanje njihovih nalog.

Objavljeno: 18. marec 2016qh

Ena od naših nalog je presoja nameravane pridobitve »kvalificiranega deleža« v banki. ECB tovrstne odločitve sprejema v okviru splošnih postopkov, ki veljajo za vse banke v evropskem bančnem nadzoru.

Objavljeno: 18. marec 2016


AnaCredit bo nov podatkovni niz s podrobnimi informacijami o posameznih bančnih posojilih v euroobmočju. Ime pomeni »analitični kreditni podatkovni nizi« (analytical credit datasets).

Objavljeno: 11. november 2015


“Whistleblowers“ act in the greater good

Poročanje o kršitvah oziroma razkritja žvižgačev so pomembno orodje pri odkrivanju nepravilnosti, ki so jih zagrešile nadzorovane banke ali bančni nadzorniki. Posamezniki, ki sumijo, da je prišlo do kršitve relevantnih zakonov EU, delujejo v javnem interesu, če takšne kršitve prijavijo Evropski centralni banki.

Objavljeno: 8. september 2015


Explaining the ABoR: Jean-Paul Redouin, Chair of the Administrative Board of Review (ABoR), answers questions on its specific role in the new era of ECB Banking Supervision.

Podatki so v središču bančnega nadzora, saj samo s primerljivimi podatki lahko dosežemo resnično evropski pristop k nadzoru. V tem članku je opisan harmoniziran pristop ECB k zbiranju podatkov ter osvetljuje vlogo statističnih podatkov pri vsakodnevnem nadzoru.

Objavljeno: 19. maj 2015


Explaining the ABoR: Jean-Paul Redouin, Chair of the Administrative Board of Review (ABoR), answers questions on its specific role in the new era of ECB Banking Supervision.

Jean-Paul Redouin, predsednik Upravnega odbora za pregled, odgovarja na vprašanja o posebni vlogi odbora v novi dobi bančnega nadzora, ki ga izvaja ECB.

Objavljeno: 25. marec 2015


Ingrida Šimonytė, Deputy Chairperson of Lietuvos bankas
Ingrida Šimonytė, namestnica predsednika Lietuvos bankas

Z uvedbo eura se bo Litva 1. januarja 2015 pridružila enotnemu mehanizmu nadzora. Ingrida Šimonytė, namestnica predsednika Lietuvos bankas, bo postala članica Nadzornega odbora. V spletnem intervjuju govori o glavnih značilnostih litovskega bančnega sektorja ter o izzivih, s katerimi se sooča bančni nadzor, ki ga izvaja ECB.

Objavljeno: 29. december 2014