Nadzor pobliže

Nadzor pobliže odpira nove poglede na evropski bančni nadzor ter predstavlja nekatere posameznike in aktivnosti, ki so v to vključeni.

What does it mean when a bank is failing or likely to fail?

Tako kot vsako podjetje lahko tudi banka propade. Vendar zaradi velikega pomena storitev, ki jih banke zagotavljajo gospodarstvu, in možnosti, da njihov propad prizadene tudi druge dele gospodarstva, obstajajo posebna pravila v zvezi s propadom bank.

Objavljeno: 14. junij 2017
2017 stress test FAQ

ECB bo z analizo občutljivosti obrestnega tveganja v bančni knjigi preučila, kako bi hipotetične spremembe obrestnih mer vplivale na banke. Tukaj lahko izveste več o projektu in o tem, kako se upošteva v širšem procesu bančnega nadzora.

Objavljeno: 28. februar 2017precautionary recapitalisation

V okviru dejavnosti za poenotenje nadzorniških praks ter za izboljšanje trdnosti in odpornosti bančnega sistema izvaja ECB pregled notranjih modelov, ki jih uporabljajo banke. Tu lahko izveste več o tem projektu, imenovanem tudi projekt TRIM.

Objavljeno: 15. februar 2017preventivna dokapitalizacija

Tu lahko izveste, kaj za banke pomeni preventivna dokapitalizacija in kakšno vlogo ima pri tem ECB.

Objavljeno: 27. december 2016Bančni nadzor na kratko

ECB je banke v euroobmočju začela nadzirati pred dvema letoma, tj. 4. novembra 2014. Oglejte si infografike, v katerih so pregledno predstavljeni cilji in naloge na področju bančnega nadzora.

Objavljeno: 4. novembra 2016Slaba posojila

Posojila veljajo za »slaba«, kadar posojilojemalec že več kot 90 dni ni plačal dogovorjenega obroka. Zakaj so slaba posojila problematična in kakšno vlogo imamo kot nadzornik?

Objavljeno: 12. september 2016Pogosta vprašanja o stresnem testu

Rezultate letošnjega stresnega testa bo 29. julija 2016 objavil Evropski bančni organ. Tu lahko izveste, kaj stresni test pomeni in kako vpliva na širši proces bančnega nadzora.

Objavljeno: 26. julij 2016Prednostne manj pomembne institucije

V svetu, ki je vse bolj globaliziran, je bistveno, da so banke, ki poslujejo v več kot eni državi, pod čim učinkovitejšim nadzorom. Pri tem imajo kolegiji nadzornikov pomembno vlogo.

Objavljeno: 14. julij 2016Prednostne manj pomembne institucije

Nadzorniki za vsako banko redno ocenjujejo in merijo tveganja. Ta osrednja aktivnost se imenuje proces nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja oziroma SREP. Za kaj gre in kaj to pomeni za banke?

Objavljeno: 16. junij 2016Prednostne manj pomembne institucije

Nadzorniki iz Evropske centralne banke poleg nadziranja največjih bank euroobmočja spremljajo tudi manjše banke, ki so razvrščene med »prednostne«.

Objavljeno: 24. marec 2016fab

Nadzorniki presojajo, ali so člani uprave banke »sposobni in primerni« za opravljanje svojega dela. Z drugimi besedami to pomeni, da preverijo njihov ugled in ocenijo njihovo znanje, veščine in izkušnje, ki so potrebne za opravljanje njihovih nalog.

Objavljeno: 18. marec 2016qh

Ena od naših nalog je presoja nameravane pridobitve »kvalificiranega deleža« v banki. ECB tovrstne odločitve sprejema v okviru splošnih postopkov, ki veljajo za vse banke v euroobmočju.

Objavljeno: 18. marec 2016


AnaCredit bo nov podatkovni niz s podrobnimi informacijami o posameznih bančnih posojilih v euroobmočju. Ime pomeni »analitični kreditni podatkovni nizi« (analytical credit datasets).

Objavljeno: 11. november 2015


“Whistleblowers“ act in the greater good

Poročanje o kršitvah oziroma razkritja »žvižgačev« so pomembno orodje pri odkrivanju nepravilnosti, ki so jih zagrešile nadzorovane banke ali bančni nadzorniki. Posamezniki, ki sumijo, da je prišlo do kršitve relevantnih zakonov EU, delujejo v javnem interesu, če takšne kršitve prijavijo Evropski centralni banki.

Objavljeno: 8. september 2015


Explaining the ABoR: Jean-Paul Redouin, Chair of the Administrative Board of Review (ABoR), answers questions on its specific role in the new era of ECB Banking Supervision.

Podatki so v središču bančnega nadzora, saj samo s primerljivimi podatki lahko dosežemo resnično evropski pristop k nadzoru. V tem članku je opisan harmoniziran pristop ECB k zbiranju podatkov ter osvetljuje vlogo statističnih podatkov pri vsakodnevnem nadzoru.

Objavljeno: 19. maj 2015


Explaining the ABoR: Jean-Paul Redouin, Chair of the Administrative Board of Review (ABoR), answers questions on its specific role in the new era of ECB Banking Supervision.

Jean-Paul Redouin, predsednik Upravnega odbora za pregled, odgovarja na vprašanja o posebni vlogi odbora v novi dobi bančnega nadzora, ki ga izvaja ECB.

Objavljeno: 25. marec 2015


Ingrida Šimonytė, Deputy Chairperson of Lietuvos bankas
Ingrida Šimonytė, namestnica predsednika Lietuvos bankas

Z uvedbo eura se bo Litva 1. januarja 2015 pridružila enotnemu mehanizmu nadzora. Ingrida Šimonytė, namestnica predsednika Lietuvos bankas, bo postala članica Nadzornega odbora. V spletnem intervjuju govori o glavnih značilnostih litovskega bančnega sektorja ter o izzivih, s katerimi se sooča bančni nadzor, ki ga izvaja ECB.

Objavljeno: 29. december 2014