Menu

Tilsyn: Hvad går det ud på?

Tilsyn: Hvad går det ud på? kigger nærmere på EU's banktilsyn og nogle af de personer og aktiviteter, som det involverer.

Klima- og miljørisici spiller en stadig større rolle for bankerne. Her finder du mere om, hvordan ekstreme vejrforhold kan påvirke dem, og hvad de kan gøre for også i fremtiden at kunne udføre deres vigtige rolle som långivere og gøre deres i omstillingen til en lavemissionsøkonomi.

Offentliggjort: 10. september 2021


Bankerne kom godt igennem det første stød, som pandemien gav, men hvilke foranstaltninger bør de træffe, når den er ovre?

Offentliggjort: 15. juli 2021


Bankerne gennemgår en digital omstilling, og coronapandemien har fungeret som katalysator til at fremskynde processen.

Offentliggjort: 15. juli 2021


Bankerne skal have nok kapital til at dække uventede tab. De kan anvende interne modeller til at beregne, hvor stor denne kapital skal være. Læs mere om, hvordan det fungerer.

Offentliggjort: 6. april 2021


Bankerne er nødt til at bogføre hensættelser for at dække forventede tab på lån. Hvad er NPL, og hvad betyder NPL-dækning? Og hvordan sikres det, at bankerne dækker disse lån i tilstrækkelig grad?

Offentliggjort: 21. december2020


For at hjælpe virksomheder med at klare sig igennem coronakrisen, har ECB og de nationale regeringer indført foranstaltninger, som understøtter bankernes långivning til levedygtige virksomheder. Men holder kriseforanstaltningerne også liv i usunde virksomheder?

Offentliggjort: 14. december2020


Bankunionen betyder, at EU's banklovgivning bliver anvendt konsekvent. Det er med til at sikre et robust banksystem. En af ECB's medarbejdere, Filipa, forklarer om grundlaget for bankunionen, og hvordan den garanterer, at folk i hele Europa trygt kan spare op og bruge eller låne penge.

Offentliggjort: 21. august 2020


Som europæisk banktilsynsmyndighed kontrollerer vi, om bankerne overholder lovgivningen. En af ECB's medarbejdere, François, forklarer, hvordan dette i sidste ende er i de europæiske borgeres interesse, da det er med til at skabe sikre og solide banker.

Offentliggjort: 21. august 2020


Vi er alle afhængige af, at banker fx vil tage imod vores indskud eller låne os penge. Og det er vigtigt for os, at bankerne er sikre og sunde. De skal have tilstrækkelig kapital til at sikre, at de kan fortsætte deres forretning i både gode og dårlige tider. Men hvad er kapital, og hvordan gør den bankerne mere robuste?

Offentliggjort: 23. maj 2019


Når to banker planlægger at fusionere, forbliver ECB neutral og foretager en rent teknisk vurdering af de enkelte projekter, som bankerne fremsætter. Hvad ser ECB på? Og hvordan afhænger ECB's rolle af, hvilken form for konsolidering bankerne vælger? Læs mere i vores explainer.

Offentliggjort: 5. april 2019


Euroområdets banker er blevet mere robuste over for finansielle stød. Det fremgår af den stresstest, som Den Europæiske Banktilsynsmyndighed har stået for. Læs mere om de scenarier, der blev anvendt i testen, om ECB's rolle, og hvordan resultaterne vil blive anvendt i tilsynsmyndighedernes afgørelser om individuelle banker.

Offentliggjort: 2. november 2018
Der udnævnes en ny formand for Tilsynsrådet hvert femte år. Stillingen slås op, så alle EU-borgere med en solid erfaring inden for bank- og finansvæsen kan ansøge. Få mere at vide om, hvem der er med til at udvælge den endelige kandidat, og hvad der kræves for at få stillingen.

Offentliggjort: 17. juli 2018


Why supervise commercial banks?

Som bankkunder skal vi kunne stole på, at bankerne er sunde, og at de finansielle tjenester, som de yder, fungerer godt. Dette er også vigtigt, for at det finansielle system forbliver stabilt.

Offentliggjort: 30. april 2018


How does the ECB supervise banks that use fintech?
En oversættelse af denne side er på vej.

For mange af os er det i dag helt normalt at betale for ting med vores smartphone. Vores bank bruger innovativ teknologi, også kendt som fintech, til denne form for tjenester. Men hvad er fintech helt nøjagtigt, og hvordan kan vi være sikre på, at teknologien er sikker?

Offentliggjort: 27. marts 2018


ECB hjælper de banker, der er under dens tilsyn, med at håndtere dårlige lån, dvs. lån, der ikke er blevet tilbagebetalt i en vis periode eller som med stor sandsynlighed ikke vil blive tilbagebetalt. Læs mere om, hvorfor dårlige lån er et problem, og hvilken rolle ECB spiller i denne sammenhæng.

Offentliggjort: 7. februar 2018


What does it mean when a bank is failing or likely to fail?

Banker kan som alle andre virksomheder gå konkurs. Bankerne leverer vigtige tjenesteydelser til økonomien, og muligheden for, at en banks sammenbrud kan skade andre dele af økonomien, betyder, at der gælder særlige regler på dette område.

Offentliggjort: 14. juni 2017


2017 stress test FAQ

ECB's følsomhedsanalyse af renterisici i bankbogen (IRRBB) ser på, hvordan hypotetiske ændringer af renteniveauet vil påvirke bankerne. Find ud af mere om analysen og om, hvordan den bidrager til den mere overordnede tilsynsproces.

Offentliggjort: 28. februar 2017


Forebyggende rekapitalisering

Få mere at vide om, hvad det betyder for en bank at modtage forebyggende rekapitalisering, og hvilken rolle ECB spiller i processen.

Offentliggjort: 27. december 2016


Få et hurtigt overblik over ECB Banktilsyn

Inden for det europæiske banktilsyn er ECB anvarlig for tilsynet med de største banker. Få mere at vide om det europæiske banktilsyns målsætninger og funktion.

Offentliggjort: 4. november 2016


Misligholdte lån

Lån anses for at være "misligholdt", når der er tegn på, at det ikke er sandsynligt, at de bliver betalt tilbage, eller når låntager har overskredet betalingsfristen for de aftalte afdrag med mere end 90 dage. Hvorfor er "dårlige lån" et problem, og hvilken rolle spiller vi som tilsynsmyndighed?

Offentliggjort 12. september 2016


Ofte stillede spørgsmål i forbindelse med stresstest

Resultaterne af bankernes stresstest 2016 offentliggøres den 29. juli 2016 af Den Europæiske Banktilsynsmyndighed. Læs mere om, hvad dette års stresstest betyder, og hvordan den indgår i en bredere tilsynsproces.

Offentliggjort: 26. juli 2016


Højt prioriterede mindre signifikante institutioner

I en stadig mere globaliseret verden er det helt afgørende, at tilsynet med banker, der driver virksomhed i mere end et land, er så effektivt som muligt. Her spiller tilsynskollegierne en vigtig rolle.

Offentliggjort: 14. juli 2016


Højt prioriterede mindre signifikante institutioner

Tilsynsmyndighederne foretager regelmæssigt en risikovurdering og ‑måling for den enkelte bank. Denne centrale aktivitet kaldes tilsynskontrol- og vurderingsprocessen – eller kort SREP (Supervisory Review and Evaluation Process). Hvad omfatter processen, og hvad betyder den for bankerne?

Offentliggjort: 16. juni 2016


Højt prioriterede mindre signifikante institutioner

Ud over tilsynet med de største banker i EU ser ECB's tilsynsførende også nærmere på mindre banker, der er klassificerede som "højt prioriterede".

Offentliggjort: 24. marts 2016


fab

Tilsynsmyndighederne vurderer, om bestyrelsesmedlemmer er "egnede og hæderlige" (fit & proper), så de kan udføre deres arbejde. Med andre ord kontrollerer vi deres omdømme og vurderer deres viden, kompetence og erfaring i forhold til deres opgaver.

Offentliggjort: 18. marts 2016


qh

En af vores opgaver består i at vurdere påtænkte erhvervelser af "kvalificerede kapitalandele" i en bank. ECB træffer sådanne afgørelser som led i de fælles procedurer, der gælder for alle banker under europæisk banktilsyn.

Offentliggjort: 18. marts 2016


AnaCredit bliver en ny database med detaljerede oplysninger om individuelle lån ydet af banker i euroområdet. AnaCredit er en forkortelse for det engelske udtryk "analytical credit datasets".

Offentliggjort: 11. november 2015


“Whistleblowers“ act in the greater good

Indberetning af overtrædelser, også kaldet whistleblowing, er et vigtigt redskab til at afsløre forseelser begået af banker under tilsyn eller af banktilsyn. Når borgere, der har en mistanke om en overtrædelse af gældende EU-lovgivning, indberetter den til ECB, handler de i almenhedens interesse.

Offentliggjort: 8. september 2015


Explaining the ABoR: Jean-Paul Redouin, Chair of the Administrative Board of Review (ABoR), answers questions on its specific role in the new era of ECB Banking Supervision.

Data spiller en central rolle i tilsynet med bankerne, og en egentlig europæisk tilgang til tilsynet kan kun opnås med sammenlignelig information. I denne artikel beskrives ECB's standardiserede regler for dataindsamling, og der ses nærmere på statistikkens rolle i det daglige tilsyn.

Offentliggjort: 19. maj 2015


Explaining the ABoR: Jean-Paul Redouin, Chair of the Administrative Board of Review (ABoR), answers questions on its specific role in the new era of ECB Banking Supervision.

Formanden for Det Administrative Klagenævn, Jean-Paul Redouin, svarer på spørgsmål om Klagenævnets konkrete rolle inden for det nye ECB-Banktilsyn.

Offentliggjort: 25. marts 2015


Ingrida Šimonytė, Deputy Chairperson of Lietuvos bankas
Ingrida Šimonytė, næstformand for Lietuvos bankas

Når Litauen indfører euro 1. januar 2015 bliver landet også medlem af Den Fælles Tilsynsmekanisme. Ingrida Šimonytė, næstformand for Lietuvos bankas, bliver medlem af Tilsynsrådet. I et webinterview beskriver hun Litauens banksektor i hovedtræk og taler om udfordringerne for ECB-Banktilsyn.

Offentliggjort: 29. december 2014