SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Tilsyn: Hvad går det ud på?

Tilsyn: Hvad går det ud på? kigger nærmere på EU's banktilsyn og nogle af de personer og aktiviteter, som det involverer.

Hvorfor bør banker beskæftige sig med klimaændringer?

Offentliggjort: 10. september 2021

Klima- og miljørisici spiller en stadig større rolle for bankerne. Her finder du mere om, hvordan ekstreme vejrforhold kan påvirke dem, og hvad de kan gøre for også i fremtiden at kunne udføre deres vigtige rolle som långivere og gøre deres i omstillingen til en lavemissionsøkonomi.

Hvad bør bankerne fokusere på i 2021 og de efterfølgende år?

Offentliggjort: 15. juli 2021

Bankerne kom godt igennem det første stød, som pandemien gav, men hvilke foranstaltninger bør de træffe, når den er ovre?

Hvordan ændres traditionelle banker af folks behov?

Offentliggjort: 15. juli 2021

Bankerne gennemgår en digital omstilling, og coronapandemien har fungeret som katalysator til at fremskynde processen.

Hvad er interne modeller?

Offentliggjort: 6. april 2021

Bankerne skal have nok kapital til at dække uventede tab. De kan anvende interne modeller til at beregne, hvor stor denne kapital skal være. Læs mere om, hvordan det fungerer.

Hvad er hensættelser og dækning for misligholdte lån (NPL)?

Offentliggjort: 21. december2020

Bankerne er nødt til at bogføre hensættelser for at dække forventede tab på lån. Hvad er NPL, og hvad betyder NPL-dækning? Og hvordan sikres det, at bankerne dækker disse lån i tilstrækkelig grad?

Skaber foranstaltningerne til at afhjælpe pandemien zombievirksomheder?

Offentliggjort: 14. december2020

For at hjælpe virksomheder med at klare sig igennem coronakrisen, har ECB og de nationale regeringer indført foranstaltninger, som understøtter bankernes långivning til levedygtige virksomheder. Men holder kriseforanstaltningerne også liv i usunde virksomheder?

ECB forklarer: bankunionen

Offentliggjort: 21. august 2020

Bankunionen betyder, at EU's banklovgivning bliver anvendt konsekvent. Det er med til at sikre et robust banksystem. En af ECB's medarbejdere, Filipa, forklarer om grundlaget for bankunionen, og hvordan den garanterer, at folk i hele Europa trygt kan spare op og bruge eller låne penge.

ECB forklarer: det europæiske banktilsyn

Offentliggjort: 21. august 2020

Som europæisk banktilsynsmyndighed kontrollerer vi, om bankerne overholder lovgivningen. En af ECB's medarbejdere, François, forklarer, hvordan dette i sidste ende er i de europæiske borgeres interesse, da det er med til at skabe sikre og solide banker.

Hvorfor er bankernes kapitalbeholdninger nødvendige?

Offentliggjort: 23. maj 2019

Vi er alle afhængige af, at banker fx vil tage imod vores indskud eller låne os penge. Og det er vigtigt for os, at bankerne er sikre og sunde. De skal have tilstrækkelig kapital til at sikre, at de kan fortsætte deres forretning i både gode og dårlige tider. Men hvad er kapital, og hvordan gør den bankerne mere robuste?

Hvad er ECB's rolle i forbindelse med bankfusioner og -overtagelser?

Offentliggjort: 5. april 2019

Når to banker planlægger at fusionere, forbliver ECB neutral og foretager en rent teknisk vurdering af de enkelte projekter, som bankerne fremsætter. Hvad ser ECB på? Og hvordan afhænger ECB's rolle af, hvilken form for konsolidering bankerne vælger? Læs mere i vores explainer.

Den EU-dækkende stresstest i 2018

Offentliggjort: 2. november 2018

Euroområdets banker er blevet mere robuste over for finansielle stød. Det fremgår af den stresstest, som Den Europæiske Banktilsynsmyndighed har stået for. Læs mere om de scenarier, der blev anvendt i testen, om ECB's rolle, og hvordan resultaterne vil blive anvendt i tilsynsmyndighedernes afgørelser om individuelle banker.

Hvordan udvælges Tilsynsrådets formand?

Offentliggjort: 17. juli 2018

Der udnævnes en ny formand for Tilsynsrådet hvert femte år. Stillingen slås op, så alle EU-borgere med en solid erfaring inden for bank- og finansvæsen kan ansøge. Få mere at vide om, hvem der er med til at udvælge den endelige kandidat, og hvad der kræves for at få stillingen.

Hvorfor føres der tilsyn med banker?

Offentliggjort: 30. april 2018

Som bankkunder skal vi kunne stole på, at bankerne er sunde, og at de finansielle tjenester, som de yder, fungerer godt. Dette er også vigtigt, for at det finansielle system forbliver stabilt.

Hvordan fører ECB tilsyn med banker, der anvender fintech?

Offentliggjort: 27. marts 2018

En oversættelse af denne side er på vej.

For mange af os er det i dag helt normalt at betale for ting med vores smartphone. Vores bank bruger innovativ teknologi, også kendt som fintech, til denne form for tjenester. Men hvad er fintech helt nøjagtigt, og hvordan kan vi være sikre på, at teknologien er sikker?

Hvorfor er det vigtigt for bankerne at reducere de dårlige lån?

Offentliggjort: 7. februar 2018

ECB hjælper de banker, der er under dens tilsyn, med at håndtere dårlige lån, dvs. lån, der ikke er blevet tilbagebetalt i en vis periode eller som med stor sandsynlighed ikke vil blive tilbagebetalt. Læs mere om, hvorfor dårlige lån er et problem, og hvilken rolle ECB spiller i denne sammenhæng.

Hvad betyder det, når en bank er nødlidende eller forventeligt nødlidende?

Offentliggjort: 14. juni 2017

Banker kan som alle andre virksomheder gå konkurs. Bankerne leverer vigtige tjenesteydelser til økonomien, og muligheden for, at en banks sammenbrud kan skade andre dele af økonomien, betyder, at der gælder særlige regler på dette område.

Hvad er ECB's følsomhedsanalyse af IRRBB?

Offentliggjort: 28. februar 2017

ECB's følsomhedsanalyse af renterisici i bankbogen (IRRBB) ser på, hvordan hypotetiske ændringer af renteniveauet vil påvirke bankerne. Find ud af mere om analysen og om, hvordan den bidrager til den mere overordnede tilsynsproces.

Hvad er – og hvordan fungerer – en forebyggende rekapitalisering?

Offentliggjort: 27. december 2016

Få mere at vide om, hvad det betyder for en bank at modtage forebyggende rekapitalisering, og hvilken rolle ECB spiller i processen.

Få et hurtigt overblik over det europæiske banktilsyn

Offentliggjort: 4. november 2016

Inden for det europæiske banktilsyn er ECB anvarlig for tilsynet med de største banker. Få mere at vide om det europæiske banktilsyns målsætninger og funktion.

Hvad er misligholdte lån?

Offentliggjort 12. september 2016

Lån anses for at være "misligholdt", når der er tegn på, at det ikke er sandsynligt, at de bliver betalt tilbage, eller når låntager har overskredet betalingsfristen for de aftalte afdrag med mere end 90 dage. Hvorfor er "dårlige lån" et problem, og hvilken rolle spiller vi som tilsynsmyndighed?

Ofte stillede spørgsmål om EU's stresstest 2016

Offentliggjort: 26. juli 2016

Resultaterne af bankernes stresstest 2016 offentliggøres den 29. juli 2016 af Den Europæiske Banktilsynsmyndighed. Læs mere om, hvad dette års stresstest betyder, og hvordan den indgår i en bredere tilsynsproces.

Hvad er tilsynskollegier?

Offentliggjort: 14. juli 2016

I en stadig mere globaliseret verden er det helt afgørende, at tilsynet med banker, der driver virksomhed i mere end et land, er så effektivt som muligt. Her spiller tilsynskollegierne en vigtig rolle.

Hvad er SREP?

Offentliggjort: 16. juni 2016

Tilsynsmyndighederne foretager regelmæssigt en risikovurdering og ‑måling for den enkelte bank. Denne centrale aktivitet kaldes tilsynskontrol- og vurderingsprocessen – eller kort SREP (Supervisory Review and Evaluation Process). Hvad omfatter processen, og hvad betyder den for bankerne?

Hvad er "højt prioriterede mindre signifikante institutter"?

Offentliggjort: 24. marts 2016

Ud over tilsynet med de største banker i EU ser ECB's tilsynsførende også nærmere på mindre banker, der er klassificerede som "højt prioriterede".

Hvad er fit & proper-tilsyn?

Offentliggjort: 18. marts 2016

Tilsynsmyndighederne vurderer, om bestyrelsesmedlemmer er "egnede og hæderlige" (fit & proper), så de kan udføre deres arbejde. Med andre ord kontrollerer vi deres omdømme og vurderer deres viden, kompetence og erfaring i forhold til deres opgaver.

Hvad er en kvalificeret kapitalandel?

Offentliggjort: 18. marts 2016

En af vores opgaver består i at vurdere påtænkte erhvervelser af "kvalificerede kapitalandele" i en bank. ECB træffer sådanne afgørelser som led i de fælles procedurer, der gælder for alle banker under europæisk banktilsyn.

Hvad er AnaCredit?

Offentliggjort: 11. november 2015

AnaCredit bliver en ny database med detaljerede oplysninger om individuelle lån ydet af banker i euroområdet. AnaCredit er en forkortelse for det engelske udtryk "analytical credit datasets".

Whistleblowere handler i alles interesse

Offentliggjort: 8. september 2015

Indberetning af overtrædelser, også kaldet whistleblowing, er et vigtigt redskab til at afsløre forseelser begået af banker under tilsyn eller af banktilsyn. Når borgere, der har en mistanke om en overtrædelse af gældende EU-lovgivning, indberetter den til ECB, handler de i almenhedens interesse.

Tilsynsrelateret statistik

Offentliggjort: 19. maj 2015

Data spiller en central rolle i tilsynet med bankerne, og en egentlig europæisk tilgang til tilsynet kan kun opnås med sammenlignelig information. I denne artikel beskrives ECB's standardiserede regler for dataindsamling, og der ses nærmere på statistikkens rolle i det daglige tilsyn.

Det Administrative Klagenævn

Offentliggjort: 25. marts 2015

Formanden for Det Administrative Klagenævn, Jean-Paul Redouin, svarer på spørgsmål om Klagenævnets konkrete rolle inden for det nye ECB-Banktilsyn.

Litauen: En høj tilsynsstandard er vigtig

Offentliggjort: 29. december 2014

Når Litauen indfører euro 1. januar 2015 bliver landet også medlem af Den Fælles Tilsynsmekanisme. Ingrida Šimonytė, næstformand for Lietuvos bankas, bliver medlem af Tilsynsrådet. I et webinterview beskriver hun Litauens banksektor i hovedtræk og taler om udfordringerne for ECB-Banktilsyn.

Alle sider i dette afsnit

Whistleblowing