SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Tilsyn. Hvad går det ud på?

Tilsyn. Hvad går det ud på? ser nærmere på det europæiske banktilsyn og beskriver nogle af de involverede personer og aktiviteter.

Hvad er klimaoplysninger?

Offentliggjort: 21. april 2023

Klimaoplysninger er dokumenter, som virksomheder, banker og institutioner som fx ECB offentliggør om deres aktiviteters CO2-fodaftryk og deres eksponering for klimarisici. De fortæller os, hvor meget en organisations aktiviteter påvirker og påvirkes af klimaændringerne.

Hvad er klimaoplysninger?

Hvordan udvælges formanden for Tilsynsrådet?

Offentliggjort: 17. juli 2018

Hvert femte år udnævnes en ny formand for Tilsynsrådet. Stillingen slås offentligt op, og enhver EU-borger med god bank- og finanserfaring kan ansøge. Se, hvem der er med til at vælge formanden, og hvad der skal til for at blive formand.

Hvordan udvælges formanden for Tilsynsrådet?

Hvad er mindre signifikante institutter?

Offentliggjort: 13. december 2022

Alle enheder under tilsyn klassificeres som standard som mindre signifikante institutter. De bliver først signifikante, når de opfylder mindst ét af et specifikt sæt kriterier. Hvad går de kriterier så ud på? Hvilke tjenester tilbyder de mindre signifikante institutter? Hvem er ansvarlig for tilsyn med og overvågning af dem?

Hvad er mindre signifikante institutter?

Hvorfor skal bankerne bekymre sig om klimaændringer?

Offentliggjort: 10. september 2021

Klima- og miljørisici spiller en stadig større rolle for bankerne. Læs, hvordan ekstreme vejrforhold kan påvirke bankerne, og hvad de kan gøre for at bevare deres vigtige långiverrolle i fremtiden og bidrage til en kulstoffattig økonomi.

Hvorfor skal bankerne bekymre sig om klimaændringer?

Hvordan ændrer folks behov de traditionelle banker?

Offentliggjort: 15. juli 2021

Bankerne gennemgår en digital omstilling, og coronaviruspandemien har fungeret som katalysator for at fremskynde denne proces.

Hvordan ændrer folks behov de traditionelle banker?

Hvad er interne modeller?

Offentliggjort: 6. april 2021

Bankerne skal have tilstrækkelig kapital til at dække uventede tab. De kan bruge interne modeller til at beregne, hvor meget de har brug for. Find ud af, hvordan det fungerer.

Hvad er interne modeller?

Hvad er hensættelser og dækning for misligholdte lån (NPL)?

Offentliggjort: 21. december 2020

For at dække de forventede tab på udlån skal bankerne bogføre hensættelser. Hvad indebærer det, og hvad menes der med NPL-dækning? Og hvordan sikrer bankerne, at de har ordentlig dækning for disse lån?

Hvad er hensættelser og NPL-dækning?

ECB forklarer: bankunionen

Offentliggjort: 21. august 2020

Bankunionen gør det muligt at anvende EU's bankregler konsekvent, så banksystemet er robust. Vores kollega Filipa forklarer grundlaget for bankunionen, og hvordan den sikrer, at folk i Europa trygt kan spare op, bruge eller låne penge.

ECB forklarer: bankunionen

ECB forklarer: det europæiske banktilsyn

Offentliggjort: 21. august 2020

Som europæisk banktilsyn kontrollerer vi, at bankerne overholder reglerne. Vores kollega François forklarer, hvordan dette i sidste ende tjener Europas borgere, da det bidrager til at sikre, at bankerne er sikre og sunde.

ECB forklarer: det europæiske banktilsyn

Hvorfor skal bankerne have kapitalbeholdninger?

Offentliggjort: 23. maj 2019

Vi er alle afhængige af banker, fx at de passer på vores indskud eller låner os penge, og vi har brug for, at de er sikre og sunde. Bankerne skal have tilstrækkelig kapital til at kunne fortsætte i gode og dårlige tider. Men hvad er kapital, og hvordan gør den bankerne mere modstandsdygtige?

Hvorfor skal bankerne have kapitalbeholdninger?

Hvad er ECB's rolle ved bankfusioner og -overtagelser?

Offentliggjort: 5. april 2019

Når to banker overvejer at fusionere, indtager ECB en neutral holdning og vurderer deres foreslåede projekt udelukkende af tekniske grunde. Hvad ser ECB på? Og hvordan afhænger ECB's rolle af den valgte konsolideringsform? Læs mere i vores explainer.

Hvad er ECB's rolle ved bankfusioner og -overtagelser?

Hvorfor føres der tilsyn med banker?

Offentliggjort: 30. april 2018

Som bankkunder har vi brug for, at forretningsbankerne er sunde, så vi har adgang til de finansielle tjenester, de leverer. Bankerne er også nødt til at forblive sunde for at sikre, at det finansielle system forbliver stabilt.

Hvorfor føres der tilsyn med banker?

Hvordan fører ECB tilsyn med banker, der anvender fintech?

Offentliggjort: 27. marts 2018

For mange af os er det i dag normalt at betale for køb med vores smartphone. Vores banker bruger innovativ teknologi, fintech, til at levere sådanne tjenester. Men hvad er fintech helt præcis, og hvordan kan vi være sikre på, at det er sikkert?

Hvordan fører ECB tilsyn med fintech-banker?

Hvorfor er det vigtigt, at bankerne reducerer dårlige lån?

Offentliggjort: 7. februar 2018

ECB hjælper banker under ECB's tilsyn med at håndtere dårlige lån, dvs. lån, som ikke er tilbagebetalt i et vist tidsrum, eller som sandsynligvis ikke vil blive tilbagebetalt. Læs mere om, hvorfor dårlige lån er et problem, og hvilken rolle ECB spiller.

Hvorfor er det vigtigt, at bankerne reducerer dårlige lån?

Hvad betyder det, når en bank er nødlidende eller forventeligt nødlidende?

Offentliggjort: 14. juni 2017

Banker kan ligesom alle andre forretninger gå konkurs. Men de vigtige tjenesteydelser, de leverer til økonomien, og muligheden for, at deres konkurs vil skade andre dele af økonomien, indebærer særlige regler for bankkonkurs.

Hvad er en nødlidende eller forventeligt nødlidende bank?

Hvad er forebyggende rekapitalisering, og hvordan fungerer det?

Offentliggjort: 27. december 2016

Find ud af, hvad det betyder, at en bank modtager forebyggende rekapitalisering, og hvilken rolle ECB spiller i processen.

Hvad er forebyggende rekapitalisering, og hvordan fungerer det?

Hvad er misligholdte lån?

Offentliggjort: 12. september 2016

Lån er "misligholdte", hvis der er tegn på, at de nok ikke vil blive tilbagebetalt, eller når låntageren efter mere end 90 dage ikke har betalt de aftalte afdrag. Hvorfor er dårlige lån et problem, og hvad er vores rolle som tilsynsmyndighed?

Hvad er misligholdte lån?

Hvad er tilsynskollegier?

Offentliggjort: 14. juli 2016

I en stadig mere globaliseret verden er det afgørende, at der føres tilsyn med banker, der opererer i mere end ét land, så effektivt som muligt. Tilsynskollegier spiller en vigtig rolle i denne henseende.

Hvad er tilsynskollegier?

Hvad er SREP?

Offentliggjort: 16. juni 2016

Tilsynsmyndighederne vurderer og måler regelmæssigt risiciene for de enkelte banker. Denne centrale aktivitet kaldes tilsynskontrol- og vurderingsprocessen eller SREP. Hvad handler det om, og hvad betyder det for bankerne?

Hvad er SREP?

Hvad er fit & proper-tilsyn?

Offentliggjort: 18. marts 2016

Tilsynsmyndighederne vurderer, om bestyrelsesmedlemmer i banker er "egnede og hæderlige" til at udføre deres arbejde. Med andre ord kontrollerer vi deres omdømme og vurderer deres viden, færdigheder og erfaring med henblik på deres opgaver.

Hvad er fit & proper-tilsyn?

Hvad er en kvalificeret kapitalandel?

Offentliggjort: 18. marts 2016

En af vores opgaver er at vurdere forslag til erhvervelse af "kvalificerede kapitalandele" i et pengeinstitut. ECB træffer sådanne afgørelser som led i de fælles procedurer, der gælder for alle banker under det europæiske banktilsyn.

Hvad er en kvalificeret kapitalandel?

Hvad er AnaCredit?

Offentliggjort: 11. november 2015

AnaCredit bliver en ny database med detaljerede oplysninger om individuelle lån ydet af banker i euroområdet. AnaCredit er en forkortelse for det engelske udtryk "analytical credit datasets".

Hvad er AnaCredit?

Whistleblowere handler i alles interesse

Offentliggjort: 8. september 2015

Indberetninger af overtrædelser, eller whistleblowing, er et vigtigt redskab til at opdage forseelser begået af banker under tilsyn eller banktilsynsmyndigheder. Borgere, der har mistanke om overtrædelser af relevant EU-lovgivning, handler i offentlighedens interesse, når de indberetter overtrædelserne til ECB.

Whistleblowere handler i alles interesse

Tilsynsstatistik

Offentliggjort: 19. maj 2015

Data er kernen i banktilsynet, og en ægte europæisk tilgang til tilsyn kan kun opnås med sammenlignelige oplysninger. I denne artikel beskrives ECB's harmoniserede tilgang til indsamling af data, og der ses på statistikkens rolle i det daglige tilsyn.

Tilsynsstatistik

Hvad bør bankerne fokusere på i 2021 og frem?

Offentliggjort: 15. juli 2021

Bankerne har klaret pandemiens første stød godt, men hvad bør de gøre, når den er overstået?

Hvad bør bankerne fokusere på i 2021 og frem?

Skaber tiltagene til at afhjælpe pandemien zombievirksomheder?

Offentliggjort: 14. december 2020

For at hjælpe virksomhederne med at håndtere coronaviruskrisen har ECB og de enkelte lande indført tiltag, der støtter bankernes udlån til levedygtige virksomheder. Men er hjælpeforanstaltningerne også med til at holde liv i usunde virksomheder?

Skaber tiltagene mod pandemien zombievirksomheder?

Hvad er ECB's følsomhedsanalyse af IRRBB?

Offentliggjort: 28. februar 2017

ECB's følsomhedsanalyse af renterisikoen i handelsbeholdningen (IRRBB) vil undersøge, hvordan hypotetiske ændringer i renteforholdene påvirker bankerne. Læs mere om denne analyse, og hvordan den indgår i den bredere tilsynsproces.

Hvad er ECB's følsomhedsanalyse af IRRBB?

Forståelse af stresstesten for hele EU i 2018

Offentliggjort: 2. november 2018

Bankerne i euroområdet kan bedre modstå finansielle stød, ifølge Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds stresstest. Læs mere om scenarierne i testen, hvilken rolle ECB spiller, og hvordan resultaterne vil indgå i tilsynsmyndighedernes beslutninger om de enkelte banker.

Forståelse af stresstesten for hele EU i 2018

Ofte stillede spørgsmål om stresstesten for hele EU i 2016

Offentliggjort: 26. juli 2016

Resultaterne af stresstesten af bankerne i 2016 offentliggøres 29. juli 2016 af Den Europæiske Banktilsynsmyndighed. Find ud af, hvad dette års stresstest indebærer, og hvordan den indgår i den bredere tilsynsproces.

Ofte stillede spørgsmål om stresstesten for hele EU i 2016

Litauen: Høje tilsynsstandarder er vigtige

Offentliggjort: 29. december 2014

Med indførelsen af euroen vil Litauen tilslutte sig Den Fælles Tilsynsmekanisme 1. januar 2015. Ingrida Šimonytė, Lietuvos bankas' næstformand, bliver medlem af Tilsynsrådet. I et webinterview taler hun om de vigtigste træk ved Litauens banksektor og udfordringerne for ECB Banktilsyn.

Litauen: Høje tilsynsstandarder er vigtige

Alle sider i dette afsnit

Whistleblowing