Nadzor: o čemu je riječ?

Nadzor: o čemu je riječ? podrobniji je prikaz europskog nadzora banaka, u kojem se predstavljaju neke osobe koje u njemu sudjeluju i neke obuhvaćene aktivnosti.


Bankama povjeravamo brigu za svoje depozite i oslanjamo se na njih kada nam treba kredit. Važno nam je da su sigurne i pouzdane. Banke moraju držati dovoljno kapitala da mogu poslovati bez obzira na to jesu li vremena dobra ili loša. Što je kapital i kako doprinosi otpornosti banaka?

Objavljeno: 23 svibnja. 2019.


Kada dvije banke razmišljaju o spajanju, ESB je neutralan i procjenjuje projekt isključivo s tehničkog gledišta. Što promatra? Zašto ESB-ova uloga ovisi o vrsti konsolidacije koju banke odaberu? Odgovore možete pronaći u našem objašnjenju.

Objavljeno: 5. travnja 2019.


Testiranje otpornosti na stres koje je provelo Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo pokazalo je da su bake iz europodručja otpornije na financijske šokove. Doznajte više o tome koji su scenariji upotrijebljeni u testiranju, kakva je uloga ESB-a i kako će se rezultati uključiti u odluke nadzornih tijela o pojedinačnim bankama.

Objavljeno: 2. studenoga 2018.
Novi predsjednik Nadzornog odbora imenuje se svakih pet godina. Taj se položaj javno oglašava i za njega se može prijaviti svaki građanin EU-a s dovoljno iskustva u području bankarstva i financija. Saznajte tko je uključen u odabir konačnoga kandidata i što je potrebno za imenovanje na položaj.

Objavljeno: 17. srpnja 2018.


Why supervise commercial banks?

Kao klijentima banaka potrebne su nam zdrave banke da bismo imali pristup financijskim uslugama koje one pružaju. Banke moraju ostati zdrave i kako bi se osiguralo da financijski sustav bude stabilan.

Objavljeno: 30. travnja 2018.


What are fintech banks and what impact will they have on financial services?

Financijskotehnološki sektor brzo se razvija u cijelom svijetu. Saznajte što je financijska tehnologija, koja je uloga financijskotehnoloških banaka te kakav je njihov mogući utjecaj na bankarski sektor i na nadzor banaka.

Objavljeno: 27. ožujka 2018.


ESB podupire banke europodručja u rješavanju problema loših kredita, odnosno kredita koji se određeno vrijeme ne otplaćuju ili koji vjerojatno neće biti otplaćeni. Saznajte zašto su loši krediti problematični i koja je uloga ESB-a s tim u vezi.

Objavljeno: 7. veljače 2018.


What does it mean when a bank is failing or likely to fail?

Poput svakog poduzeća banke mogu propasti. Međutim, zbog važnih usluga koje pružaju gospodarstvu kao i mogućnosti da će njihovo propadanje oštetiti ostala gospodarska područja, postoje posebna pravila u vezi s propadanjem banaka.

Objavljeno: 14. lipnja 2017.


2017 stress test FAQ

ESB će analizom osjetljivosti kamatnog rizika u bankovnoj knjizi ispitati kako bi hipotetske promjene u okružju kamatnih stopa utjecale na banke. Saznajte više o toj analizi i o načinu na koji pridonosi širem nadzornom postupku.

Objavljeno: 28. veljače 2017.


precautionary recapitalisation

Radi usklađivanja nadzornih praksi te doprinosa stabilnosti i otpornosti bankovnog sustava ESB provjerava interne modele koje banke primjenjuju. Saznajte više o tom projektu, koji se naziva ciljana provjera internih modela.

Objavljeno: 15. veljače 2017.


preventivna dokapitalizacija

Saznajte što za banku znači preventivna dokapitalizacija i koja je uloga ESB-a u tom postupku.

Objavljeno: 27. prosinca 2016.


Ukratko o nadzoru banaka ESB-a

ESB je počeo provoditi nadzor banaka europodručja prije dvije godine, 4. studenoga 2014. Saznajte više o ciljevima i funkcijama nadzora banaka ESB‑a.

Objavljeno 4. studenoga 2016.


Loši krediti

Kredit se smatra neprihodonosnim kada postoje naznake da vjerojatno neće biti otplaćen ili kada dužnik više od 90 dana nije platio ugovorene rate. Zašto su loši krediti problematični i koja je uloga ESB‑a kao nadzornog tijela?

Objavljeno 12. rujna 2016.


Česta pitanja o testiranju na stres

Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo objavit će 29. srpnja 2016. rezultate testiranja banaka na stres u 2016. Pročitajte što ovogodišnje testiranje na stres znači i kako će biti upotrijebljeno u nadzorne svrhe.

Objavljeno 26. srpnja 2016.


Prioritetne manje značajne institucije

U sve globaliziranijem svijetu iznimno je važno što učinkovitije nadzirati banke koje posluju u više zemalja. Kolegiji nadzornih tijela imaju važnu ulogu u tome.

Objavljeno: 14. srpnja 2016.


Prioritetne manje značajne institucije

Nadzornici redovito procjenjuju i mjere rizike za pojedinačne banke. Ta se osnovna aktivnost naziva postupak nadzorne provjere i ocjene (SREP). O čemu je riječ i što to znači za banke?

Objavljeno: 16. lipnja 2016.


Osim što nadziru najveće banke europodručja, nadzornici ESB-a pomnije promatraju i manje banke koje su svrstane u »prioritetne«.

Objavljeno: 24. ožujka 2016.


fab

Nadzorna tijela procjenjuju jesu li članovi uprava banaka »primjereni i sposobni« za svoje dužnosti. Drugim riječima, provjeravamo njihov ugled i procjenjujemo njihovo znanje, vještine i iskustvo koji su potrebni za obavljanje dužnosti.

Objavljeno: 18. ožujka 2016.


qh

Jedna od naših zadaća je procijeniti predložena stjecanja »kvalificiranih udjela« u bankama. ESB donosi takve odluke u sklopu zajedničkih postupaka koji se primjenjuju na sve banke europodručja.

Objavljeno: 18. ožujka 2016.


AnaCredit će biti nov skup podataka s podrobnim informacijama o pojedinačnim bankovnim kreditima u europodručju. Naziv se odnosi na »analitičke skupove podataka o kreditima«.

Objavljeno: 11. studenog 2015.


“Whistleblowers“ act in the greater good

Prijave o povredama pravila, tzv. zviždanje, važan su alat za otkrivanje protupravnog postupanja nadziranih banaka ili nadzornih tijela za bankarstvo. Građani koji posumnjaju u povrede mjerodavnog prava EU-a i prijave te povrede ESB-u djeluju u interesu javnosti.

Objavljeno: 8. rujna 2015.


Explaining the ABoR: Jean-Paul Redouin, Chair of the Administrative Board of Review (ABoR), answers questions on its specific role in the new era of ECB Banking Supervision.

Podatci su u srži nadzora banaka, a istinski se europski pristup nadzoru može ostvariti samo pomoću usporedivih informacija. U ovom se članku opisuje usklađen pristup ESB-a prikupljanju podataka i proučava uloga statističkih podataka prilikom svakodnevnog nadzora.

Objavljeno: 19. svibnja 2015.


Explaining the ABoR: Jean-Paul Redouin, Chair of the Administrative Board of Review (ABoR), answers questions on its specific role in the new era of ECB Banking Supervision.

Jean-Paul Redouin, predsjednik Administrativnog odbora za preispitivanja, odgovara na pitanja o posebnoj ulozi Odbora u novo doba ESB-ova nadzora banaka.

Objavljeno: 25. ožujka 2015.


Ingrida Šimonytė, Deputy Chairperson of Lietuvos bankas
Ingrida Šimonytė, zamjenica predsjednika središnje banke Lietuvos bankas

Usvajanjem eura Litva će se 1. siječnja 2015. pridružiti Jedinstvenom nadzornom mehanizmu. Ingrida Šimonytė, zamjenica predsjednika središnje banke Lietuvos bankas, postat će članica Nadzornog odbora. U mrežnom intervjuu govori o glavnim značajkama litavskog bankarskog sektora i izazovima za nadzor banaka koji provodi ESB.

Objavljeno: 29. prosinca 2014.