Menu

Nadzor: o čemu je riječ?

Nadzor: o čemu je riječ? podrobniji je prikaz europskog nadzora banaka, u kojem se predstavljaju pojedine osobe koje u njemu sudjeluju i pojedine obuhvaćene aktivnosti.

Klimatski rizici i rizici za okoliš imaju sve veću važnost za banke. Doznajte kako ekstremne vremenske prilike mogu utjecati na banke te što banke mogu učiniti kako bi i ubuduće bile važni zajmodavci i pridonijele prelasku na niskougljično gospodarstvo.

Objavljeno: 10. rujna 2021.


Banke su se dobro nosile s prvobitnim šokom koji je prouzročila pandemija. Koje bi mjere banke trebale poduzeti nakon što prestane pandemija?
Objavljeno: 15. srpnja 2021.

Banke prolaze digitalnu transformaciju, a pandemija koronavirusa ubrzala je taj postupak.

Objavljeno: 15. srpnja 2021.


Banke moraju održavati razinu kapitala koja je dovoljna za pokrivanje neočekivanih gubitaka. Kako bi izračunale koliko kapitala trebaju, mogu se služiti internim modelima. Doznajte više o tome.

Objavljeno: 6. travnja 2021.


Kako bi pokrile očekivane gubitke po kreditima, banke moraju izdvajati rezervacije. Što su uopće rezervacije i pokrivenost neprihodonosnih kredita? Kako se postiže odgovarajuća pokrivenost takvih kredita?

Objavljeno: 21. prosinca 2020.


Kako bi pomogli poduzećima da prebrode krizu izazvanu koronavirusom, ESB i nacionalne vlade uveli su mjere kojima se podupire bankovno kreditiranje održivih poduzeća. No podupiru li se tim mjerama i poduzeća čije poslovanje inače ne bi bilo održivo?

Objavljeno: 14. prosinca 2020.


Bankovna unija omogućuje dosljednu primjenu pravila EU-a o bankarstvu. Time pridonosi otpornosti bankovnog sustava. Naša kolegica Filipa objašnjava osnove bankovne unije i kako se zahvaljujući njoj ljudi u Europi mogu osjećati sigurno kada štede, troše ili pozajmljuju novac.

Objavljeno: 21. kolovoza 2020.


U svojstvu europskog tijela za nadzor banaka ESB provjerava postupaju li banke u skladu s pravilima. Naš kolega François objašnjava kako time, pridonoseći sigurnosti i pouzdanosti banaka, u konačnici služimo europskim građanima.

Objavljeno: 21. kolovoza 2020.


Bankama povjeravamo brigu za svoje depozite i oslanjamo se na njih kada nam treba kredit. Važno nam je da su sigurne i pouzdane. Banke moraju držati dovoljno kapitala da bi mogle poslovati bez obzira na to jesu li vremena dobra ili loša. Što je kapital i kako pridonosi otpornosti banaka?

Objavljeno: 23. svibnja 2019.


Kada dvije banke razmišljaju o spajanju, ESB je neutralan i procjenjuje projekt isključivo s tehničkog gledišta. Što promatra? Zašto ESB-ova uloga ovisi o vrsti konsolidacije koju banke odaberu? Odgovore možete pronaći u našem objašnjenju.

Objavljeno: 5. travnja 2019.


Testiranje otpornosti na stres koje je provelo Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo pokazalo je da su banke iz europodručja otpornije na financijske šokove. Doznajte više o tome koji su scenariji upotrijebljeni u testiranju, kakva je uloga ESB-a i kako će se rezultati uključiti u odluke nadzornih tijela o pojedinačnim bankama.

Objavljeno: 2. studenoga 2018.
Novi predsjednik Nadzornog odbora imenuje se svakih pet godina. Taj se položaj javno oglašava i za njega se može prijaviti svaki građanin EU-a s dovoljno iskustva na području bankarstva i financija. Doznajte tko je uključen u odabir konačnoga kandidata i što je potrebno za imenovanje na položaj.

Objavljeno: 17. srpnja 2018.


Why supervise commercial banks?

Kao klijentima banaka potrebne su nam zdrave banke da bismo imali pristup financijskim uslugama koje one pružaju. Banke moraju ostati zdrave i kako bi se osiguralo da financijski sustav bude stabilan.

Objavljeno: 30. travnja 2018.


How does the ECB supervise banks that use fintech?
Prijevod ove stranice je u tijeku.

Mnogima od nas sasvim je uobičajeno platiti kavu ili doznačiti novac pametnim telefonom. Za pružanje tih usluga naše se banke služe inovativnom financijskom tehnologijom. No što je zapravo financijska tehnologija i kako možemo znati je li sigurna?

Objavljeno: 27. ožujka 2018.


ESB podupire nadzirane banke u rješavanju problema loših kredita, odnosno kredita koji se određeno vrijeme ne otplaćuju ili koji vjerojatno neće biti otplaćeni. Doznajte zašto su loši krediti problematični i koja je uloga ESB‑a s tim u vezi.

Objavljeno: 7. veljače 2018.


What does it mean when a bank is failing or likely to fail?

Poput svakog poduzeća banke mogu propasti. Međutim, zbog važnih usluga koje pružaju gospodarstvu kao i mogućnosti da će njihovo propadanje oštetiti ostala gospodarska područja, postoje posebna pravila povezana s propadanjem banaka.

Objavljeno: 14. lipnja 2017.


2017 stress test FAQ

ESB će analizom osjetljivosti na kamatni rizik u bankovnoj knjizi ispitati kako bi hipotetske promjene u okružju kamatnih stopa utjecale na banke. Doznajte više o toj analizi i o načinu na koji pridonosi širem nadzornom postupku.

Objavljeno: 28. veljače 2017.


preventivna dokapitalizacija

Doznajte što za banku znači preventivna dokapitalizacija i koja je uloga ESB‑a u tom postupku.

Objavljeno: 27. prosinca 2016.


Ukratko o nadzoru banaka ESB-a

U sklopu europskog nadzora banaka ESB je odgovoran za nadzor najvećih banaka. Doznajte više o ciljevima i funkcijama europskog nadzora banaka.

Objavljeno: 4. studenoga 2016.


Loši krediti

Kredit se smatra neprihodonosnim kada postoje naznake da vjerojatno neće biti otplaćen ili kada dužnik više od 90 dana nije platio ugovorene rate. Zašto su loši krediti problematični i koja je uloga ESB‑a kao nadzornog tijela?

Objavljeno: 12. rujna 2016.


Česta pitanja o testiranju na stres

Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo objavit će 29. srpnja 2016. rezultate testiranja banaka na stres u 2016. Pročitajte što ovogodišnje testiranje na stres znači i kako će biti upotrijebljeno u nadzorne svrhe.

Objavljeno: 26. srpnja 2016.


Prioritetne manje značajne institucije

U sve globaliziranijem svijetu iznimno je važno što učinkovitije nadzirati banke koje posluju u više zemalja. Kolegiji nadzornih tijela imaju važnu ulogu u tome.

Objavljeno: 14. srpnja 2016.


Prioritetne manje značajne institucije

Nadzornici redovito procjenjuju i mjere rizike za pojedinačne banke. Ta se osnovna aktivnost naziva postupak nadzorne provjere i ocjene (SREP). O čemu je riječ i što to znači za banke?

Objavljeno: 16. lipnja 2016.


Osim što nadziru najveće europske banke, nadzornici ESB-a pomnije promatraju i manje banke koje su svrstane u »prioritetne«.

Objavljeno: 24. ožujka 2016.


fab

Nadzorna tijela procjenjuju jesu li članovi uprava banaka »primjereni i sposobni« za svoje dužnosti. Drugim riječima, provjeravamo njihov ugled i procjenjujemo njihovo znanje, vještine i iskustvo koji su potrebni za obavljanje dužnosti.

Objavljeno: 18. ožujka 2016.


qh

Jedna je od naših zadaća procijeniti predložena stjecanja »kvalificiranih udjela« u bankama. ESB donosi takve odluke u sklopu zajedničkih postupaka koji se primjenjuju na sve banke koje sudjeluju u europskom nadzoru banaka.

Objavljeno: 18. ožujka 2016.


AnaCredit će biti nov skup podataka s podrobnim informacijama o pojedinačnim bankovnim kreditima u europodručju. Naziv se odnosi na »analitičke skupove podataka o kreditima«.

Objavljeno: 11. studenoga 2015.


“Whistleblowers“ act in the greater good

Prijave o povredama pravila, tzv. zviždanje, važan su alat za otkrivanje protupravnog postupanja nadziranih banaka ili nadzornih tijela za bankarstvo. Građani koji posumnjaju u povrede mjerodavnog prava EU-a i prijave te povrede ESB-u djeluju u interesu javnosti.

Objavljeno: 8. rujna 2015.


Explaining the ABoR: Jean-Paul Redouin, Chair of the Administrative Board of Review (ABoR), answers questions on its specific role in the new era of ECB Banking Supervision.

Podatci su u srži nadzora banaka, a istinski se europski pristup nadzoru može ostvariti samo s pomoću usporedivih informacija. U ovom se članku opisuje usklađen pristup ESB‑a prikupljanju podataka i proučava uloga statističkih podataka prilikom svakodnevnog nadzora.

Objavljeno: 19. svibnja 2015.


Explaining the ABoR: Jean-Paul Redouin, Chair of the Administrative Board of Review (ABoR), answers questions on its specific role in the new era of ECB Banking Supervision.

Jean-Paul Redouin, predsjednik Administrativnog odbora za preispitivanja, odgovara na pitanja o posebnoj ulozi Odbora u novo doba ESB‑ova nadzora banaka.

Objavljeno: 25. ožujka 2015.


Ingrida Šimonytė, Deputy Chairperson of Lietuvos bankas
Ingrida Šimonytė, zamjenica predsjednika središnje banke Lietuvos bankas

Usvajanjem eura Litva će se 1. siječnja 2015. pridružiti jedinstvenom nadzornom mehanizmu. Ingrida Šimonytė, zamjenica predsjednika središnje banke Lietuvos bankas, postat će članica Nadzornog odbora. U mrežnom razgovoru govori o glavnim značajkama litavskog bankarskog sektora i izazovima za nadzor banaka ESB‑a.

Objavljeno: 29. prosinca 2014.