Toezicht toegelicht.

Toezicht toegelicht. gaat in op het Europese bankentoezicht en laat u kennis maken met enkele betrokkenen en activiteiten.

De ECB ondersteunt de banken in het eurogebied bij het aanpakken van hun slechte leningen, d.w.z. leningen waarop een bepaalde tijd niet is afgelost. Lees hier waarom slechte leningen een probleem zijn en welke rol de ECB op dit terrein speelt.

Gepubliceerd op: 7 februari 2018


What does it mean when a bank is failing or likely to fail?

Net zoals elk ander bedrijf kan een bank failliet gaan. De diensten van banken zijn echter van groot belang voor de economie; het falen van banken zou andere delen van de economie kunnen schaden. Daarom gelden er speciale regels voor falende banken.

Published on: 14 June 2017


2017 stress test FAQ

Bij de ECB-gevoeligheidsanalyse van het renterisico in het bankenboek (interest rate risk in the banking book - IRRBB) wordt gekeken naar de eventuele gevolgen van hypothetische renteveran-deringen voor de banken. Lees hier meer over deze stresstest en welke rol die speelt in het toezicht.

Gepubliceerd op: 28 februari 2017precautionary recapitalisation

Als onderdeel van ons werk om toezichtspraktijken te harmoniseren en een gezond en schokbestendig bankstelsel te bevorderen, toetst de ECB de interne modellen die door banken worden gebruikt. Kom hier meer te weten over dit project, dat ook bekend staat als TRIM.

Gepubliceerd op: 15 februari 2017preventieve herkapitalisatie

Lees wat een preventieve herkapitalisatie voor een bank betekent en welke rol de ECB in het proces speelt.

Gepubliceerd op: 27 december 2016ECB-Bankentoezicht in een oogopslag

De ECB is twee jaar geleden, op 4 november 2014, begonnen met het toezicht op banken in het eurogebied. Kom hier meer te weten over de doelstellingen en functies van ECB-Bankentoezicht.

Gepubliceerd op: 4 november 2016Niet-renderende leningen

Van leningen wordt gezegd dat ze niet renderen wanneer er meer dan negentig dagen zijn verstreken zonder dat de kredietnemer de overeengekomen aflossingen heeft gedaan. Waarom zijn slechte leningen een probleem en wat is onze rol als toezichthouder?

Gepubliceerd op: 12 september 2016Veelgestelde vragen over de stresstest

De Europese Bankautoriteit publiceert op 29 juli 2016 de uitkomsten van de bankenstresstest. Kom meer te weten over wat de stresstest van dit jaar betekent en welke rol deze speelt in het gehele toezichtsproces.

Gepubliceerd op: 26 juli 2016Minder belangrijke instellingen met een hoge prioriteit

In een steeds geglobaliseerder wereld is het van cruciaal belang dat op banken die in meer dan een land actief zijn, zo effectief mogelijk toezicht wordt uitgeoefend. Colleges van toezichthouders spelen daarbij een belangrijke rol.

Gepubliceerd op: 14 juli 2016Minder belangrijke instellingen met een hoge prioriteit

Toezichthouders beoordelen en bepalen regelmatig de risico's voor elke bank. Deze kernactiviteit wordt aangeduid als de procedure voor prudentiële toetsing en evaluatie (Supervisory Review and Evaluation Process, afgekort tot SREP). Waar gaat de SREP over en wat is de betekenis voor banken?

Gepubliceerd op: 16 juni 2016Minder belangrijke instellingen met een hoge prioriteit

Toezichthouders van de ECB houden niet alleen toezicht op de grootste banken van het eurogebied, ze kijken ook zorgvuldig naar kleinere banken die een "hoge prioriteit" hebben gekregen.

Gepubliceerd op: 24 maart 2016fab

Toezichthouders beoordelen of bestuurders en commissarissen van banken “betrouwbaar en deskundig” genoeg zijn om hun werk te doen. Met andere woorden, we controleren hun reputatie en beoordelen of ze over de kennis, vaardigheden en ervaring beschikken om hun taken te vervullen.

Gepubliceerd op: 18 maart 2016qh

Een van onze taken is het beoordelen van voorgenomen acquisities van “gekwalificeerde deelnemingen” in een bank. De ECB besluit hierover in het kader van de gemeenschappelijke procedures die voor alle banken in het eurogebied gelden.

Gepubliceerd op: 18 maart 2016


AnaCredit is een nieuwe database met gedetailleerde informatie over individuele bankleningen in het eurogebied. De naam staat voor “analytical credit datasets”.

Gepubliceerd op: 11 november 2015


“Whistleblowers“ act in the greater good

Meldingen van (mogelijke) misstanden zijn een belangrijk hulpmiddel bij de opsporing van laakbaar handelen bij onder toezicht staande banken of hun toezichthouders. Burgers die vermoeden dat toepasselijk EU-recht wordt overtreden, handelen in het algemeen belang wanneer ze die overtredingen aan de ECB melden.

Gepubliceerd op: 8 september 2015


Explaining the ABoR: Jean-Paul Redouin, Chair of the Administrative Board of Review (ABoR), answers questions on its specific role in the new era of ECB Banking Supervision.

Gegevens spelen een centrale rol bij het bankentoezicht en een werkelijk Europese aanpak van het toezicht is alleen mogelijk met onderling vergelijkbare informatie. In dit artikel wordt de geharmoniseerde wijze beschreven waarop de ECB gegevens verzamelt en wordt de rol van statistieken in de dagelijkse toezichtspraktijk belicht.

Gepubliceerd op: 19 mei 2015


Explaining the ABoR: Jean-Paul Redouin, Chair of the Administrative Board of Review (ABoR), answers questions on its specific role in the new era of ECB Banking Supervision.

De voorzitter van de Administratieve Raad voor Toetsing (ABoR), Jean-Paul Redouin, beantwoordt vragen over de rol van de raad in het nieuwe tijdperk van het ECB-bankentoezicht.

Gepubliceerd op: 25 maart 2015


Ingrida Šimonytė, Deputy Chairperson of Lietuvos bankas
Ingrida Šimonytė, Vicevoorzitter van Lietuvos bankas

Op 1 januari 2015 voert Litouwen de euro in en wordt het land lid van het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme (SSM). Ingrida Šimonytė, Vicevoorzitter van Lietuvos bankas, wordt lid van de Raad van Toezicht. In een webinterview spreekt ze over de belangrijkste kenmerken van de Litouwse bankensector en de uitdagingen voor het bankentoezicht van de ECB.

Gepubliceerd op: 29 december 2014