Menu

Toezicht toegelicht.

Toezicht toegelicht. gaat in op het Europees bankentoezicht en laat u kennis maken met enkele betrokkenen en activiteiten.

Klimaat- en milieurisico's spelen een steeds grotere rol bij banken. Hoe kan extreem weer banken raken? Wat kunnen ze doen om in de toekomst hun belangrijke rol als kredietverstrekker te blijven spelen? En hoe kunnen ze bijdragen aan de overgang naar een koolstofarme economie?

Gepubliceerd op: 10 september 2021


Banken hebben de eerste schok van de pandemie goed doorstaan, maar welke maatregelen moeten ze nemen zodra die voorbij is?

Gepubliceerd op: 15 juli 2021


Banken ondergaan een digitale transformatie en de coronapandemie heeft dit proces versneld.

Gepubliceerd op: 15 juli 2021


Banken moeten om onverwachte verliezen op te vangen genoeg kapitaal aanhouden. Om te berekenen hoeveel kapitaal er nodig is, kan een bank gebruikmaken van een intern model. Lees hier hoe dat werkt.

Gepubliceerd op: 6 april 2021


Om de verwachte verliezen op leningen op te vangen, moeten banken voorzieningen boeken. Wat zijn dat en wat is NPL-dekking? En hoe weten we zeker dat banken deze leningen afdoende dekken?

Gepubliceerd op: 21 december 2020


Om bedrijven door de coronacrisis te helpen, hebben de ECB en de nationale overheden maatregelen genomen om de bancaire kredietverlening aan levensvatbare bedrijven te ondersteunen. Maar worden er met deze steun ook zieke bedrijven op de been gehouden?

Gepubliceerd op: 14 december 2020


Door de bankenunie kunnen de EU-regels voor banken consequent worden toegepast, en dat helpt de schokbestendigheid van de banken te waarborgen. ECB-medewerker Filipa legt uit waarop de bankenunie gebaseerd is en waarom Europeanen dankzij de bankenunie veilig geld kunnen sparen, besteden en lenen.

Gepubliceerd op: 21 augustus 2020


Als Europees bankentoezichthouder controleren wij of banken zich aan de regels houden. ECB-medewerker François legt uit dat dit de Europese burgers uiteindelijk ten goede komt, omdat het helpt de banken gezond te houden.

Gepubliceerd op: 21 augustus 2020


We zijn allemaal afhankelijk van banken, bijvoorbeeld voor ons spaargeld of voor een lening. Daarom moeten ze veilig en gezond zijn. Banken moeten genoeg kapitaal aanhouden om ervoor te zorgen dat ze hun activiteiten kunnen voortzetten, zowel in goede als in slechte tijden. Maar wat is kapitaal eigenlijk en hoe maakt het banken sterker?

Gepubliceerd op: 23 mei 2019


Wanneer twee banken een fusie overwegen, neemt de ECB een neutrale positie in en beoordeelt ze het project louter op zijn technische merites. Waar let de ECB op? En wat is de invloed van de gekozen vorm van samengaan op de rol van de ECB? Lees de explainer voor de antwoorden op deze vragen.

Gepubliceerd op: 5 april 2019


De banken in het eurogebied zijn beter bestand tegen financiële schokken, zo komt uit de door de Europese Bankautoriteit geleide stresstest naar voren. Kom hier meer te weten over de in deze test gebruikte scenario's, over welke rol de ECB daarbij speelt en over hoe de resultaten als input dienen bij de door de toezichthouders genomen besluiten ten aanzien van individuele banken.

Gepubliceerd op: 2 november 2018
Elke vijf jaar wordt er een nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht benoemd. De positie wordt openbaar bekendgemaakt en iedere EU-burger met ruime bancaire en financiële ervaring kan solliciteren. Lees hier wie bij het kiezen van de uiteindelijke kandidaat betrokken is en wat er nodig is om de positie te verkrijgen.

Gepubliceerd op: 17 juli 2018


Why supervise commercial banks?

Voor ons als bankklant moeten banken gezond zijn, zodat we van hun diensten gebruik kunnen blijven maken. Banken moeten ook gezond blijven met het oog op de stabiliteit van het financiële stelsel.

Gepubliceerd op: 30 april 2018


How does the ECB supervise banks that use fintech?
De vertaling van deze pagina is in voorbereiding.

Veel mensen vinden het nu heel normaal om met hun smartphone te betalen. Banken gebruiken innovatieve technologie, ook bekend als fintech, om ons deze dienst aan te bieden. Maar wat is fintech precies en hoe kunnen we er zeker van zijn dat het veilig is?

Gepubliceerd op: 27 maart 2018


De ECB ondersteunt de onder haar toezicht staande banken bij het aanpakken van hun slechte leningen, d.w.z. leningen waarop een bepaalde tijd niet is afgelost of waarbij terugbetaling onwaarschijnlijk is. Lees hier waarom slechte leningen een probleem zijn en welke rol de ECB op dit terrein speelt.

Gepubliceerd op: 7 februari 2018


What does it mean when a bank is failing or likely to fail?

Net zoals elk ander bedrijf kan een bank failliet gaan. De diensten van banken zijn echter van groot belang voor de economie; het falen van banken zou andere delen van de economie kunnen schaden. Daarom gelden er speciale regels voor falende banken.

Gepubliceerd op: 14 juni 2017


2017 stress test FAQ

Bij de ECB-gevoeligheidsanalyse van het renterisico in het bankenboek (interest rate risk in the banking book - IRRBB) wordt gekeken naar de eventuele gevolgen van hypothetische renteveranderingen voor de banken. Lees hier meer over deze stresstest en welke rol die speelt in het toezicht.

Gepubliceerd op: 28 februari 2017preventieve herkapitalisatie

Lees wat een preventieve herkapitalisatie voor een bank betekent en welke rol de ECB in het proces speelt.

Gepubliceerd op: 27 december 2016ECB-Bankentoezicht in een oogopslag

Binnen het Europese bankentoezicht is de ECB verantwoordelijk voor het toezicht op de grootste banken. Lees meer over de doelstellingen en functies van het Europees bankentoezicht.

Gepubliceerd op: 4 november 2016Niet-renderende leningen

Van leningen wordt gezegd dat ze 'niet-renderend' zijn wanneer er aanwijzingen zijn dat terugbetaling ervan onwaarschijnlijk is of wanneer de kredietnemer meer dan 90 dagen achterstallig is met betaling van de overeengekomen termijnen. Waarom zijn slechte leningen een probleem en wat is onze rol als toezichthouder?

Gepubliceerd op: 12 september 2016Veelgestelde vragen over de stresstest

De Europese Bankautoriteit publiceert op 29 juli 2016 de uitkomsten van de bankenstresstest. Kom meer te weten over wat de stresstest van dit jaar betekent en welke rol deze speelt in het gehele toezichtsproces.

Gepubliceerd op: 26 juli 2016Minder belangrijke instellingen met een hoge prioriteit

In een steeds geglobaliseerder wereld is het van cruciaal belang dat op banken die in meer dan een land actief zijn, zo effectief mogelijk toezicht wordt uitgeoefend. Colleges van toezichthouders spelen daarbij een belangrijke rol.

Gepubliceerd op: 14 juli 2016Minder belangrijke instellingen met een hoge prioriteit

Toezichthouders beoordelen en bepalen regelmatig de risico's voor elke bank. Deze kernactiviteit wordt aangeduid als de procedure voor prudentiële toetsing en evaluatie (supervisory review and evaluation process – SREP). Waar gaat de SREP over en wat is de betekenis voor banken?

Gepubliceerd op: 16 juni 2016Minder belangrijke instellingen met een hoge prioriteit

Toezichthouders van de ECB houden niet alleen toezicht op de grootste Europese banken, ze kijken ook zorgvuldig naar kleinere banken die een 'hoge prioriteit' hebben gekregen.

Gepubliceerd op: 24 maart 2016fab

Toezichthouders beoordelen of bestuurders en commissarissen van banken 'betrouwbaar en deskundig' genoeg zijn om hun werk te doen. Met andere woorden, we controleren hun reputatie en beoordelen of ze over de kennis, vaardigheden en ervaring beschikken om hun taken te vervullen.

Gepubliceerd op: 18 maart 2016qh

Een van onze taken is het beoordelen van voorgenomen acquisities van 'gekwalificeerde deelnemingen' in een bank. De ECB besluit hierover in het kader van de gemeenschappelijke procedures die gelden voor alle banken die onder het Europees bankentoezicht staan.

Gepubliceerd op: 18 maart 2016


AnaCredit is een nieuwe database met gedetailleerde informatie over individuele bankleningen in het eurogebied. De naam staat voor 'analytical credit datasets'.

Gepubliceerd op: 11 november 2015


“Whistleblowers“ act in the greater good

Meldingen van (mogelijke) misstanden zijn een belangrijk hulpmiddel bij de opsporing van laakbaar handelen bij onder toezicht staande banken of hun toezichthouders. Burgers die vermoeden dat toepasselijk EU-recht wordt overtreden, handelen in het algemeen belang wanneer ze die overtredingen aan de ECB melden.

Gepubliceerd op: 8 september 2015


Explaining the ABoR: Jean-Paul Redouin, Chair of the Administrative Board of Review (ABoR), answers questions on its specific role in the new era of ECB Banking Supervision.

Gegevens spelen een centrale rol bij het bankentoezicht en een werkelijk Europese aanpak van het toezicht is alleen mogelijk met onderling vergelijkbare informatie. In dit artikel wordt de geharmoniseerde wijze beschreven waarop de ECB gegevens verzamelt en wordt de rol van statistieken in de dagelijkse toezichtspraktijk belicht.

Gepubliceerd op: 19 mei 2015


Explaining the ABoR: Jean-Paul Redouin, Chair of the Administrative Board of Review (ABoR), answers questions on its specific role in the new era of ECB Banking Supervision.

De voorzitter van de Administratieve Raad voor Toetsing (ABoR), Jean-Paul Redouin, beantwoordt vragen over de rol van de raad in het nieuwe tijdperk van het bankentoezicht van de ECB.

Gepubliceerd op: 25 maart 2015


Ingrida Šimonytė, Deputy Chairperson of Lietuvos bankas
Ingrida Šimonytė, vicevoorzitter van Lietuvos bankas

Op 1 januari 2015 voert Litouwen de euro in en wordt het land lid van het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme (SSM). Ingrida Šimonytė, vicevoorzitter van Lietuvos bankas, wordt lid van de Raad van Toezicht. In een webinterview spreekt ze over de belangrijkste kenmerken van de Litouwse bankensector en de uitdagingen voor het bankentoezicht van de ECB.

Gepubliceerd op: 29 december 2014