Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Toezicht toegelicht.

Toezicht toegelicht. gaat in op het Europees bankentoezicht en laat u kennis maken met enkele betrokkenen en activiteiten.

Wat is klimaatrapportage?

Gepubliceerd op: 21 april 2023

Klimaatrapportage heeft betrekking op documenten die bedrijven, banken en instellingen zoals de ECB publiceren over de CO2-voetafdruk van hun activiteiten en hun blootstelling aan klimaatrisico’s. Deze informatie leert ons hoe de activiteiten van een organisatie invloed hebben op – en beïnvloed worden door – klimaatverandering.

Wat is klimaatrapportage?

Hoe wordt de voorzitter van de Raad van Toezicht gekozen?

Gepubliceerd op: 17 juli 2018

Elke vijf jaar wordt er een nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht benoemd. De functie wordt openbaar bekendgemaakt en iedere EU-burger met ruime bancaire en financiële ervaring kan solliciteren. Lees hier wie bij het kiezen van de uiteindelijke kandidaat betrokken is en wat er nodig is om de functie te krijgen.

Hoe wordt de voorzitter van de Raad van Toezicht gekozen?

Wat zijn minder belangrijke instellingen?

Gepubliceerd op: 13 december 2022

Alle onder toezicht staande entiteiten worden standaard als minder belangrijk (less significant institutions – LSI’s) aangemerkt. Ze worden pas belangrijk als ze voldoen aan ten minste één van een reeks specifieke criteria. Maar wat zijn die criteria? Welke diensten bieden LSI’s aan? En wie is verantwoordelijk voor het toezicht op deze instellingen?

Wat zijn minder belangrijke instellingen?

Waarom moeten banken zich zorgen maken over klimaatverandering?

Gepubliceerd op: 10 september 2021

Klimaat- en milieurisico’s spelen een steeds grotere rol voor banken. Hoe kan extreem weer banken raken? Wat kunnen ze doen om in de toekomst hun belangrijke rol als kredietverstrekker te blijven spelen? En hoe kunnen ze bijdragen aan de overgang naar een koolstofarme economie?

Waarom moeten banken zich zorgen maken over klimaatverandering?

Hoe veranderen traditionele banken onder invloed van nieuwe behoeften?

Gepubliceerd op: 15 juli 2021

Banken ondergaan een digitale transformatie en de coronapandemie heeft dit proces versneld.

Hoe veranderen traditionele banken onder invloed van nieuwe behoeften?

Wat zijn interne modellen?

Gepubliceerd op: 6 april 2021

Banken moeten genoeg kapitaal aanhouden om onverwachte verliezen te dekken. Om te berekenen hoeveel kapitaal er nodig is, kan een bank gebruikmaken van een intern model. Lees hier hoe dit werkt.

Wat zijn interne modellen?

Wat zijn voorzieningen en wat is dekking van niet-renderende leningen (NPL’s)?

Gepubliceerd op: 21 december 2020

Om de verwachte verliezen op leningen op te vangen, moeten banken voorzieningen boeken. Wat zijn dat en wat is NPL-dekking? En hoe weten we zeker dat banken deze leningen afdoende dekken?

Wat zijn voorzieningen en wat is dekking van niet-renderende leningen (NPL’s)?

De ECB legt uit: de bankenunie

Gepubliceerd op: 21 augustus 2020

Door de bankenunie kunnen de EU-regels voor banken consequent worden toegepast. Dat helpt de schokbestendigheid van de banken te waarborgen. Collega Filipa legt uit waarop de bankenunie gebaseerd is en waarom Europeanen dankzij de bankenunie veilig geld kunnen sparen, besteden en lenen.

De ECB legt uit: de bankenunie

De ECB legt uit: Europees bankentoezicht

Published on: 21 August 2020

As European banking supervisor, we check that banks comply with the rules. Our colleague François explains how this ultimately serves the people of Europe, as it helps to ensure banks are safe and sound.

De ECB legt uit: Europees bankentoezicht

Waarom moeten banken kapitaal aanhouden?

Gepubliceerd op: 23 mei 2019

We zijn allemaal afhankelijk van banken, bijvoorbeeld voor ons spaargeld of voor een lening. Daarom moeten banken veilig en gezond zijn. Ze moeten genoeg kapitaal aanhouden om ervoor te zorgen dat ze hun activiteiten kunnen voortzetten, zowel in goede als in slechte tijden. Maar wat is kapitaal eigenlijk en hoe maakt het banken sterker?

Waarom moeten banken kapitaal aanhouden?

Welke rol speelt de ECB bij fusies en overnames van banken?

Gepubliceerd op: 5 april 2019

Wanneer twee banken een fusie overwegen, neemt de ECB een neutrale positie in en beoordeelt ze het project louter op zijn technische merites. Waar let de ECB op? En wat is de invloed van de gekozen vorm van samengaan op de rol van de ECB? Lees de explainer voor de antwoorden op deze vragen.

Welke rol speelt de ECB bij fusies en overnames van banken?

Waarom toezicht houden op commerciële banken?

Gepubliceerd op: 30 april 2018

Als bankklanten hebben we gezonde commerciële banken nodig, zodat we van hun diensten gebruik kunnen blijven maken. Banken moeten ook gezond blijven met het oog op de stabiliteit van het financiële stelsel.

Waarom toezicht houden op commerciële banken?

Hoe houdt de ECB toezicht op banken die fintech gebruiken?

Gepubliceerd op: 27 maart 2018

Veel mensen vinden het nu heel normaal om met hun smartphone te betalen. Banken gebruiken innovatieve technologie, ook bekend als fintech, om ons deze dienst aan te bieden. Maar wat is fintech precies en hoe kunnen we er zeker van zijn dat het veilig is?

Hoe houdt de ECB toezicht op banken die fintech gebruiken?

Waarom is het belangrijk dat banken hun slechte leningen verminderen?

Gepubliceerd op: 7 februari 2018

De ECB ondersteunt de onder haar toezicht staande banken bij het aanpakken van hun slechte leningen, d.w.z. leningen waarop een bepaalde tijd niet is afgelost of waarbij terugbetaling onwaarschijnlijk is. Lees hier waarom slechte leningen een probleem zijn en welke rol de ECB daarbij speelt.

Waarom is het belangrijk dat banken hun slechte leningen verminderen?

Wat betekent het wanneer een bank faalt of waarschijnlijk gaat falen?

Gepubliceerd op: 14 juni 2017

Net zoals elk ander bedrijf kan een bank failliet gaan. De diensten van banken zijn echter van groot belang voor de economie; het falen van banken zou andere delen van de economie kunnen schaden. Daarom gelden er speciale regels voor falende banken.

Wat betekent het wanneer een bank faalt of waarschijnlijk gaat falen?

Wat is een preventieve herkapitalisatie en hoe werkt dat dan?

Gepubliceerd op: 27 december 2016

Lees wat een preventieve herkapitalisatie voor een bank betekent en welke rol de ECB in het proces speelt.

Wat is een preventieve herkapitalisatie en hoe werkt dat dan?

Wat zijn niet-renderende leningen?

Gepubliceerd op: 12 september 2016

Van leningen wordt gezegd dat ze 'niet-renderend' zijn wanneer er aanwijzingen zijn dat terugbetaling ervan onwaarschijnlijk is of wanneer de kredietnemer meer dan 90 dagen achterstallig is met betaling van de overeengekomen termijnen. Waarom zijn slechte leningen een probleem en wat is onze rol als toezichthouder?

Wat zijn niet-renderende leningen?

Wat zijn colleges van toezichthouders?

Gepubliceerd op: 14 juli 2016

In een steeds geglobaliseerder wereld is het van cruciaal belang dat op banken die in meer dan een land actief zijn, zo effectief mogelijk toezicht wordt uitgeoefend. Colleges van toezichthouders spelen daarbij een belangrijke rol.

Wat zijn colleges van toezichthouders?

Wat is de SREP?

Gepubliceerd op: 16 juni 2016

De toezichthouders beoordelen en meten regelmatig de risico's voor elke bank. Deze kernactiviteit wordt aangeduid als de procedure voor prudentiële toetsing en evaluatie (supervisory review and evaluation process – SREP). Waar gaat de SREP over en wat is de betekenis voor banken?

Wat is de SREP?

Wat houdt het toezicht op de deskundigheid en betrouwbaarheid in?

Gepubliceerd op: 18 maart 2016

Toezichthouders beoordelen of bestuurders en commissarissen van banken ‘betrouwbaar en deskundig’ genoeg zijn om hun werk te doen. Met andere woorden, we controleren hun reputatie en beoordelen of ze over de kennis, vaardigheden en ervaring beschikken om hun taken te vervullen.

Wat houdt het toezicht op de deskundigheid en betrouwbaarheid in?

Wat is een gekwalificeerde deelneming?

Gepubliceerd op: 18 maart 2016

Een van onze taken is het beoordelen van voorgenomen verwervingen van ‘gekwalificeerde deelnemingen’ in een bank. De ECB besluit hierover in het kader van de gemeenschappelijke procedures die gelden voor alle banken die onder het Europees bankentoezicht staan.

Wat is een gekwalificeerde deelneming?

Wat is AnaCredit?

Gepubliceerd op: 11 november 2015

AnaCredit is een nieuwe database met gedetailleerde informatie over individuele bankleningen in het eurogebied. De naam staat voor ‘analytical credit datasets’.

Wat is AnaCredit?

Klokkenluiders handelen in het algemeen belang

Gepubliceerd op: 8 september 2015

Meldingen van (mogelijke) misstanden zijn een belangrijk hulpmiddel bij de opsporing van laakbaar handelen bij onder toezicht staande banken of hun toezichthouders. Burgers die vermoeden dat toepasselijk EU-recht wordt overtreden, handelen in het algemeen belang wanneer ze die overtredingen aan de ECB melden.

Klokkenluiders handelen in het algemeen belang

Toezichtsstatistieken

Gepubliceerd op: 19 mei 2015

Gegevens spelen een centrale rol bij het bankentoezicht en een werkelijk Europese aanpak van het toezicht is alleen mogelijk met onderling vergelijkbare informatie. In dit artikel wordt de geharmoniseerde wijze beschreven waarop de ECB gegevens verzamelt en wordt de rol van statistieken in de dagelijkse toezichtspraktijk belicht.

Toezichtsstatistieken

Waaraan moeten banken aandacht besteden in 2021 en daarna?

Gepubliceerd op: 15 juli 2021

Banken hebben de eerste schok van de pandemie goed doorstaan, maar welke maatregelen moeten ze nemen zodra die voorbij is?

Waaraan moeten banken aandacht besteden in 2021 en daarna?

Leidt de coronasteun tot het ontstaan van zombiebedrijven?

Gepubliceerd op: 14 december 2020

Om bedrijven door de coronacrisis te helpen, hebben de ECB en de nationale overheden maatregelen genomen om de bancaire kredietverlening aan levensvatbare bedrijven te ondersteunen. Maar worden er met deze steun ook ongezonde bedrijven op de been gehouden?

Leidt de coronasteun tot het ontstaan van zombiebedrijven?

Wat is de ECB-gevoeligheidsanalyse van IRRBB?

Gepubliceerd op: 28 februari 2017

Bij de ECB-gevoeligheidsanalyse van het renterisico in het bankenboek (interest rate risk in the banking book – IRRBB) wordt gekeken naar de gevolgen van hypothetische renteveranderingen voor de banken. Lees hier meer over deze stresstest en welke rol die speelt in het toezicht.

Wat is de ECB-gevoeligheidsanalyse van IRRBB?

Meer inzicht in de EU-brede stresstest van 2018

Gepubliceerd op: 2 november 2018

De banken in het eurogebied zijn beter bestand tegen financiële schokken, zo komt uit de door de Europese Bankautoriteit geleide stresstest naar voren. Kom hier meer te weten over de in deze test gebruikte scenario's, over welke rol de ECB daarbij speelt en over hoe de resultaten als input dienen bij de door de toezichthouders genomen besluiten ten aanzien van individuele banken.

Meer inzicht in de EU-brede stresstest van 2018

Veelgestelde vragen over de EU-brede stresstest van 2016

Gepubliceerd op: 26 juli 2016

De Europese Bankautoriteit publiceert op 29 juli 2016 de uitkomsten van de bankenstresstest. Kom meer te weten over wat de stresstest van dit jaar betekent en welke rol die speelt in het gehele toezichtsproces.

Veelgestelde vragen over de EU-brede stresstest van 2016

Litouwen: strenge toezichtsnormen van belang

Gepubliceerd op: 29 december 2014

Op 1 januari 2015 voert Litouwen de euro in en wordt het land lid van het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme (SSM). Ingrida Šimonytė, vicevoorzitter van Lietuvos bankas, wordt lid van de Raad van Toezicht. In een webinterview spreekt ze over de belangrijkste kenmerken van de Litouwse bankensector en de uitdagingen voor het bankentoezicht van de ECB.

Litouwen: strenge toezichtsnormen van belang

Alle pagina's in dit deel

Klokkenluiders