Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Правна рамка и рамка на политиките

Ние работим съгласно ясно определена рамка

Работим съгласно ясно определена правна рамка и рамка на политиките. Тази рамка определя пруденциалните задължения на банките, над които упражняваме надзор, и правомощията и очакванията на надзорните органи. Тя включва общото банково законодателство на ЕС и конкретни правни актове и документи на ЕЦБ, свързани с политиките.

Банково законодателство на ЕС

Научете повече за правилата, които прилагаме в качеството си на надзорен орган и които са посочени в правните актове на ЕС, които регламентират дейността на банките и тяхното преструктуриране.

Банково законодателство на ЕС

Правна рамка на ЕЦБ

Запознайте се с правната основа на надзорните ни правомощия и с надзорните инструменти, които можем да приемаме като част от нашия надзорен инструментариум.

Правна рамка на ЕЦБ

Цифрова компилация на правни актове

Разгледайте компилацията от релевантни правни актове на Съюза в областта на банковия надзор. Те са достъпни на различни езици в Eur-Lex.

Цифрова компилация на правни актове

Документи, свързани с надзорната политика

Научете как използваме различните документи и канали за комуникация, за да оповестяваме надзорните си политики и да предоставяме указания във връзка с тях.

Документи, свързани с надзорната политика

Публични консултации

Когато изработваме указания и правни изисквания, се обръщаме за консултация към обществеността и експертите. Тук можете да намерите информация за предходни и текущи консултации по проекти за правни актове на ЕЦБ и за документи по политиките.

Публични консултации

Меморандуми за разбирателство

Вижте споразуменията за сътрудничество, които сме сключили с цел координиране на надзора на трансграничните банки с надзорни органи извън европейския банков надзор.

Меморандуми за разбирателство
НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

Онлайн портал към законодателството на ЕС и спазване на насоките и препоръките на ЕБО

EUR-Lex

Всички правни актове на ЕЦБ са публикувани на всички релевантни официални езици на ЕС в EUR-Lex – онлайн портала за законодателство на ЕС, осигуряващ достъп до правните документи на ЕС.

EUR-Lex

Спазване на насоките и препоръките на ЕБО

Европейският банков орган (ЕБО) издава насоки и препоръки. Тук можете да научите повече за тях и за това как ние ги спазваме.

Спазване на насоките и препоръките на ЕБО

Всички страници в този раздел

Подайте сигнал