Menu

Правна рамка, свързана с политиката

В качеството си на банков надзорен орган ЕЦБ работи съгласно ясно определена правна рамка, свързана с нейната политика. Тази рамка определя пруденциалните задължения на банките под европейския банков надзор и правомощията и очакванията на надзорните органи. Тя включва общото банково законодателство на ЕС и конкретни правни актове и документи, свързани с политиките, на ЕЦБ.

Европейско банково законодателство

Банково законодателство на ЕС

Научете повече за правните актове на ЕС, регулиращи работата и преструктурирането на банките, които се прилагат от надзорните органи.

Банково законодателство на ЕС


Правна рамка

Правна рамка на ЕЦБ

Научете повече за правното основание за надзорните правомощия на ЕЦБ и надзорните инструменти, които ЕЦБ може да приеме като част от своя надзорен инструментариум.

Правна рамка на ЕЦБ


Документи, свързани с надзорната политика

Документи, свързани с надзорната политика

Научете как ЕЦБ използва различните документи и канали за комуникация, за да оповестява надзорните си политики и да предоставя указания във връзка с тях.

Документи, свързани с надзорната политика


Публични консултации

Публични консултации

Вижте информация за консултации по проекти на правни актове и документи, свързани с политиката, на ЕЦБ, които тя провежда с цел да проучи мнението на различни заинтересовани страни.

Публични консултации (само на английски език)