Menu

Правна рамка, свързана с политиката

В качеството си на банков надзорен орган ЕЦБ работи съгласно ясно определена правна рамка, свързана с нейната политика. Тази рамка определя пруденциалните задължения на банките под европейския банков надзор и правомощията и очакванията на надзорните органи. Тя включва общото банково законодателство на ЕС и конкретни правни актове и документи, свързани с политиките, на ЕЦБ.

Европейско банково законодателство

Банково законодателство на ЕС

Научете повече за правните актове на ЕС, регулиращи работата и преструктурирането на банките, които се прилагат от надзорните органи.

Банково законодателство на ЕС


Правна рамка

Правна рамка на ЕЦБ

Научете повече за правното основание за надзорните правомощия на ЕЦБ и надзорните инструменти, които ЕЦБ може да приеме като част от своя надзорен инструментариум.

Правна рамка на ЕЦБ


Legal framework

Цифрова компилация на правни актове

Разгледайте компилацията на релевантни правни актове на Европейския съюз, засягащи банковия надзор, на различни езици в Eur-Lex.

Цифрова компилация на правни актове


Документи, свързани с надзорната политика

Документи, свързани с надзорната политика

Научете как ЕЦБ използва различните документи и канали за комуникация, за да оповестява надзорните си политики и да предоставя указания във връзка с тях.

Документи, свързани с надзорната политика


Публични консултации

Публични консултации

Вижте информация за консултации по проекти на правни актове и документи, свързани с политиката, на ЕЦБ, които тя провежда с цел да проучи мнението на различни заинтересовани страни.

Публични консултации (само на английски език)


МР

Меморандуми за разбирателство

Вижте какви споразумения за сътрудничество е сключила ЕЦБ за координиране на надзора на трансграничните банки с надзорни органи извън европейския банков надзор.

Меморандуми за разбирателство