Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Valvontapalsta

Valvontapalstalla kerrotaan yleistajuisesti pankki­valvonnasta, tärkeistä valvonta­teemoista ja pankkivalvojien työstä Euroopassa.

Miksi ilmastoriskejä julkistetaan?

Julkaistu 21.4.2023

Yhä useammat pankit ja muut yritykset julkaisevat nykyisin tietoa ilmastoriskeistään ja toimintansa ympäristövaikutuksista. Myös EKP kertoo verkkosivuillaan, miten se pyrkii vaikuttamaan ilmastonmuutoksen etenemiseen.

Lue lisää

Miten valvontaelimen puheenjohtaja valitaan?

Julkaistu 17.7.2018

Valvontaelimen puheenjohtajan toimikausi on viisivuotinen, eli viiden vuoden välein nimitetään uusi puheenjohtaja. Tehtävään voi hakea kuka tahansa EU:n kansalainen, jolla on vankka kokemus pankki- ja rahoitusalalta. Keitä kaikkia valintaprosessiin osallistuu, ja miten prosessi etenee?

Lyhyt video

Miksi osa pankeista luokitellaan vähemmän merkittäviksi?

Julkaistu 13.12.2022

Valvottavia pankkeja ei pidetä merkittävinä, elleivät ne ole suuria tai muuten tärkeitä rahoitusjärjestelmän vakauden kannalta. Vähemmän merkittäviä pankkeja on paljon, ja ne tarjoavat monenlaisia arvokkaita palveluja. Miten niitä valvotaan?

Lue lisää

Ilmastonmuutoksen vaikutus tuntuu jo

Julkaistu 10.9.2021

Jatkuvat ympäristö­katastrofit aiheuttavat tappioita pankeille, ja ilmaston­muutokseen liittyy suurempiakin riskejä. Pankit voivat kuitenkin varautua riskeihin ja edistää talouden kehittymistä ympäristö­ystävällisempään suuntaan.

Lyhyt video

Pankkitoiminta sopeutuu ihmisten tarpeisiin

Julkaistu 15.7.2021

Koronavirus­pandemia on muuttanut maksu­tottumuksia ja nopeuttanut digitalisaatiota pankkialalla.

Lyhyt video

Mitä ovat sisäiset mallit?

Julkaistu 6.4.2021

Osa pankeista laskee omien sisäisten malliensa avulla, kuinka paljon pääomaa niillä pitää olla, jotta ne selviytyvät odottamattomistakin tappioista.

Lue lisää

Mitä ovat varaukset ja miten järjestämättömistä lainoista aiheutuvat tappiot katetaan?

Julkaistu 21.12.2020

Pankit tekevät varauksia selviytyäkseen odotettavissa olevista luottotappioista. Kun jokin niiden myöntämä laina muuttuu järjestämättömäksi, varauksia tarvitaan lisää. Miten varmistetaan, että tappioihin on varauduttu riittävästi?

Lue lisää

EKP:n tietoisku: pankkiunioni

Julkaistu 21.8.2020

Pankkiunionissa EU:n pankkilainsäädäntöä sovelletaan yhdenmukaisesti, mikä parantaa pankkijärjestelmän häiriönsietokykyä ja tekee säästämisestä, rahankäytöstä ja lainanotosta turvallisempaa. Videolla Filipa EKP:stä kertoo, miksi pankkiunioni perustettiin.

Lyhyt video

EKP:n tietoisku: yhteinen pankkivalvonta

Julkaistu 21.8.2020

EKP valvoo pankkeja yhdessä kansallisten viranomaisten kanssa. Pankkivalvonnan tarkoituksena on varmistaa, että pankit noudattavat säännöksiä ja ovat vakavaraisia. Videolla François EKP:stä kertoo tarkemmin pankkivalvonnan tehtävistä.

Lyhyt video

Miksi pankeille asetetaan pääomavaatimuksia?

Julkaistu 23.5.2019

Pankkien on oltava vakavaraisia – niillä pitää olla riittävästi pääomaa, jotta ne pystyvät jatkamaan toimintaansa vaikeinakin aikoina. Pääoman avulla varmistetaan, että asiakkaiden talletukset ovat turvassa.

Lue lisää

Mikä rooli EKP:llä on pankkifuusioissa ja ‑ostoissa?

Julkaistu 5.4.2019

Kun valvottavat pankit suunnittelevat yhdistyvänsä, EKP käy läpi suunnitelmat ja arvioi niiden toimivuuden. Tavoitteena on varmistaa, että tuloksena on sääntöjen mukainen pankki. Yhdistymismuotoja on monenlaisia.

Lue lisää

Miksi pankkeja valvotaan?

Julkaistu 30.4.2018

Pankkien toiminnan on oltava terveellä pohjalla, jotta niiden tarjoamiin rahoituspalveluihin voidaan luottaa ja jotta rahoitusjärjestelmä pysyy vakaana.

Lue lisää

Miten finanssiteknologian käyttö vaikuttaa pankkien valvontaan?

Julkaistu 27.3.2018

Puhelinsovellusten käyttö maksuissa yleistyy. Finanssiteknologia mahdollistaa uusia palveluja, mutta käytön turvallisuus on voitava varmistaa.

Lue lisää

Ongelmaluottoja on pystyttävä vähentämään

Julkaistu 7.2.2018

Jos asiakas lakkaa lyhentämästä lainaansa eikä kenties pysty maksamaan sitä koskaan takaisin, laina muodostuu ongelmaksi pankille. EKP auttaa pankkeja vähentämään ongelmaluottojen määrää taseissaan.

Lyhyt video

Mitä tapahtuu, jos jokin pankki ei kykene jatkamaan toimintaansa?

Julkaistu 14.6.2017

Pankit voivat kaatua siinä missä muutkin yritykset. Ne ovat kuitenkin talouden kannalta niin tärkeitä, että niiden toiminnan lakkauttamista varten on olemassa omat säännöt.

Lue lisää

Pankin pääomapohjan vahvistaminen varotoimenpiteenä

Julkaistu 27.12.2016

Valtio voi vahvistaa vakavaraisen pankin pääomapohjaa varotoimenpiteenä. EKP:ltä tarkastetaan, kuinka paljon pääomaa sääntöjen mukaan tarvitaan lisää.

Lue lisää

Mitä ovat järjestämättömät saamiset?

Julkaistu 12.9.2016

Jos lainaan liittyviä erääntyneitä maksuja on ollut maksamatta yli 90 päivää, laina katsotaan ongelmaluotoksi. Näitä ongelmaluottoja kutsutaan ”järjestämättömiksi saamisiksi”. Mitä ongelmia järjestämättömistä saamisista aiheutuu, ja miten pankkivalvojat voivat puuttua niihin?

Lue lisää

Mitä ovat valvontakollegiot?

Julkaistu 14.7.2016

Yhä useammilla pankeilla on toimintaa useissa eri maissa. Valvojien yhteistyöllä varmistetaan, että valvonta on mahdollisimman tehokasta. Yhteistyötä varten perustetaan valvontakollegioita.

Lue lisää

Mikä on valvojan arviointiprosessi?

Julkaistu 16.6.2016

Valvojan arviointiprosessi on jatkuva prosessi, jossa valvojat arvioivat ja mittaavat säännöllisesti pankkien riskejä. Mitä valvojan arviointiprosessiin kuuluu ja mikä on sen merkitys pankeille?

Lue lisää

Mitä on sopivuuden ja luotettavuuden valvonta?

Julkaistu 18.3.2016

Valvojat arvioivat pankkien hallintoelinten jäsenten soveltuvuutta tehtäviinsä. On tärkeää, että johdon jäsenillä on tehtävän edellyttämät tiedot ja taidot, riittävästi kokemusta ja hyvä maine.

Lue lisää

Mikä on merkittävä omistusosuus?

Julkaistu 18.3.2016

Merkittävän omistusosuuden hankkiminen jostakin yhteisen pankkivalvonnan piirissä olevasta pankista edellyttää EKP:n hyväksyntää. Myös kansalliset valvontaviranomaiset osallistuvat arviointiin.

Lue lisää

Mikä on AnaCredit?

Julkaistu 11.11.2015

AnaCredit-tietokanta sisältää yksityiskohtaisia tietoja euroalueen eri pankkien myöntämistä lainoista. Nimi tulee sanoista ”analytical credit datasets” (analyyttiset luottotilastot).

Lue lisää

Väärinkäytöksistä ilmoittaminen palvelee yhteistä etua

Julkaistu 8.9.2015

Valvottavat pankit ja pankkivalvojat eivät saa laiminlyödä velvoitteitaan. EKP:llä on väärinkäytösten ilmoituspalvelu, jossa voi tehdä ilmoituksen, jos epäilee pankkivalvonta­lainsäädäntöä rikotun. On yhteisen edun mukaista, että epäilyt tulevat EKP:n tietoon.

Lue lisää

Valvontatilastot

Julkaistu 19.5.2015

Pankkivalvonnassa tarvitaan luotettavia ja vertailukelpoisia tilastotietoja. Artikkelissa kuvataan EKP:n yhdenmukaistettua tietojenkeruuta ja tarkastellaan tilastojen merkitystä jatkuvassa valvonnassa.

Lue lisää

Pandemian jälkeen

Julkaistu 15.7.2021

Pankkiala selviytyi hyvin pandemian alkuvaiheesta, mutta jälki­mainingeissa tarvitaan korjaavia toimia.

Lyhyt video

Annettiinko yrityksille pandemian aikana tekohengitystä?

Julkaistu 14.12.2020

EKP ja EU-maat pyrkivät monin tavoin varmistamaan, että vakavaraiset yritykset saivat pankeilta lainaa myös koronaviruskriisissä. Tuella ei kuitenkaan ollut tarkoitus pitää pystyssä jo muutenkin konkurssikypsiä yrityksiä.

Lue lisää

Pankkien stressitestaus vuonna 2017: rahoitustoiminnan korkoriski analysoinnin kohteena

Julkaistu 28.2.2017

EKP toteuttamassa herkkyysanalyysissa tarkasteltiin hypoteettisten skenaarioiden avulla, miten erilaiset korkomuutokset vaikuttaisivat pankkeihin. Tulokset on otettu huomioon pankkivalvonnassa.

Lue lisää

Pankkien stressitestaus vuonna 2018

Julkaistu 2.11.2018

Euroopan pankkiviranomaisen järjestämissä stressitesteissä selvitetään pankkien kykyä selviytyä häiriöistä. EKP osallistuu muun muassa skenaarioiden laadintaan ja tulosten laadunvarmistukseen, ja tulokset otetaan huomioon valvontapäätöksissä.

Lue lisää

Pankkien stressitestaus vuonna 2016

Julkaistu 26.7.2016

Euroopan pankkiviranomaisen järjestämissä stressitesteissä selvitetään pankkien vakavaraisuutta normaalitilanteessa ja erilaisissa häiriötilanteissa.

Lue lisää

Liettua: Tavoitteena tinkimätön valvonta

Julkaistu 29.12.2014

Liettua liittyi euroalueeseen 1.1.2015 ja on siitä lähtien osallistunut myös yhteiseen pankkivalvontaan. Liettuan keskuspankin varapääjohtaja Ingrida Šimonytė kertoi haastattelussa maan pankkisektorista ja sen valvonnasta.

Lue lisää

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut

Ilmoita väärinkäytöksestä