Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Nadzór z bliska

W tej części szczegółowo omawiamy różne aspekty europejskiego nadzoru bankowego oraz przedstawiamy sylwetki i działalność związanych z nim ludzi.

Dlaczego banki powinny myśleć o zmianie klimatu?

Data publikacji: 10.09.2021

Ryzyka klimatyczne i środowiskowe mają dla banków coraz większe znaczenie. Pokazujemy, jak ekstremalne zjawiska klimatyczne mogą wpływać na banki i co należy zrobić, żeby w przyszłości banki mogły nadal pełnić ważną funkcję kredytodawcy i odegrać swoją rolę w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną.

Na czym powinny się skupić banki w 2021 i następnych latach?

Data publikacji: 15.07.2021

Banki dobrze zniosły pierwszy szok wywołany pandemią – jakie działania powinny podjąć po jej zakończeniu?

Jak zmienia się sposób działania banków w obliczu nowych oczekiwań społeczeństwa?

Data publikacji: 15.07.2021

Banki się cyfryzują, a pandemia koronawirusa okazała się katalizatorem, który przyspieszył ten proces.

Co to są modele wewnętrzne?

Data publikacji: 6.04.2021

Banki muszą mieć dostateczny kapitał, żeby móc pokryć nieoczekiwane straty. Do obliczenia, ile kapitału potrzebują, mogą wykorzystywać własne modele. Wyjaśniamy, na czym to polega.

Rezerwy na straty i pokrycie kredytów zagrożonych

Data publikacji: 21.12.2020

Żeby pokryć przewidywane straty kredytowe, banki tworzą rezerwy. Wyjaśniamy, czym są rezerwy, na czym polega pokrycie kredytów zagrożonych i jakich zasad muszą przestrzegać przy tym banki.

Czy programy pomocowe związane z pandemią prowadzą do powstawania „firm zombie”?

Data publikacji: 14.12.2020

EBC i rządy krajowe wprowadziły programy mające ułatwić bankom udzielanie kredytów dla przedsiębiorstw, które ucierpiały wskutek kryzysu spowodowanego pandemią. Ale czy te programy nie utrzymują sztucznie przy życiu najsłabszych firm?

EBC objaśnia: unia bankowa

Data publikacji: 21.08.2020

W obrębie unii bankowej obowiązują spójne przepisy dotyczące działalności banków. To sprawia, że system bankowy jest odporny. W tym filmiku Filipa z EBC objaśnia, na czym polega unia bankowa i jak dzięki niej wszyscy możemy z ufnością oszczędzać, wydawać i pożyczać pieniądze.

EBC objaśnia: europejski nadzór bankowy

Data publikacji: 21.08.2020

Jako europejski organ nadzoru bankowego pilnujemy, czy banki przestrzegają przepisów. W tym filmiku François z EBC objaśnia, jak przez sprawdzanie kondycji i bezpieczeństwa banków służymy europejskiemu społeczeństwu.

Dlaczego banki muszą utrzymywać kapitał?

Data publikacji: 23.05.2019

Wszyscy korzystamy z banków. Możemy im powierzyć nasze pieniądze lub dostać od nich kredyt. Dlatego bezpieczeństwo banków jest ważną sprawą. Żeby móc prowadzić działalność w każdych warunkach, banki muszą mieć wystarczający kapitał. Ale czym właściwie jest kapitał i jak pomaga on zwiększyć odporność banków?

Jaką rolę odgrywa EBC przy fuzjach i przejęciach banków?

Data publikacji: 5.04.2019

Przy planowanym połączeniu banków EBC zachowuje neutralność i ocenia to przedsięwzięcie w kategoriach czysto technicznych. Na co zwraca przy tym uwagę? Czy jego rola zależy od wybranej formy transakcji? Na te i inne pytania odpowiadamy w artykule.

Na czym polegał stress test przeprowadzony w całej UE w 2018?

Data publikacji: 2.11.2018

Test warunków skrajnych (tzw. stress test) przeprowadzony przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego wykazał, że banki w strefie euro stały się odporniejsze na szoki finansowe. Wyjaśniamy, jakie scenariusze zastosowano w tym teście, jaką rolę odgrywa EBC i w jaki sposób wyniki testu przełożą się na decyzje nadzorcze dotyczące poszczególnych banków.

Jak jest wybierany przewodniczący Rady ds. Nadzoru?

Data publikacji: 17.07.2018

Wybór przewodniczącego Rady ds. Nadzoru odbywa się co pięć lat. Ogłoszenie o tym stanowisku ukazuje się publicznie. Kandydować może każdy obywatel UE mający odpowiednie doświadczenie w dziedzinie bankowości i finansów. Wyjaśniamy, jak przebiega ta procedura i kto w niej uczestniczy.

Dlaczego banki komercyjne są objęte nadzorem?

Data publikacji: 30.04.2018

Dobra kondycja banków jest ważna dla ich klientów, korzystających z usług finansowych, oraz dla całego systemu finansowego, któremu zapewnia stabilność.

Jak EBC nadzoruje banki korzystające z nowych technologii finansowych?

Data publikacji: 27.03.2018

Tłumaczenie ukaże się wkrótce.

Dla wielu z nas płacenie za pomocą smartfona jest codziennością. Do obsługi takich nowych metod płatności banki wykorzystują technologie finansowe, stąd nazwa „fintech”. Jak one działają i czy są bezpieczne?

Dlaczego banki powinny zmniejszyć ilość złych kredytów?

Data publikacji: 7.02.2018

EBC pomaga nadzorowanym przez siebie bankom komercyjnym uporać się ze złymi kredytami – takimi, które od dłuższego czasu nie są spłacane lub których spłata nie wydaje się prawdopodobna. Na czym polega problem tych kredytów i jaka jest tu rola EBC?

Co to znaczy, że „bank znajduje się na progu upadłości lub jest zagrożony upadłością”?

Data publikacji: 14.02.2017

Banki, podobnie jak inne firmy, niekiedy bankrutują. Ponieważ jednak ich usługi są istotne dla gospodarki, a upadłość może zaszkodzić również pozostałym uczestnikom systemu finansowego, w przypadku banków obowiązują w tym zakresie specjalne przepisy.

Analiza wrażliwości na ryzyko stopy procentowej dotyczące portfela bankowego

Data publikacji: 28.02.2017

EBC bada, jak różne hipotetyczne zmiany stóp procentowych wpływałyby na portfele bankowe. Przedstawiamy więcej informacji na temat tego badania i wyjaśniamy, jak wpisuje się ono w szerszy kontekst procesu nadzorczego.

Na czym polega rekapitalizacja prewencyjna?

Data publikacji: 27.12.2016

Wyjaśniamy, co ta forma dokapitalizowania oznacza dla banków i jaka jest rola EBC w tym procesie.

Rzut oka na europejski nadzór bankowy

Data publikacji: 4.11.2016

W europejskim systemie nadzoru bankowego EBC zajmuje się największymi bankami. Przedstawiamy graficzne podsumowanie celów i sposobu działania tego systemu.

Co to są kredyty zagrożone?

Data publikacji: 12.09.2016

Kredyt uznaje się za zagrożony, gdy są oznaki, że nie zostanie spłacony, lub kredytobiorca nie spłaca rat przez więcej niż 90 dni. Dlaczego takie kredyty są problemem i jaka jest w odniesieniu do nich rola EBC jako organu nadzoru?

Częste pytania o test warunków skrajnych przeprowadzony w całej UE w 2016 roku

Data publikacji: 26.07.2016

Wyniki testu z 2016 roku zostaną opublikowane przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego 29.07.2016. Wyjaśniamy, na czym polegał tegoroczny test i jak przekłada się on na szerzej rozumiany proces nadzoru.

Czym są kolegia organów nadzoru?

Data publikacji: 14.07.2016

W dobie postępującej globalizacji bardzo ważne jest zapewnienie jak najskuteczniejszego nadzoru nad bankami, które działają w więcej niż jednym państwie. Ważną rolę w tym zakresie odgrywają kolegia organów nadzoru.

Co to jest SREP?

Data publikacji: 16.06.2016

Nadzorcy regularnie analizują i mierzą ryzyko, na jakie narażone są poszczególne banki. Odbywa się to w ramach procesu przeglądu i oceny nadzorczej, w skrócie SREP. Wyjaśniamy, na czym ten proces polega i jakie są jego skutki dla banków.

Co to są „instytucje mniej istotne o wysokim priorytecie”?

Data publikacji: 24.03.2016

EBC nie tylko nadzoruje największe banki europejskie, lecz także uważnie obserwuje mniejsze banki, którym przyznano wysoki priorytet.

Na czym polega nadzór kompetencyjno-reputacyjny?

Data publikacji: 18.03.2016

Jest to procedura oceny kompetencji i reputacji członków zarządu banku przez organ nadzoru. Innymi słowy, sprawdza się, czy ich reputacja, wiedza, doświadczenie i umiejętności pozwolą na wykonywanie obowiązków służbowych.

Co to jest znaczny pakiet akcji?

Data publikacji: 18.03.2016

Do naszych zadań należy ocena planowanych transakcji nabycia znacznych pakietów akcji banków. EBC podejmuje decyzje w tej sprawie w ramach wspólnych procedur, które dotyczą wszystkich banków objętych europejskim nadzorem bankowym.

Co to jest AnaCredit?

Data publikacji: 11.11.2015

AnaCredit to nowa baza danych, która będzie dostarczać informacji o pojedynczych kredytach bankowych w strefie euro. Jej nazwa pochodzi od „analytical credit datasets” (analityczne zbiory danych kredytowych).

Demaskatorzy działają w imię wyższych racji

Data publikacji: 8.09.2015

Doniesienia o nieprawidłowościach (ang. whistleblowing) są ważnym narzędziem wykrywania nieuczciwych praktyk w nadzorowanych bankach i organach nadzoru bankowego. Obywatele informujący EBC o swoich podejrzeniach w tym zakresie działają w interesie publicznym.

Statystyki nadzorcze

Data publikacji: 19.05.2015

Dane są fundamentem nadzoru bankowego, a ich porównywalność – warunkiem prowadzenia nadzoru na skalę prawdziwie europejską. Przedstawiamy zharmonizowany system zbierania danych przez EBC i rolę statystyk w pracy nadzoru.

Administracyjna Rada Odwoławcza

Data publikacji: 25.03.2015

Przewodniczący Jean-Paul Redouin wyjaśnia, jaka jest rola tego organu w nowej rzeczywistości nadzoru bankowego prowadzonego przez EBC.

Litwa: ważne są wysokie standardy nadzorcze

Data publikacji: 29.12.2014

Wraz z wprowadzeniem euro 1 stycznia 2015 Litwa przystąpi do Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego. Ingrida Šimonytė, wiceprezes Lietuvos bankas, zostanie wówczas członkiem Rady ds. Nadzoru. W udzielonym nam wywiadzie opowiada o specyfice sektora bankowego na Litwie i wyzwaniach dla nadzoru bankowego EBC.

>

Wszystkie strony w tej sekcji

Whistleblowing