Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Nadzór z bliska

W tej części szczegółowo omawiamy różne aspekty europejskiego nadzoru bankowego oraz przedstawiamy sylwetki i działalność związanych z nim ludzi.

Ujawnianie informacji związanych z klimatem

Data publikacji: 21.04.2023

Ujawniane informacje klimatyczne odnoszą się do dokumentów publikowanych przez firmy, banki i instytucje, w tym EBC, na temat ich śladu węglowego i ekspozycji na ryzyka klimatyczne. Pokazują, jak organizacje wpływają na zmianę klimatu i jak ją odczuwają.

Ujawnianie informacji związanych z klimatem

Jak jest wybierany przewodniczący Rady ds. Nadzoru?

Data publikacji: 17.07.2018

Wybór przewodniczącego Rady ds. Nadzoru odbywa się co pięć lat. Ogłoszenie o tym stanowisku ukazuje się publicznie. Kandydować może każdy obywatel UE mający odpowiednie doświadczenie w dziedzinie bankowości i finansów. Wyjaśniamy, jak przebiega ta procedura i kto w niej uczestniczy.

Jak jest wybierany przewodniczący Rady ds. Nadzoru?

Co to są instytucje mniej istotne?

Data publikacji: 13.12.2022

Wszystkie nadzorowane banki domyślnie uznaje się za instytucje mniej istotne. Uzyskują one status istotnych dopiero wtedy, gdy spełniają przynajmniej jedno z określonych kryteriów. Jakie to kryteria? Jakie usługi oferują banki mniej istotne? I kto sprawuje nadzór i zwierzchnią kontrolę nad takimi bankami?

Co to są instytucje mniej istotne?

Dlaczego banki powinny myśleć o zmianie klimatu?

Data publikacji: 10.09.2021

Ryzyka klimatyczne i środowiskowe mają dla banków coraz większe znaczenie. Pokazujemy, jak ekstremalne zjawiska klimatyczne mogą wpływać na banki i co należy zrobić, żeby w przyszłości banki mogły nadal pełnić ważną funkcję kredytodawcy i odegrać swoją rolę w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną.

Dlaczego banki powinny myśleć o zmianie klimatu?

Jak zmienia się sposób działania banków w obliczu nowych oczekiwań społeczeństwa?

Data publikacji: 15.07.2021

Banki się cyfryzują, a pandemia koronawirusa okazała się katalizatorem, który przyspieszył ten proces.

Jak zmienia się sposób działania banków w obliczu nowych oczekiwań społeczeństwa?

Co to są modele wewnętrzne?

Data publikacji: 6.04.2021

Banki muszą mieć dostateczny kapitał, żeby móc pokryć nieoczekiwane straty. Do obliczenia, ile kapitału potrzebują, mogą wykorzystywać własne modele. Wyjaśniamy, na czym to polega.

Co to są modele wewnętrzne?

Rezerwy na straty i pokrycie kredytów zagrożonych

Data publikacji: 21.12.2020

Żeby pokryć przewidywane straty kredytowe, banki tworzą rezerwy. Wyjaśniamy, czym są rezerwy, na czym polega pokrycie kredytów zagrożonych i jakich zasad muszą przestrzegać przy tym banki.

Rezerwy na straty i pokrycie kredytów zagrożonych

EBC objaśnia: unia bankowa

Data publikacji: 21.08.2020

W obrębie unii bankowej obowiązują spójne przepisy dotyczące działalności banków. To sprawia, że system bankowy jest odporny. W tym filmiku Filipa z EBC objaśnia, na czym polega unia bankowa i jak dzięki niej wszyscy możemy z ufnością oszczędzać, wydawać i pożyczać pieniądze.

EBC objaśnia: unia bankowa

EBC objaśnia: europejski nadzór bankowy

Data publikacji: 21.08.2020

Jako europejski organ nadzoru bankowego pilnujemy, czy banki przestrzegają przepisów. W tym filmiku François z EBC objaśnia, jak przez sprawdzanie kondycji i bezpieczeństwa banków służymy europejskiemu społeczeństwu.

EBC objaśnia: europejski nadzór bankowy

Dlaczego banki muszą utrzymywać kapitał?

Data publikacji: 23.05.2019

Wszyscy korzystamy z banków. Możemy im powierzyć nasze pieniądze lub dostać od nich kredyt. Dlatego bezpieczeństwo banków jest ważną sprawą. Żeby móc prowadzić działalność w każdych warunkach, banki muszą mieć wystarczający kapitał. Ale czym właściwie jest kapitał i jak pomaga on zwiększyć odporność banków?

Dlaczego banki muszą utrzymywać kapitał?

Jaką rolę odgrywa EBC przy fuzjach i przejęciach banków?

Data publikacji: 5.04.2019

Przy planowanym połączeniu banków EBC zachowuje neutralność i ocenia to przedsięwzięcie w kategoriach czysto technicznych. Na co zwraca przy tym uwagę? Czy jego rola zależy od wybranej formy transakcji? Na te i inne pytania odpowiadamy w artykule.

Jaką rolę odgrywa EBC przy fuzjach i przejęciach banków?

Dlaczego banki komercyjne są objęte nadzorem?

Data publikacji: 30.04.2018

Dobra kondycja banków jest ważna dla ich klientów, korzystających z usług finansowych, oraz dla całego systemu finansowego, któremu zapewnia stabilność.

Dlaczego banki komercyjne są objęte nadzorem?

Jak EBC nadzoruje banki korzystające z technologii finansowych?

Data publikacji: 27.03.2018

Dla wielu z nas płacenie za pomocą smartfona jest codziennością. Do obsługi takich nowych metod płatności banki wykorzystują technologie finansowe, stąd nazwa „fintech”. Jak one działają i czy są bezpieczne?

Jak EBC nadzoruje banki korzystające z technologii finansowych?

Dlaczego banki powinny zmniejszyć ilość złych kredytów?

Data publikacji: 7.02.2018

EBC pomaga nadzorowanym przez siebie bankom komercyjnym uporać się ze złymi kredytami – takimi, które od dłuższego czasu nie są spłacane lub których spłata nie wydaje się prawdopodobna. Na czym polega problem tych kredytów i jaka jest tu rola EBC?

Dlaczego banki powinny zmniejszyć ilość złych kredytów?

Co to znaczy, że „bank znajduje się na progu upadłości lub jest zagrożony upadłością”?

Data publikacji: 14.06.2017

Banki, podobnie jak inne firmy, niekiedy bankrutują. Ponieważ jednak ich usługi są istotne dla gospodarki, a upadłość może zaszkodzić również pozostałym uczestnikom systemu finansowego, w przypadku banków obowiązują w tym zakresie specjalne przepisy.

Co to znaczy, że „bank znajduje się na progu upadłości lub jest zagrożony upadłością”?

Na czym polega rekapitalizacja prewencyjna?

Data publikacji: 27.12.2016

Wyjaśniamy, co ta forma dokapitalizowania oznacza dla banków i jaka jest rola EBC w tym procesie.

Na czym polega rekapitalizacja prewencyjna?

Co to są kredyty zagrożone?

Data publikacji: 12.09.2016

Kredyt uznaje się za zagrożony, gdy są oznaki, że nie zostanie spłacony, lub kredytobiorca nie spłaca rat przez więcej niż 90 dni. Dlaczego takie kredyty są problemem i jaka jest w odniesieniu do nich rola EBC jako organu nadzoru?

Co to są kredyty zagrożone?

Czym są kolegia organów nadzoru?

Data publikacji: 14.07.2016

W dobie postępującej globalizacji bardzo ważne jest zapewnienie jak najskuteczniejszego nadzoru nad bankami, które działają w więcej niż jednym państwie. Ważną rolę w tym zakresie odgrywają kolegia organów nadzoru.

Czym są kolegia organów nadzoru?

Co to jest SREP?

Data publikacji: 16.06.2016

Nadzorcy regularnie analizują i mierzą ryzyko, na jakie narażone są poszczególne banki. Odbywa się to w ramach procesu przeglądu i oceny nadzorczej, w skrócie SREP. Wyjaśniamy, na czym ten proces polega i jakie są jego skutki dla banków.

Co to jest SREP?

Na czym polega nadzór kompetencyjno-reputacyjny?

Data publikacji: 18.03.2016

Jest to procedura oceny kompetencji i reputacji członków zarządu banku przez organ nadzoru. Innymi słowy, sprawdza się, czy ich reputacja, wiedza, doświadczenie i umiejętności pozwolą na wykonywanie obowiązków służbowych.

Na czym polega nadzór kompetencyjno-reputacyjny?

Co to jest znaczny pakiet akcji?

Data publikacji: 18.03.2016

Do naszych zadań należy ocena planowanych transakcji nabycia znacznych pakietów akcji banków. EBC podejmuje decyzje w tej sprawie w ramach wspólnych procedur, które dotyczą wszystkich banków objętych europejskim nadzorem bankowym.

Co to jest znaczny pakiet akcji?

Co to jest AnaCredit?

Data publikacji: 11.11.2015

AnaCredit to nowa baza danych, która będzie dostarczać informacji o pojedynczych kredytach bankowych w strefie euro. Jej nazwa pochodzi od „analytical credit datasets” (analityczne zbiory danych kredytowych).

Co to jest AnaCredit?

Demaskatorzy działają w imię wyższych racji

Data publikacji: 8.09.2015

Doniesienia o nieprawidłowościach (ang. whistleblowing) są ważnym narzędziem wykrywania nieuczciwych praktyk w nadzorowanych bankach i organach nadzoru bankowego. Obywatele informujący EBC o swoich podejrzeniach w tym zakresie działają w interesie publicznym.

Demaskatorzy działają w imię wyższych racji

Statystyki nadzorcze

Data publikacji: 19.05.2015

Dane są fundamentem nadzoru bankowego, a ich porównywalność – warunkiem prowadzenia nadzoru na skalę prawdziwie europejską. Przestawiamy zharmonizowany system zbierania danych przez EBC i rolę statystyk w pracy nadzoru.

Statystyki nadzorcze

Na czym powinny się skupić banki w 2021 i następnych latach?

Data publikacji: 15.07.2021

Banki dobrze zniosły pierwszy szok wywołany pandemią – jakie działania powinny podjąć po jej zakończeniu?

Na czym powinny się skupić banki w 2021 i następnych latach?

Czy programy pomocowe związane z pandemią prowadzą do powstawania „firm zombie”?

Data publikacji: 14.12.2020

EBC i rządy krajowe wprowadziły programy mające ułatwić bankom udzielanie kredytów dla przedsiębiorstw, które ucierpiały wskutek kryzysu spowodowanego pandemią. Ale czy te programy nie utrzymują sztucznie przy życiu najsłabszych firm?

Czy programy pomocowe związane z pandemią prowadzą do powstawania „firm zombie”?

Analiza wrażliwości na ryzyko stopy procentowej dotyczące portfela bankowego

Data publikacji: 28.02.2017

EBC bada, jak różne hipotetyczne zmiany stóp procentowych wpływałyby na portfele bankowe. Przedstawiamy więcej informacji na temat tego badania i wyjaśniamy, jak wpisuje się ono w szerszy kontekst procesu nadzorczego.

Analiza wrażliwości na ryzyko stopy procentowej dotyczące portfela bankowego

Na czym polegał stress test przeprowadzony w całej UE w 2018?

Data publikacji: 2.11.2018

Test warunków skrajnych (tzw. stress test) przeprowadzony przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego wykazał, że banki w strefie euro stały się odporniejsze na szoki finansowe. Wyjaśniamy, jakie scenariusze zastosowano w tym teście, jaką rolę odgrywa EBC i w jaki sposób wyniki testu przełożą się na decyzje nadzorcze dotyczące poszczególnych banków.

Na czym polegał stress test przeprowadzony w całej UE w 2018?

Częste pytania o test warunków skrajnych przeprowadzony w całej UE w 2016 roku

Data publikacji: 26.07.2016

Wyniki testu z 2016 roku zostaną opublikowane przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego 29.07.2016. Wyjaśniamy, na czym polegał tegoroczny test i jak przekłada się on na szerzej rozumiany proces nadzoru.

Częste pytania o test warunków skrajnych przeprowadzony w całej UE w 2016 roku

Litwa: ważne są wysokie standardy nadzorcze

Data publikacji: 29.12.2014

Wraz z wprowadzeniem euro 1 stycznia 2015 Litwa przystąpi do Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego. Ingrida Šimonytė, wiceprezes Lietuvos bankas, zostanie wówczas członkiem Rady ds. Nadzoru. W udzielonym nam wywiadzie opowiada o specyfice sektora bankowego na Litwie i wyzwaniach dla nadzoru bankowego EBC.

Litwa: ważne są wysokie standardy nadzorcze

Wszystkie strony w tej sekcji

Demaskowanie nieprawidłowości